bedrijfstijd


bedrijfstijd 1.0

hoeveelheid tijd per dag of per week, waarin een bedrijf effectief produceert of diensten aanbiedt; tijd dat een bedrijf productief is

Semagram


Een bedrijfstijd…

is een tijd

 • [Aantal of hoeveelheid] wordt uitgedrukt in uren per dag of per week
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het effectief produceren of aanbieden van diensten
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een bedrijf

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De bedrijfstijd van een organisatie is het aantal uren per dag of per week dat tenminste een deel van het personeel aan het werk is.

  http://www.inspectieszw.nl/Images/BIM-Arbeidstijdenwet_tcm335-327510.pdf,

  Bedrijfstijd: de tijd gedurende welke de organisatorische eenheid bereikbaar is. In die periode worden er diensten en producten geleverd en kan er in principe gewerkt worden door de medewerkers. De bedrijfstijden kunnen per organisatorische eenheid verschillend zijn. De bedrijfstijd bepaalt binnen welke grenzen er arbeid geleverd kan worden en is daardoor van invloed op de werktijden.

  http://www.wsd-groep.nl/fileadmin/media-archive/wsd-groep/Over_WSD/Regelingen/regeling_werktijden_en_verlof.pdf,

  In volcontinue organisaties (denk aan raffinaderijen, procesindustrie, ziekenhuizen, politie) gaat het werk 24 uur per dag, 7 dagen per week onafgebroken door [...]. In het verleden werd hierbij vaak een vierploegendienst gehanteerd. Hierbij realiseerden vier ploegen de wekelijkse bedrijfstijd van 168 uur. Het werk werd uitgevoerd door een ochtend-, een middag- en een nachtploeg; de vierde ploeg was vrij. Volgens het rooster werkten de ploegenwerkers 168/4 = 42 uur per week. Om toch aan een 40-urige werkweek te komen, kregen de ploegenwerkers roostervrije dagen.

  http://www.arbovakbase.nl/artikel/afwijkende-werktijden-14833.html,

  Nog niet zo heel lang geleden waren in de meeste bedrijven de begin- en eindtijden voor alle werknemers gelijk. De bedrijfstijden waren dus gelijk aan de arbeidstijden [...]. In 1995 had nog slechts 20 procent van de bedrijven en instellingen een bedrijfstijd, die gelijk is aan de standaardwerkweek. Er laten zich hiervoor drie oorzaken aanwijzen: de verruiming van de winkeltijden, de snellere levertijden en de drukte op de weg. De supermarkten trekken met hun langere openingstijden andere consumentgerichte sectoren in hun kielzog mee. Vanwege snellere levertijden moeten industriële bedrijven hun productie concentreren op de gewenste tijden, waardoor de bedrijven te maken krijgen met meer variatie in drukke en slappe tijden. De verkeerstagnatie betekent dat bedrijven hun werkzaamheden gaan verschuiven naar andere tijdstippen op de dag en in de avond.

  http://www.disk-arbeidspastoraat.nl/btartikel06.htm,

  bedrijfstijd 2.0

  hoeveelheid tijd waarin een toestel of constructie wordt gebruikt; tijd dat iets in gebruik is

  Semagram


  Een bedrijfstijd…

  is een tijd

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het in werking zijn
  • [Object betroffen] heeft betrekking op toestellen of constructies

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Uit de grafiek is te zien dat de hoeveelheid slijtagemateriaal steeds hoger wordt. Gezien de toename van de bedrijfstijd mag dat uiteraard ook worden verwacht. Of er reden tot zorg is, is uit een dergelijke grafiek niet af te leiden.

   http://www.tribolex.nl/oilanalysis_voorbeeld.html

   Dit is een monteerbare extra kleine urenteller die de cumulatieve totale bedrijfstijd kan meten van de benzinemotor. Dit kunt u gebruiken voor het voor het beheer van het onderhoud of vervangingstijd van motorolie of onderdelen.

   http://www.oppama.nl/producten/motor-urenteller,

   bedrijfstijd 3.0

   hoeveelheid tijd waarin een toestel of constructie naar technisch vermogen maximaal in gebruik is

   Semagram


   Een bedrijfstijd…

   is een tijd

   • [Duur] heeft een duur die afhangt van het technisch vermogen van het genoemde
   • [Tijd] eindigt wanneer iets opnieuw toe is aan opladen, vervangen moet worden enz.
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het in werking zijn; kan zowel ononderbroken als in de tijd verspreid zijn
   • [Object betroffen] heeft betrekking op toestellen of constructies

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Het cameragedeelte bevat een oplaadbare batterij met een bedrijfstijd van ca. 2 uur. Een oplader wordt bijgeleverd.

   http://www.spyshop.nl/nl/spyproducten/spycameras-spyrecorders-bedraad.html,

   Deze testmonitor is ontworpen voor het aanleggen en onderhouden van videobewakingssystemen [...]. Met een volle akku is de gemiddelde bedrijfstijd 4 uur.

   http://www.pg-securitysystems.nl/Producten.aspx?CID=5&Categorie=Camera-systemen-&SID=137&Subgroep=Test-Monitoren&AID=1651&Artikel=VP-TEST984,