beelddrager


beelddrager 1.0

plaat of andere drager waarop een afbeelding staat of waarop een afbeelding gedrukt kan worden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een beelddrager…

is een plaat; is een voorwerp

 • [Onstoffelijke inhoud] bevat een bepaalde afbeelding

  Hoofdsemagram: drager


  Algemene voorbeelden


  Daarnaast maakt Sigmar Polke gebruik van de meest uiteenlopende beelddragers en herkadreert, versnijdt of overschildert hij beelden dat het een lieve lust is.

  De Standaard,

  In de tweede helft van de 15de eeuw won het papier terrein op het perkament, dat als beelddrager diende.

  http://users.pandora.be/werner.de.wree1/1%20aquarel.htm,

  In UV-offset kan er gedrukt worden met kwalitatief hoog materiaal vanaf een dikte vanaf 25 micron. Prepress. Om constant te waken over de kwaliteit van uw drukwerk, verzorgt Eshuis elke fase van het reprografisch traject zelf. Vanaf het ontwerp tot en met het vervaardigen van de beelddragers.

  http://www.eshuis.nl/index.htm

  beelddrager 2.0

  drager die of middel dat, meestal digitaal, beeldmateriaal bevat en overbrengt, bv. een dvd met videobeelden of foto's

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een beelddrager…

  is een drager; is een voorwerp

  • [Onstoffelijke inhoud] bevat, meestal digitaal, beeldmateriaal, bv. videobeelden

   Hoofdsemagram: drager


   Algemene voorbeelden


   Maar ook de door het orkest geproduceerde geluid- en beelddragers (CD, cassettes, video's) en de vele televisie uitzendingen hebben hieraan een enorme bijdrage geleverd.

   http://www.jostiband.nl/NL/WELKOM.HTM

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een voorbespeelde beelddrager

   Aangesloten bij BREIN zijn: de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld-en geluidsdragers (NVPI) namens de audio, video en interactieve industrie; de Nederlandse Vereniging Grammofoonplaten Detailhandelaren (NVGD); de Motion Picture Association (MPA) namens de Amerikaanse filmmaatschappijen; Videma namens de groepvertoningsrechthebbenden op voorbespeelde beelddragers.

   http://www.nvpi.nl/

   beelddrager 3.0

   iemand die een beeld in zich draagt van iemand anders, een evenbeeld is van iemand anders of een bepaalde gelijkenis met iemand vertoont, meestal van of met God, omdat de mens geschapen zou zijn naar Gods evenbeeld

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een beelddrager…

   is een persoon

   • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] draagt een bepaald beeld in zich van iemand anders, meestal van God

    Hoofdsemagram: drager


    Algemene voorbeelden


    Niet alleen politici zijn dat, maar iedereen - christen of niet- christen - is rentmeester en beelddrager.

    http://www.perspectief.nu/organisatie

    De overheid staat in dienst van God wat betekent dat de overheid de taak heeft om voor de burgers de voorwaarden te scheppen om goede beelddragers en rentmeesters te kunnen zijn.

    http://www.perspectief.nu/organisatie

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    • een beelddrager van God

    Mensen zijn rentmeesters en beelddragers van God.

    http://www.perspectief.nu/organisatie

    We zijn beelddragers van God, en de wereld moet jaloers op ons worden.

    http://www.ronduit.nl/jc/loc_centrum/loc_stadhuisplein/gen_home/article.jsp?art=4160731

    gevolgd door naamvalsgenitief


    • een beelddrager Gods

    Het doel van het Lindeboom Instituut is haar doel "de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen der medische ethiek en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische normen en standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en norm voor de christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager Gods".

    http://www.che.nl/lindeboom/

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding