bejaardenhulp


bejaardenhulp 1.0

hulp die men thuis in het kader van sociale zorgverlening of in een rusthuis e.d. verleent aan bejaarden, vooral bij de dagelijkse verzorging, huishoudelijke taken of door assistentie bij hun activiteiten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Bejaardenhulp…

is een handeling

 • [Plaats] wordt verleend in een rusthuis, verzorgingsinstelling of bij de bejaarde thuis
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan bejaarden
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de persoonlijke verzorging van bejaarden, huishoudelijke hulp voor deze leeftijdsgroep en assistentie bij hun dagelijkse activiteiten

  Algemene voorbeelden


  Bejaardenhelp(st)ers helpen bij het gewone huishoudelijke werk zoals koken, strijken, wassen en poetsen. Zij springen ook bij voor het dagelijks toilet, doen boodschappen, vullen formulieren in en bezorgen ze aan de betrokken instanties. Het grote verschil met de gewone dienstverlening is dat de bejaardenhulp tijdelijk is.

  De Standaard,

  Serviceflats zijn bedoeld voor ouderen, alleenstaanden of koppels, die toch nog in staat zijn zelfstandig te wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben. De dienstverlening is dezelfde als deze die thuis kan bekomen worden: maaltijden, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, thuisverpleging en dergelijke.

  http://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/aangepast_wonen.php

  bejaardenhulp 2.0

  iemand die voor zijn beroep instaat voor de dagelijkse verzorging van bejaarden en hen helpt met huishoudelijk werk of assisteert bij hun activiteiten, vaak in het kader van sociale zorgverlening door thuishulp, of in een rusthuis e.d.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een bejaardenhulp…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Een bejaardenhulp heeft vaak met ouderen te maken die door de achteruitgang van hun gezondheid niet meer alle zorgtaken zelf kunnen uitvoeren. Deze mensen hebben soms hulp nodig om thuis te kunnen blijven functioneren. Hij ondersteunt deze mensen bij huishoudelijk werk. Daarnaast heeft hij ook een beperkt aantal verzorgende taken, zoals aan- en uitkleden, verzorging van het haar, het geven van mondverzorging en het helpen bij het eten. Als mensen slecht ter been zijn, helpt hij hen in en uit het bed te stappen. Het uitgangspunt bij al zijn werkzaamheden is steeds dat de mensen voor wie hij zorgt, zoveel mogelijk taken zelf blijven uitvoeren.

    http://www.beroepsrisico.nl/index.php?id=3421

    De diensten voor gezins- en bejaardenhulp bieden hulp aan gezinnen in moeilijkheden, ouderen, personen met een handicap en zieken zodat zij naar hun eigen woonst kunnen terugkeren of er kunnen blijven wonen. De gezins- of bejaardenhulpen helpen of vervangen deze personen bij hun gezinstaak en huishoudelijke werkzaamheden en geven daarbij een echte ondersteuning.

    http://www.cdcs.irisnet.be/docs/CCC2002.pdf,

    Ze voelt zich de laatste tijd zo eigenaardig, zo verward. Waarom mag ze niet terug naar haar eigen flatje, naar haar vriendinnen, naar haar man en kinderen? Ze zullen zich ongerust maken en zich afvragen waar ze zo lang blijft [...]. Voor de zoveelste maal schrijft de bejaardenhulp het adres en telefoonnummer van haar zoon en dochter op een briefje.

    Die kleine dingen, Helene Hemelaers,