beklagenswaardig


beklagenswaardig 1.0

((vooral) geschreven taal)

waard om beklaagd te worden; te beklagen; deerniswekkend; erbarmelijk
Veel gebruikelijker dan het synoniem beklagenswaard. Hoewel het woord niet beperkt blijft tot de literaire taal is het opvallend vaak aangetroffen in literaire bronnen.

Algemene voorbeelden


Dat de dialogen soms beklagenswaardig waren, is hier reeds eerder als punt van kritiek opgeworpen.

http://www.moviemeter.nl/film/701/info/1200,

Mayer lijkt beklagenswaardig, zittend in zijn invalidenwagentje met een dekentje over de twee stompen die er van zijn benen zijn overgebleven. Maar het enige waarover hij zich werkelijk beklaagt is dat hij in 1968, toen zijn zoon naar Australie emigreerde, niet is meegegaan. "Dan had ik nu mijn benen nog gehad", roept hij bijna kraaiend van plezier.

NRC,

Haar benen komen beklagenswaardig mager onder haar geruite rok uit.

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

We zijn geconfronteerd met de onzinnigheid om altijd maar weer een leider in het Kremlin te willen omarmen omdat wij daar rustig van worden. Voor de Russen is dat een algemene nederlaag, zeker voor de intellectuelen die de afgelopen drie jaar maatschappelijk geen poot hebben uitgestoken om dit te voorkomen. De Russen trekken een kamerscherm op, wij roepen schande. Het eerste is beklagenswaardig, het laatste hypocriet.

NRC,

Plotseling werd het mij te werkelijk, ik schoot overeind en zag na wat verwarring hoe een duif zich tussen raam en traliewerk in de moeilijkheden had gewerkt, hij kon nergens meer heen en fladderde beklagenswaardig.

Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

Ze kan haar beklagenswaardige gelaatsuitdrukking niet onderdrukken.

Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

De tenor wilde opspringen, naar het raam snellen, roepen, ik zag het aan zijn kuiten en voetzolen, maar dat bleek niet mogelijk: machtige witte en volle armen sloegen zich welhaast wurgend om zijn hals, indrukwekkende dijen rezen opeens aan weerszijden van zijn smalle en beklagenswaardige billen, haar voeten vlochten zich aaneen en het was uit met al zijn plannetjes.

Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

Zo zielig als Feyenoord speelde, zo arm van talent en zo bang. Zo wanhopig en beklagenswaardig moet de actie van de club wel zijn om arme Braziliaanse kinderen te behagen met Feyenoord-shirtjes, dure ballen en luxe vakantiereisjes.

NRC,

De beklagenswaardige honden waren bestemd om met valschermen neergelaten te worden.

http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

TBS-klanten zijn zielige mensen - 'absolute eenlingen' volgens NRC Handelsblad van 11 januari. Maar veel beklagenswaardiger zijn de slachtoffers of hún nabestaanden.

NRC,

De tegenstanders van het stieregevecht hoeven zich overigens niet schrap te zetten, want stieren komen in de hele roman niet voor. Wel koeien, en een enkel beklagenswaardig kalf, dat ten gevolge van onduidelijke schermutselingen het loodje moet leggen.

NRC,

En dan de beklagenswaardige Zoetemelk die in de Tour van 1983 tien minuten straftijd kreeg die hem er dertig jaar ouder deden uitzien.

43 Wielerverhalen, Tim Krabbé,

Deze prins Filips Willem is namelijk vrijwillig trouw gebleven aan het katholicisme, hij was geen beklagenswaardige gevangene, hij huwde een Franse prinses van den bloede, genoot de inkomsten uit vele goederen in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden en onderhield velerlei contacten met zijn halfzusters en halfbroers (Maurits en Frederik Hendrik) in de Noordelijke Nederlanden.

Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

Maar laat ons nu eens aannemen dat die ongelukkige scholieren en hun al even beklagenswaardige leermeesters gelijk hebben, dat Mary Mccarthy en mijn broer de slechte smaak zouden hebben om door de kleur van een jurk aan te geven - ja wat eigenlijk? - en door lichte en donkere kamers de goedheid of slechtheid van de in die kamer huizende personen - wat dan nog?

Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

Het zijn meestal verhalen geweest over helden waarmee ik me min of meer vereenzelvigen kon, in een - misschien beklagenswaardig - egoïsme.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Wie bij een ramp het leven liet werd veel beklagenswaardiger, unieker in zijn doodsstrijd geacht dan de eenzame reutelaar onder het crucifix, de zieltogende enkeling die uit protest zijn water liet lopen.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • beklagenswaardige drommels
 • beklagenswaardige figuren
 • beklagenswaardige stakkers
 • beklagenswaardige wezens
 • een beklagenswaardig figuur
 • een beklagenswaardig individu
 • een beklagenswaardig mens
 • een beklagenswaardig schepsel
 • een beklagenswaardig type
 • een beklagenswaardig wezentje
 • een beklagenswaardige sukkel
 • de beklagenswaardigste figuur
 • de beklagenswaardigste mensen

Wijnen zijn net mensen: er bestaan sterke persoonlijkheden maar ook beklagenswaardige drommels; er zijn rechtlijnige "naturen" en opscheppers; corpulente matronen en gracieuze ballerina's; grappenmakers en brompotten.

http://www.weinschenker.nl/algemeen/luxe.htm

In verschillende reacties wordt opgemerkt dat Strauß in zijn essay bijna net zo spreekt als anders de - vaak beklagenswaardige en warhoofdige - figuren uit zijn literaire werken.

http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

Ik zei haar dat zij zich inmiddels geen bal mocht aantrekken van al die sukkels die haar als een fladderende vlinder zonder enige moraliteit doodverfden en dagelijks kwaad over haar spraken, en ik zei haar ook dat ze niet bestaan, de beklagenswaardige figuren die nooit van het rechte pad afwijken, en als ze dan toch bestonden, dan was het alleen omdat ze de kans tot het bewandelen van andere paden niet kregen.

De wekker, André Janssens,

Van zijn (of haar, enz.) geboorte is de monarch omringd door vleiers en hielelikkers. Tot een werkelijk gesprek met zijn omgeving komt het vrijwel nooit [...]. Tot op hoge leeftijd moet hij doen wat zijn moeder zegt. En als hij daarover wordt uitgelachen, als hij werkelijk voor iedereen de risee is geworden, mag hij zich daartegen niet verdedigen. Zo bezien heeft de natuur de monarch verdoemd tot een beklagenswaardige figuur.

NRC,

Arme renner. Kijk hem eens draven of de duivel hem op de hielen zit! Arme opgejaagde sprinter. Is het geen beklagenswaardige figuur?

Het nietigste, Marie Kessels,

Wie niet de kracht heeft om zijn onderdrukker tegen de grond te kloppen is een beklagenswaardig individu.

Iks, Johan Van Nijen,

De ware dikkerd wordt niet dik. Hij wordt als dikzak geboren. Hij is een beklagenswaardig mens. Maar de enige die hem beklaagt, is hijzelf en niet voor niets bestaat le martyre de l'obèse uit monologen waarop geen antwoord komt.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Dat vind ik pas echt een beklagenswaardig schepsel. Hij die uit wanhoop is gaan geloven dat hij samenvalt met zijn rol, hij die meent dat hij niet meer speelt, maar echt is.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

En zo ontstaat een caleidoscopisch beeld van een verzameling beklagenswaardige stakkers die zo dom zijn geweest zich met de verdorven wereld van de kunst in te laten.

NRC,

De beklagenswaardige sukkel gaat prat op de momenten dat hij straalbezopen is geweest.

Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

De echte man lijkt een beklagenswaardig type, een asielzoeker in de wereld van de seks.

De Standaard,

Men wist niet recht of die beklagenswaardige wezens, die zo uit de lakenfabrieken van diep in de negentiende eeuw leken weggestroomd, wel echt leefden.

De opdracht, F.B. Hotz,

Was deze knappe, flinke, jonge vrouw met haar vrolijke lach, dezelfde die ik in Eindhoven had achtergelaten? Toenmaals een beklagenswaardig wezentje met haar verzwakte lichaam en geest, verteerd door duizend angsten, bijna bezwijkend onder de lasten die de oorlogsomstandigheden haar oplegden (...) Nu was zij de sterke en ik de zwakke.

NRC,

Voor M.G. Lord lag dat blijkbaar heel anders, die kreeg van haar moeder Midge in plaats van Barbie en ze voelde zich daardoor ook een Midge: 'Barbie's ugly sidekick'. Midge, vindt Lord , was de beklagenswaardigste figuur ter wereld. Ze werd tegelijk geïntroduceerd met Barbies vriend Ken, met wie Midge volgens de Barbie-foldertjes ook goed overweg kon [...], zodat het arme kind gedwongen was om achter dit gouden paar aan te hobbelen, als vijfde wiel aan de wagen.

NRC,

Steinitz is er trots op beroepsspeler te zijn, maar toch: 'Stel u eens voor, dat ik niets voor schaken voelde; dat het enig doel waarom ik speelde geld was, dan was ik toch een der beklagenswaardigste mensen die er bestaan.'

http://www.xs4all.nl/~timkr/admag/steinitz.htm,

 • een beklagenwaardige man
 • een beklagenwaardige vrouw
 • beklagenwaardige mannen
 • beklagenwaardige vrouwen

Toen hij de volgende dag belde om zijn excuses aan te bieden, had ze tegen hem gezegd dat hij een beklagenswaardige en zielige man was en dat hij eens moest gaan leven.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Een beklagenswaardige man, door het vele oefenen, de massale hoeveelheden ijskreem en het langdurig ijskastzitten verdreven uit de warme vaste gebieden naar de onderliggende ijszee (eerlieden zullen nooit enig belang hechten aan het zich al of niet ondersteboven bevinden, wat deze ijszee voor hen tot een vanzelfsprekende keuze maakt). Waar zij verworden tot zich wreedaardig wrekende eermannen, die bij het ontwaren van een ergman in de verte doelbewust op hem afstevenen en op zijn kop gaan zitten.

IJsbergman, Rudy De Rybel,

Kijk daar sluipt Hamlet weg onder mijn duim, beklagenswaardige man, gezet en kort van adem, een wreed verhaal in zwart fluweel, uitgespannen als het ware tussen moord en moord.

De biograaf, Willem Brakman,

Toch is mijn vrouw beklagenswaardig, alleen maar door het feit dat ze met mij door het leven moet.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Meestal waren de beschuldigden beklagenswaardige, achterlijke vrouwen, die hun leven lang in onmin lagen met iedereen en zich wreekten met de hulp van de duivel.

Wij, heksen, Roger Pieters,

 • een beklagenswaardig bestaan
 • een beklagenswaardig lot

Dit treurige en beklagenswaardig bestaan heeft deze charmezanger toch niet verdiend?

http://www.filmtotaal.nl/recensie.php?id=5274,

Alleen in het laatste deel van de film, dat gaat over het beklagenswaardige lot van de Roma (zigeuners) in Slowakije, wordt de documentaire concreet, al horen we maar één partij en hadden de makers van het programma best eens om commentaar wat Slowaakse autoriteiten aan hun jasje mogen trekken.

NRC,

Omdat wat moet niet leuk is, had Ingmar Booy De avonden van Gerard Reve pas gelezen toen hij al lang en breed studeerde. Van toen af wist hij dat uitgaan veel minder te maken had met ergens naar toe gaan dan wel met ergens vandaan gaan. Niet dat het beklagenswaardig lot van Frits van Egters ook maar iets veranderde aan de uitgaansgewoonten van Ingmar Booy, maar vreemd genoeg leidde de gedeeltelijke ontmaskering van zijn onbehagen, bewerkstelligd door het boek, tot een verkwikkende kalmte.

De houdgreep, Joost Zwagerman,

 • een beklagenswaardige toestand
 • een beklagenswaardige situatie
 • een beklagenswaardige staat

Ook om de chaos van het gebrekkige gebouwtje waren de leerlingen niet uit zichzelf weggegaan. Waren ze dan weggegaan om de beklagenswaardige staat van de lokalen? Op gezette tijden zakte er midden onder een boeiende les een leerling door de vloer. Zó zat hij er nog, opbollend van verveling en slaap, zó was hij in de vloer verzwolgen.

Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

De Laodicenzen waren niet door hun rijkdom in zo'n beklagenswaardige geestelijke situatie komen te verkeren, maar doordat ze op rijkdom vertrouwden in plaats van op Jehovah.

http://dagelijksdeschriftonderzoeken.wordpress.com/2007/10/31/gij-weet-niet-dat-gij-ellendig-en-beklagenswaardig-en-arm-en-blind-en-naakt-zijt-openb-317-2/,

Wellicht dat zij zelfs af en toe een bijeenkomst met een 'gerealiseerde' hebben bijgewoond, maar leerling worden is toch even iets anders. Een weinig aantrekkelijke zaak, een beklagenswaardige toestand - voor ego tenminste. En daarom kan het zinvol zijn eens te bezien waar al die redenen om geen leraar te zoeken vandaan komen.

http://home-5.worldonline.nl/~fengcons/

Adamov [...] en de vrienden die in de documentaire La véritable histoire aan het woord komen, leggen sterk de nadruk op de beklagenswaardige toestand van Artaud in Rodez, waar de kunstenaar op één zaal lag met 'krankzinnige herders' en aan electroshocks werd onderworpen.

NRC,

 • in een beklagenswaardige toestand
 • op beklagenswaardige toon

Op een wonder hoopte ik, een miraculeuze ommezwaai, een zich weer storten in mijn armen waarna ik haar, zo nam ik me voor, dan ook werkelijk alles over mezelf zou vertellen, in woorden tot 't allerlaatst bewaard. Byron mompelend ging ik om, belachelijk en nutteloos, de vuisten in de liezen, een snuiven in de neus, het gelaat verwrongen, de wangen nat. In die beklagenswaardige toestand liep ik oom Julius tegen het lijf alsof ik hem had opgeroepen.

Een weekend in Oostende, Willem Brakman,

Op zekere dag kwam ik van school met strafwerk: vijfhonderd lijnen schrijven 'Ik zal niet meer dromen in de klas'. Oma betrapte me tijdens het karwei. 'Hoeveel keer moet je dat schrijven?' vroeg ze verbaasd. 'Elf velletjes aan beide kanten vol,' zei ik op beklagenswaardige toon.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

met bijwoord


 • buitengewoon beklagenswaardig
 • echt beklagenswaardig
 • enigszins beklagenswaardig
 • erg beklagenswaardig
 • minder beklagenswaardig
 • niet beklagenswaardig
 • zeer beklagenswaardig

Zonder mij te verplaatsen was ik van jullie weggegaloppeerd, ik had in mijn haar de vrije wind voelen waaien, nooit konden jullie mij nog tegenhouden, nooit konden jullie mij dat nog afnemen. Ik was niet beklagenswaardig, jullie waren het. Ik was niet de gedupeerde, jullie waren het.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Nee je bent tegenwoordig zeer beklagenswaardig als je in dit geweldige land een beroep moet doet op de gezondheidszorg. Aan alle gezonde mensen, word niet ziek! Blijf gezond!

http://www.msweb.nl/index.php?menu_id=107&content=display_one_item&ID=843&description1=Mijn%20verhaal&description2=&menu_id=107&expand=&symbol=2,

Zoals jij het weergeeft is het 'verzwakte' Iraakse volk erg beklagenswaardig.

http://turksnl.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=4532&start=75,

Iemand die, kennelijk zoals jij, voor zijn/haar levensgeluk afhankelijk is van de toezending van zoiets stompzinnigs en triviaals als voorgeprogrammeerde oerlelijke reclamebevorderende e-cards, vind ik uitermate beklagenswaardig.

http://nl.nntp2http.com/comp/virus/2004/06/74ca1d4ed9a9ac48873e54af5ea0cac8.html,

Als christen en katholiek vind ik het buitengewoon beklagenswaardig dat een bisschop van de Katholieke Kerk zo'n conservatieve houding heeft.

http://nl.globalvoicesonline.org/2009/03/brazilie-vaticaan-veroordeelt-abortus-verkracht-meisje/,

Of hij is onmisbaar in eigen ogen, en dan is hij pas echt beklagenswaardig, of hij is niet goed in wat tegenwoordig tijdmanagement heet.

Nederlands Dagblad,

Enigszins beklagenswaardig is de criticus wel, want hij kan het nooit goed doen, hoe goed hij zijn best ook doet.

NRC,

Deze mensen zien altijd met nieuwe ogen, wezenlijk verwonderd zoals een kind dat op ontdekking uit is. Niet de kleine verdeelde vreugden maar de grote van slechts enkele tellen die zeer veel vermogen recht te trekken en de beklagenswaardigen minder beklagenswaardig maken dan zijzelf denken te zijn.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

overig


 • de beklagenswaardige
 • de beklagenswaardigen

Vanaf haar onderkomen in de buurt van de Middenweg moest de beklagenswaardige elke dag wel een uur in de tram zitten om het instituut te bereiken, zo vernemen wij.

NRC,

Deze mensen zien altijd met nieuwe ogen, wezenlijk verwonderd zoals een kind dat op ontdekking uit is. Niet de kleine verdeelde vreugden maar de grote van slechts enkele tellen die zeer veel vermogen recht te trekken en de beklagenswaardigen minder beklagenswaardig maken dan zijzelf denken te zijn.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding