belichtingstijd


belichtingstijd 1.0

(fotografie [fotografie],film [film])

hoeveelheid tijd die nodig is om een lichtgevoelig materiaal zoals een film of een lichtgevoelig onderdeel zoals de sensor van een camera of fotoapparaat bloot te stellen aan een bepaalde hoeveelheid licht voor het maken van een opname; sluitertijd

Semagram


Een belichtingstijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die afhankelijk is van de lichtgevoeligheid van het opnamemateriaal of van de onderdelen die de belichting van het onderwerp meten en implementeren in de opname
 • [Object betroffen] heeft betrekking op opnames op film of foto

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Al sinds halverwege de vorige eeuw lieten toneelspelers zich bovendien fotograferen. Geposeerde opnamen, gemaakt in de ateliers van de fotografen. Met behulp van een staketsel om hoofd en rug te steunen, konden ze roerloos blijven staan: de belichtingstijd was lang.

  NRC,

  Een film met een hoge gevoeligheid (vb. 400 ASA) heeft kortere belichtingstijden nodig dan een laaggevoelige film (vb. 100 ASA) in dezelfde omstandigheden.

  http://www.nevens.be/

  Vooreerst zal hij trachten om een sluitertijd van 1/60 seconde of korter in te stellen, omdat bij tijden langer dan 1/60 sec. het gevaar voor bewegingsonscherpte te groot wordt (de compactcamera gaat ervan uit dat hij meestal zonder statief bediend wordt) en men een onscherpe foto krijgt. Als de lichtmeter genoeg licht meet om ruim een 'veilige' tijd te kiezen, zal hij niet het grootste diafragma nemen met een ultra-korte belichtingstijd. Neen, hij zal een sluitertijd kiezen van 1/125 sec. of 1/250 sec. (weinig kans op bewegingsonscherpte) en het diafragma verkleinen ten gunste van de scherptediepte, zodat meer zones op de foto scherp zullen zijn.

  http://www.nevens.be/

  Indien je vanop een goede waarnemingsplaats fotografeert, zonder lichtvervuiling, kan je de melkweg reeds met belichtingstijden van tien minuten bij diafragma twee op gasbehandelde TP 2415 of 400 ISO diafilm vastleggen.

  http://users.skynet.be/tranquillity/index2.htm