berkenvos


berkenvos 1.0

(weinig gebruikt)

vos met een lichte bruinrode of goudgele kleur en met een witte staartpunt, als kleurvariant van de gewone vos; goudvos

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een berkenvos…

is een vos; is een zoogdier; is een dier

 • [Kleur] is lichtgekleurd; is goudgeel

  Hoofdsemagram: vos


  Algemene voorbeelden


  Naast de typische 'roodvos' komen kleurvarianten voor, zoals de 'brandvos' met donkere keel, buik en schouders, de 'kruisvos' met een donker kruis op de schouders en de opvallend lichte 'berkenvos'.

  http://www.base4web.com/Vos%20-%20Vulpes%20vulpes.html

  In Nederland kunnen we twee kleurafwijkingen tegenkomen. De lichte variant die we berken- of goudvos noemen en een donkere variant die brandvos wordt genoemd.

  http://www.vulpesvulpes.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Aanatomie&catid=36%3Ade-vos&Itemid=60&limitstart=1