bestendig afgevaardigde


bestendig afgevaardigde 1.0

((vooral) in België; verouderend)

lid van het college dat het dagelijkse bestuur van een Belgische provincie onder zijn verantwoordelijkheid heeft; lid van de Deputatie (voorheen de Bestendige Deputatie) in Vlaanderen of het provinciecollege in Wallonië

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een bestendig afgevaardigde…

is een persoon

  • [Geheel] is lid van de Deputatie in Vlaanderen (voorheen Bestendige Deputatie), het college dat het dagelijkse bestuur van een provincie onder zijn verantwoordelijkheid heeft, of is lid zijn van het provinciecollege (collège provincial) in Wallonië
  • [Soort] is een ambtenaar
  • [Plaats] werkt in België
  • [Tijd] wordt na 2005 of 2006 eigenlijk niet meer zo genoemd omdat de Bestendige Deputie (Députation Permanente) sindsdien in Vlaanderen "Deputatie" en in Wallonië "Provinciecollege" (Collège Provincial) genoemd wordt
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is getrapt gekozen, namelijk niet direct door het volk, maar door de provincieraadsleden
  • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] heeft geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid en moet altijd aan de leden van de provincieraad verantwoording afleggen
  • [Activiteit of handeling] bestuurt een Belgische provincie; maakt beleid
  • [Organisatie en organisatiewijze] heeft alleen een uitvoerende macht
  • [Gelijkenis] is vergelijkbaar met een lid van de Gedeputeerde Staten in Nederland

Algemene voorbeelden


Hij was provincieraadslid in Namen van 1974 tot 1991, en bestendig afgevaardigde in deze provincie van 1985 tot 1991.

De Standaard,

De VU'er wil onder meer een interministerieel comité voor ruimtelijke ordening, waarin ministers en bestendig afgevaardigden de tegenstrijdigheden in het Structuurplan Vlaams-Brabant en het Brussels Gewestelijk ontwikkelingsplan wegwerken.

De Standaard,

De vaste aanstelling is één van de cruciale elementen in het huidige machtsonevenwicht tussen provincieraad en deputatie. De raad beslist nu immers slechts over een beperkt deel van de activiteiten van de provincie [...]. Dit is geen ideale, maar op zijn minst een verdedigbare situatie zolang de meerderheid van de raad het vertrouwen behoudt in het beleid van elke bestendig afgevaardigde.

De Standaard,