besturingssoftware


besturingssoftware 1.0

(media, communicatie en telecommunicatie; ICT)

software die nodig is om een computersysteem te laten functioneren; software die gebruikt wordt om een computer te besturen; software voor de besturing van een computer; systeemsoftware

Semagram (extra betekenisinformatie)


Besturingssoftware…

is software

   Algemene voorbeelden


   De beheerorganisatie werkt met besturingssoftware en een infrastructuur die is toegesneden op haar taak. De aanwezige besturingssoftware en infrastructuur zijn voldoende actueel, zodat ondersteuning door leveranciers of de beheerorganisatie mogelijk is. Voor kritieke onderdelen van de infrastructuur zijn minimaal servicecontracten of service level agreements aanwezig, die ook worden bijgehouden (service level/leveranciers management). Het is aantoonbaar dat periodiek onderhoud wordt gepleegd op de aanwezige hard- en software en voor alle software worden periodiek (beveiligings)updates uitgevoerd op basis van een risicoafweging.

   http://archiefwiki.org/wiki/Nadere_eisen_technische_infrastructuur

   Bij besturingssoftware wordt onderscheid gemaakt tussen software voor embedded systemen en PLC's (PLC-software) en software voor meet- en regelsystemen en HMI's (HMI-software).

   http://www.albeda.nl/sites/albeda250/economie/praktijkinstructie/dlkwal/ict09.4.pdf,

   Apple stemt besturingssoftware op elkaar af. Apple heeft tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie nieuwe updates gepresenteerd voor zijn besturingssystemen iOS en OS X. De besturingssystemen voor Mac en mobiele apparatuur werken voortaan beter samen.

   http://www.telegraaf.nl/digitaal/22694192/__Apple_stemt_besturingssoftware_op_elkaar_af__.html,

   Het vernieuwen van de besturingssoftware is een gecompliceerd karwei. Daarom hebben we dit moment aangegrepen om nog eens goed te kijken naar de manier waarop we de processen op onze stations besturen, bedienen en visualiseren. We ontwikkelden samen met een technisch bedrijf een nieuwe functionele standaard, genaamd de BOPA (Basis Ontwerp Procesautomatisering).

   http://www.oasen.nl/drinkwater-maken/Paginas/Proef-met-nieuwe-besturingssoftware-Artikel.aspx,