betreurenswaardig


betreurenswaardig 1.0

waard om betreurd te worden; te betreuren; jammerlijk; spijtig
Gebruikelijker dan de synoniemen betreurenswaard en betreuringswaardig.

Algemene voorbeelden


Trainer Frank de Boer was zondag slecht te spreken over het spel van Ajax tegen VVV-Venlo (1-0). "Betreurenswaardig voor het publiek en betreurenswaardig voor Suarez die afscheid komt nemen", zei hij.

http://www.nusport.nl/eredivisie/2451380/betreurenswaardig-publiek-en-suarez.html,

'Betreurenswaardig', vindt FNV Bondgenoten de reactie van de EU-lidstaten op het voorstel van het Parlement om zwangerschapsverlof te verlengen. Maandag keerden vrijwel alle EU-landen zich tegen het voorstel.

http://www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/dossiers/werk_en_prive/nieuws/262862_houding_eu-landen_over_zwangerschaps/,

De opvatting dat doofheid alleen maar een betreurenswaardige handicap is, steekt nog geregeld de kop op.

NRC,

Het was ongeveer zes jaar geleden dat ze hierheen was verhuisd, na die betreurenswaardige dag toen Luke hen had betrapt in haar kantoor (hoewel de jongen nog te nat achter de oren was om enige notie te hebben van wat er gaande was).

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Wat Geert Mak en vele anderen in hun enthousiasme over de 'onthullingen' die ze te lezen krijgen vergeten is dat het artikel een betreurenswaardig journalistiek produkt is.

NRC,

De eerste versie van de verdragstekst was nochtans al meer dan twee jaar geleden beschikbaar, de definitieve tekst een jaar geleden. De opgelopen vertraging is meer dan betreurenswaardig, ze is zelfs ronduit nefast voor de internationale positie van ons land.

De Standaard,

De spelling van persoonsnamen is hier te lande eigenlijk een betreurenswaardige puinhoop.

De Standaard,

"We wijzen categorisch de suggestie van de hand dat we verantwoordelijk zouden zijn voor de gedetailleerde en uiterst betreurenswaardige lekken naar de pers."

NRC,

Ik kon onmogelijk meer zeggen wat me tot dan de lichtpunten hadden geleken in een land dat jou zo betreurenswaardig voorkwam dat je helemaal vanuit Europa was gereisd om het te helpen.

De draden van Anansi, Arthur Japin,

Het scheen mijn vader niets te verbazen dat juist deze verderfelijke spijs uit Amerika zou komen, waar alle moderne verderf zijn oorsprong vond en het geestelijke niveau betreurenswaardig laag lag.

De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,

Ik mag Luna niet van hem afsnoepen, dacht hij ongelukkig. Mocht hij dat te weten komen, dan wordt hij de betreurenswaardigste uil van de wereld.

Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een betreurenswaardige daad
 • een betreurenswaardige gang van zaken
 • een betreurenswaardige gebeurtenis
 • een betreurenswaardige ontwikkeling
 • een betreurenswaardige positie
 • een betreurenswaardige situatie
 • een betreurenswaardige tendens
 • een betreurenswaardige toestand
 • een betreurenswaardige uitspraak
 • een betreurenswaardige vergissing
 • een betreurenswaardige zaak
 • een betreurenswaardig gevolg
 • een betreurenswaardig incident
 • een betreurenswaardig misverstand
 • een betreurenswaardig ongeval
 • een betreurenswaardig resultaat
 • een betreurenswaardig voorval

Minister van Buitenlandse Zaken Khalid al Khalifa noemde de bestorming, waarbij volgens Al-Jazeera zes doden vielen, een "betreurenswaardig ongeval".

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/17/bahrein-dood-demonstranten-betreurenswaardig/

Dat WikiLeaks gevoelige informatie blijft lekken, vindt Washington maar een "betreurenswaardige daad".

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid999111/obama-belt-over-betreurenswaardige-daden-wikileaks.aspx,

Johan Bruyneel liet volgende betreurenswaardige uitspraak optekenen: "Mijn Spanjaard luistert toch zo moeilijk, blijkbaar lukt dat niet. Hij is temperamentvol, maar een leider maakt die fout niet". Een onterechte uitspraak omdat je Johan Bruyneel nu niet bepaald kan betrappen op grote steun voor Alberto Contador.

http://frankyaelbrecht.blogspot.com/2009/07/tour-de-france-2009-alberto-contador_23.html,

Nochtans is de onvrede bij de bevolking over zestien jaar Mugabe-bewind groot, onder meer door de betreurenswaardige ekonomische toestand waarin het land verzonken is.

De Standaard,

De tegenwoordige Dobermann mag mijns inziens iets meer van deze drift hebben, daar de door mij geschatte waarde hiervan ca. 10% is. Bij de Duitse en Mechelse Herder is dit duidelijk hoger (20-30%). Daar we er voor kiezen deze drift te verhogen moeten we uiterst voorzichtig en consequent te werk gaan. Helaas zijn er ook onder de A-pakwerkers, een aantal personen die niet goed begrijpen hoe dit werkt. Dit is een betreurenswaardige gang van zaken.

http://www.dobermannvriend.com/Pakwerk.htm

Dat het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken pas 55 minuten nadat de aanval was ingezet van de Japanse ambassadeur in Washington de boodschap kreeg overhandigd, was tot nu toe door Tokio altijd een "zeer betreurenswaardige gebeurtenis" genoemd.

NRC,

Toen werd besloten om o.a. het Sterrenkundig Observatorium over te brengen naar de nieuwe gebouwen op de campus van De Sterre, wat in het begin van de jaren zeventig effectief gebeurde. Een betreurenswaardig gevolg hiervan was dat het oude observatorium verwaarloosd werd.

http://rug-a-pien.be/

Kutinsky was de enige kandidaat van de eenheidspartij en hij verzocht allen, die voor hem stemden, de hand op te steken. Weer veroorzaakte de bejaarde Moejik een betreurenswaardig incident, hij hield de arm voor zich uitgestoken en zijn stem was dus ongeldig.

Wellustig knallen de kampernoelies, Marc Mommaerts,

Kerekou voelde dat hij op koers zat, en verontschuldigde zich voor de tweede ronde tegenover de "slachtoffers van de betreurenswaardige incidenten" tijdens de zeventien jaren van zijn marxistisch bewind.

De Standaard,

Het verbod lijkt gebaseerd op een aantal betreurenswaardige incidenten, maar het zal deze volgens de Dierenbescherming niet kunnen voorkomen.

http://vpgo.isCool.net/

De internationale atletiekbond IAAF besloot daarop dat Barmasai niet meer in aanmerking kwam voor de goed gevulde jackpot van het Golden League-circuit. "Een betreurenswaardig misverstand", oordeelt de innemende atleet.

http://www.ad.nl/artikelen/Sport/1080625035837.html,

Mijn aanwezigheid was het gevolg van een betreurenswaardig misverstand.

Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

"Over de oorzaak of de reden van het afgaan van het schot en de precieze wijze waarop het is afgegaan, bestaat geen absolute zekerheid", aldus Geerds. "Gezegd kan worden dat hier sprake is van een betreurenswaardig ongeval."

NRC,

Onzes inziens ligt de oorzaak van deze betreurenswaardige ontwikkeling in het laffe en brave en oliedomme en gemakzuchtige en fantasieloze beleid dat zowel liberalen als socialen en gristendemocraten sedert den oorlog wat betreft de huisvesting (en wat niet al meer) hebben gevoerd, maar wij staan open voor iedere intelligente andere kijk op deze droevige zaak.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Het reguliere cabaretbedrijf kon pas ontstaan na de opkomst van het amusementsbedrijf voor de brede burgerij - toen in het theater de hogere kunsten en het amusement van elkaar gescheiden waren geraakt. En die betreurenswaardige ontwikkeling vond pas plaats in de negentiende eeuw.

NRC,

Zij wilden door middel van overleg verbetering brengen in de betreurenswaardige positie van de arbeiders.

http://www.hbbcnv.nl/index.asp

Ze leek zeer onder de indruk, met als betreurenswaardig resultaat dat hij verkrampte toen het hem duidelijk werd dat zij geen bezwaar zou hebben als hij met haar in het struikgewas van het stadspark zou willen vrijen.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

Helaas kwam er geen schot in de parlementaire procedure en een regeling bleef uit. Die betreurenswaardige situatie, die duurt sedert 1831, had tot gevolg dat justitie voor een juridisch vacuüm kwam te staan wat de uitvoering van art. 103 betreft, toen de zaak Di Rupo de krantenkoppen haalde.

De Standaard,

Binnen enkele maanden kregen we contact met Hans en An Ringoir en de Heer ging verder om ons binnen het jaar inderdaad 10 mensen te geven. Jammer dat dit ondermeer te wijten was aan de betreurenswaardige situatie van de gemeente te Ternat. Op die wijze maakte God het aan allen duidelijk dat Hij blijkbaar Asse op het oog heeft voor een nieuwe gemeente.

http://home2.scarlet.be/krijnen2/Asse.htm,

In onze westerse samenleving wordt de arts elke dag opnieuw weer overstelpt met vragen naar medische getuigschriften met het oog op sociale voordelen, vrijstellingen of andere preferentiële rechten en behandelingen. Dat is een meer dan betreurenswaardige tendens, waardoor de artsen regelmatig voor onoplosbare dilemma's worden geplaatst.

http://www.ordomedic.be/nl/a35/a035020n.htm

Of denken we aan een betreurenswaardige tendens in de gerechtelijke verslaggeving, die meer en meer van meet af aan de naam van de verdachte noemt, of hem toont, vaak zelfs nog vóór er sprake is van een officiële beschuldiging vanwege het parket.

http://www.kuleuven.ac.be/admin/rd/niv3pbis/OPEN97N.HTM,

Om het utopisme te begrijpen moeten wij dus inzicht hebben in datgene waar het zich tegen afzet, namelijk de wereld waarin wij leven en in het bijzonder de kenmerken van die wereld die alles wat daarin lelijk en frustrerend, mogelijk maken — met andere woorden de fundamentele oorzaken van rivaliteit die kan ontaarden in oorlogen en samenlevingbedreigende conflicten, uitbuiting en armoede. De westerse politieke filosofie heeft vier oorzaken van deze betreurenswaardige toestand, geïdentificeerd.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Utopia/De%20filosofische%20achtergrond%20van%20het%20utopisme.html

De Nederlandse versie is voorzien van een nawoord van Tanizaki-vertaler Jacques Westerhoven, dat (afgezien van een betreurenswaardige vergissing: de bom op Nagasaki was geen waterstofbom maar een plutoniumbom) zeer de moeite waard is.

NRC,

Kort nadat hij zijn bekentenis had afgelegd [...], had Pablo Zarate [...] zich in zijn gevangeniscel opgehangen. Met deze goddeloze daad had hij het bewijs geleverd, dat hij boven een rechtschapen leven als christen de voorkeur gaf aan schande en eeuwige verdoemenis. Het bericht over dit betreurenswaardige voorval bereikte de Santa Maria la Antigua vroeg in de morgen.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Toen kwam vast te staan dat er een onregelmatigheid was gebeurd, nam ik daarvoor de verantwoordelijkheid op me via een brief van directeur-generaal Alex Schaub. Daarin werd toegegeven dat het om een betreurenswaardig voorval ging dat niet had mogen gebeuren.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

'Wij achten het onjuist dat een eerste levensbehoefte als drinkwater, die zo belangrijk is voor de volksgezondheid, voorwerp is van politieke prijsvorming. Een betreurenswaardige zaak waarvan onze gebruikers de dupe zijn', stelt de WMD scherp.

Meppeler Courant,

Wat het verzamelen der oudheden betreft, dient toch steeds weer beklemtoond dat dit niet alleen maar een betreurenswaardige zaak was. Voor de Ottomanen en veel Grieken hadden de antiquiteiten geen waarde en de verhalen zijn legio dat beelden, stèles en inscripties zonder onderscheid als bouwmaterialen werden gebruikt of werden stukgehakt op zoek naar edele metalen.

NRC,

 • op (een) betreurenswaardige wijze

Ook een vertegenwoordiger van Molenbeek, Alain Laurent, zei dat Busquin de crisis in de partij op een betreurenswaardige wijze beheerde.

De Standaard,

"Het op betreurenswaardige wijze uitgelekte boekvoorstel bevat diverse citaten van prominente technologische leiders die volledig uit hun verband zijn getrokken, zonder hun twijfels, risico's en voorbehouden."

Het Parool,

met bijwoord


 • buitengewoon betreurenswaardig
 • heel betreurenswaardig
 • in hoge mate betreurenswaardig
 • uitermate betreurenswaardig
 • uiterst betreurenswaardig
 • zeer betreurenswaardig
 • niet (zo) betreurenswaardig

Japan noemde het "uitermate betreurenswaardig" dat Frankrijk opnieuw een kernproef had uitgevoerd en het South Pacific Forum, dat een aantal kleine eilandstaten vertegenwoordigt, beschuldigde Frankrijk van arrogantie en onverzettelijkheid.

De Standaard,

Hij noemde het besluit af te treden "buitengewoon betreurenswaardig" voor hemzelf, maar hij hoopte dat deze "bijzondere handeling van mij" het vertrouwen van het publiek in de politiek zal herstellen.

NRC,

Kan burgemeester Jaap Pop van Haarlem met het uitstel door Remkes nog wel leven, in Haarlemmermeer noemt burgemeester Fons Hertog het 'heel betreurenswaardig'.

Haarlems Dagblad,

Dit alles verschijnt 's avonds op het journaal. De doelpunten, natuurlijk, en vooral de ME versus de supporters, het rennen, stenen gooien, knuppelen, traangas, blaffende en bijtende honden, en ten slotte de somber kijkende voorzitters van de schuldige clubs en de burgemeester van de gehavende gemeente. Zéér betreurenswaardig. Mag nooit meer voorkomen.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Magazine/juni2000.html,

Behalve zijn debuutroman Lava en een paar verhalenbundels heeft Bastet niet veel fictie geschreven en misschien is dat niet zo betreurenswaardig.

NRC,

'Het zou ook in hoge mate betreurenswaardig zijn als onbevoegden iets zouden vernemen over de toestand waarin de hoogeerwaarde padre zich als gevolg van zijn ziekte heeft bevonden.'

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano heeft in een nota aan de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Raymond Flynn, deze gang van zaken "uiterst betreurenswaardig en onacceptabel" genoemd.

De Standaard,

 • hoe betreurenswaardig (...) ook

Naar de mening van de rechter had het geweld waarmee de arrestatie van sommige verdachten gepaard was gegaan - "hoe betreurenswaardig ook" - geen gevolgen voor het beoordeling van de desbetreffende zaken.

NRC,

Hoe betreurenswaardig wij de teloorgang van de wederkerige solidariteit ook vinden zoals die tijdelijk bestond binnen de vroegere naoorlogse natie, de volksgemeenschap van toen, welke - onafhankelijk van charitatieve instellingen - verstrekt werd door de staat, die maat en vorm van solidariteit blijkt niet meer in stand te houden in het kader van de wordende Europese postnationale beheerstaten van thans.

http://www.heemland.nl/hl27-Solidariteit_op_de_tocht.htm,

met werkwoord


 • het betreurenswaardig noemen dat
 • het betreurenswaardig vinden dat
 • betreurenswaardig zijn dat
 • het is betreurenswaardig dat
 • het is des te betreurenswaardiger dat
 • het des te betreurenswaardiger maken dat

Ik heb uw gedachtegang nauwkeurig gevolgd en ik vind het frappant, om niet te zeggen betreurenswaardig, dat u mij voor een walvis aanziet.

Slaap!, Annelies Verbeke,

Pas tegen het einde van zijn leven durfde Lear het openlijk te zeggen: hij vond het betreurenswaardig dat hij ter wereld gekomen was.

Alles moet over, Carel Peeters,

"Ik vind het betreurenswaardig dat ik uit het buitenland positieve reacties krijg, terwijl Belgische collega's die zelf al twintig jaar MS-onderzoek doen en daarbij weinig resultaten kunnen voorleggen, negatief reageren", zegt hij.

De Standaard,

Het is betreurenswaardig dat de minister van BZK in het kader van het project Versterking regionale brandweer aanzienlijk minder middelen beschikbaar heeft gesteld dan aanvankelijk in het vooruitzicht gesteld, hetgeen tot verminderde aandacht voor de preventiefunctie heeft geleid.

http://www.edam-volendam.nl/

Het is betreurenswaardig dat dit misverstand steeds weer opduikt terwijl de feiten geheel anders zijn.

NRC,

Het is daarom des te betreurenswaardiger dat een onderzoeksvoorstel afkomstig van de universiteiten van Gent en Antwerpen door de verantwoordelijke wetenschappelijke fondsen is afgewezen.

De Standaard,

Murayama noemde het "werkelijk betreurenswaardig" dat president Clinton zijn bezoek afzegde, maar voegde eraan toe: "Ik veronderstel dat er niets aan te doen is".

De Standaard,

Betreurenswaardig is dat een te vaag concept van het "Enig Loket" tot onnodige conflicten heeft geleid.

http://www.fccib.be/cgi-bin/WebObjects/cci.woa/wa/default?language=NL

In het algemeen wordt de groep van fase-4-cliënten als een kwetsbare groep beschouwd. Dit maakt het des te betreurenswaardiger dat over deze groep zo weinig gegevens voor handen zijn en aan de onderzoeken naar sociale activering enkele flinke bezwaren kleven.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

Bordewijk bewoonde toen een conventioneel, maar niet goedkoop ingerichte villa te Scheveningen. Tijdens het bombardement op Den Haag (maart 1945) was zijn huis [...] verwoest. Hij raakte alles kwijt: zijn hele bibliotheek en dus ook de boeken die hij zelf geschreven had. Dit was des te betreurenswaardiger, omdat zijn eerste, zozeer van het gangbare afwijkende verhalen (Knorrende beesten, Blokken, Bint) uitgegeven waren door de uitgeverij De Gemeenschap, die er een opvallend, maar smaakvol uiterlijk aan had gegeven, zeer goed in harmonie met de excentrieke inhoud.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • betreurenswaardig en kortzichtig
 • betreurenswaardig en onaanvaardbaar
 • betreurenswaardig en onacceptabel
 • betreurenswaardig en ongelukkig
 • betreurenswaardig en onnodig
 • betreurenswaardig en stuitend
 • dom en betreurenswaardig
 • onbegrijpelijk en betreurenswaardig
 • onvermijdelijk en betreurenswaardig

Anderlecht heeft zijn sterspeler intussen geschorst. "In afwachting dat het dossier met betrekking tot het betreurenswaardig en onaanvaardbaar incident met de Aalsterse speler Krist Porte in alle openheid en objectiviteit zal kunnen besproken worden na kennisname van alle objectieve elementen", aldus het communiqué uit het Vanden Stockstadion.

De Standaard,

Kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano heeft in een nota aan de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Raymond Flynn, deze gang van zaken "uiterst betreurenswaardig en onacceptabel" genoemd.

De Standaard,

Daiwa-voorzitter Takashi Kaiho noemde de maatregelen "betreurenswaardig en ongelukkig", en wil in beroep gaan tegen de aanklachten.

De Standaard,

De betreurenswaardige en onnodige terugkeer na de oorlog van de oude omroepverenigingen - die zich over de hele linie laf hadden gedragen jegens de bezetter - noemt hij "de wens van het Nederlandse volk".

NRC,

Hij noemde dit "betreurenswaardig en stuitend" en eiste van minister van Justitie, Stefaan De Clerck, om de procureurs-generaal eraan te herinneren "dat het onderzoek geheim is en er deontologische regels zijn die eigen zijn aan de correcte uitoefening van het rechterlijke ambt".

De Standaard,

Dat is betreurenswaardig en uiterst kortzichtig van die regeringen.

http://www.law.uu.nl/sim/publ/baehr/,

Zijn oude antipathie voor haar (die wederzijds was) leek hem nu dom en betreurenswaardig.

Onwetendheid, Milan Kundera,

Huibregtsen vindt het onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat hij niet het vertrouwen van Geesink heeft.

NRC,

Helaas, aan een onvermijdelijke en betreurenswaardige degradatie is elke twijfelende mens onderworpen.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,