bezoektijd


bezoektijd 1.0

deel van een dag tussen vastgestelde tijdstippen waarin men mensen mag bezoeken die verblijven in een instelling zoals een ziekenhuis of penitentiaire inrichting e.d.; periode voor bezoek in een instelling

Semagram


Een bezoektijd…

is een tijd

  • [Functie] is bestemd om mensen te bezoeken
  • [Plaats] wordt ingesteld in instellingen zoals ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen enz.
  • [Duur] wordt, afhankelijk van de situatie, toegestaan voor een kortere of langere duur
  • [Tijd] begint en eindigt op zekere tijdstippen

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


Toen hij bij het ziekenhuis aankwam mocht hij niet naar binnen omdat de bezoektijd om was.

http://users.pandora.be/MichaelHemelaer/helende_handen.htm

Het bezoek wordt om 19.00 uur verzocht om afscheid te nemen, met uitzondering van het bezoek op de tienerkamers. Hiervoor geldt dat de bezoektijd om 19.45 uur is afgelopen.

http://franciscus.ziekenhuis.nl/

Dagelijks gelden vaste bezoektijden. Om u en uw kamergenoten de nodige rust te garanderen is bezoek aan een maximum van twee bezoekers per patiënt gebonden.

http://bronovo.ziekenhuis.nl/

De bezoektijden zijn op werkdagen gedurende 1 dag per week in principe tussen 13.00 en 16.45 of, indien uw relatie een vrouwelijke gedetineerde is, op zaterdag of zondag tussen 13.00 en 16.30 uur.

http://www.pizwolle.nl/new/index.htm