binnenvisserij


binnenvisserij 1.0

visserij op binnenwateren, zoals op rivieren, sloten en meren of op het IJsselmeer, wat vaak uit liefhebberij wordt gedaan, maar ook als beroep en waarbij voor de beroepsvisserij de aal verreweg de meest belangrijke vis is; zoetwatervisserij; binnenwatervisserij

Semagram


Binnenvisserij…

is visserij

 • [Plaats] vindt plaats op binnenwateren en daarom dus vrijwel altijd op zoet water
 • [Instrument] wordt gedaan met fuiken, netten, kistjes, hoekwant, en zegens
 • [Object betroffen] wordt binnen de professionele tak voornamelijk op aal verricht, daarnaast zijn spiering, pootvis, baars en snoekbaars van belang
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt gedaan als beroep of als vrijetijdsbesteding
 • [Voorbeeld of specimen] wordt in Nederland soms onderverdeeld in de IJsselmeervisserij en de binnenvisserij op overige wateren, zoals op de Friese meren, het Lauwersmeer, het Grevelingenmeer en de grote rivieren

Algemene voorbeelden


Binnenvisserij. Ook op de meren en rivieren - de binnenwateren - in Nederland wordt gevist. Niet alleen door beroepsvissers trouwens, maar ook door sportvissers.

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

Een kilo paling brengt bij de rokerij zo'n zeventien gulden op. Die prijs varieert door de aanvoer van de binnenvisserij. Voor die sector is de aal verreweg de belangrijkste vissoort.

NRC,

In de binnenvisserij onderscheiden we de IJsselmeervisserij en de binnenvisserij in de overige wateren [...]. Naast het IJsselmeer vindt binnenvisserij plaats op de Nederlandse rivieren en meren. Het aantal beroepsbinnenvissers is ongeveer 250, waarvan ruim de helft is aangesloten bij de belangenorganisatie Combinatie van Beroepsvissers. De belangrijkste visgebieden zijn de Friese meren, het Lauwersmeer, het Grevelingenmeer en de grote rivieren.

http://www.pvis.nl/

Dwarsgracht behield het aanzien, dat zo kenmerkend is voor een vervenersdorp, dat later overging op rietteelt, binnenvisserij en kleinschalige landbouw.

http://www.otterskooi.nl/index2.html

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt substantief


 • kustvisserij en binnenvisserij
 • zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij

Zij denken dan bijvoorbeeld aan: 'Gasten meenemen met de visserij en een groter schip inrichten. Mensen laten meehelpen of laten kijken. Bij gelegenheid ook vispromotie en voorlichting over kust- en binnenvisserij'. Een ander denkt aan 'kanoverhuur en viswedstrijden enzovoort.' Een volgende binnenvisser wil graag zijn 2.000 vierkante meter ruimte rendabel maken.

http://www.lei.wageningen-ur.nl/publicaties/PDF/2000/4_xxx/4_00_15.pdf,

Vissen in Nederland, over de zee-, kust- en binnenvisserij [...]. Lekkerbekjes, Hollandse nieuwe of een lekker palinkje. Wie lust het niet. Maar heb je je wel eens afgevraagd hoe die vissen op je bord terecht komen?

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

De visserij in Nederland is onder te verdelen in drie soorten. Zeevisserij, kustvisserij en binnenvisserij. Bij deze drie verschillende vormen van visserij maken vissers gebruik van verschillende vismethoden en schepen. En ze vissen op verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren.

http://www.minlnv.nl/thema/visserij/brochure/inftvb.pdf,

Vaste verbindingen


Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij


  Zie: Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • beroepsbinnenvisserij

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • binnenvisserijbeleid