zoetwatervisserij


zoetwatervisserij 1.0

visserij in zoet water, zoals op rivieren, in sloten en meren of op het IJsselmeer, wat vaak uit liefhebberij wordt gedaan, maar ook als beroep en waarbij voor de beroepsvisserij de aal verreweg de meest belangrijke vis is; binnenvisserij; binnenwatervisserij
In de betekenis 'soort zoetwatervisserij' met meervoud.

Semagram


Zoetwatervisserij…

is visserij

   Algemene voorbeelden


   Als hij gelijk heeft, dan moet het al heel lang heel slecht gaan met Graft. Sinds de zeventiende eeuw is er immers in dit exemplarische Hollandse dorp nogal wat veranderd. Het werd kleiner en armer, want de voortgaande inpoldering maakte de zoetwatervisserij en de bereikbaarheid voor zeeschepen steeds moeilijker.

   NRC,

   In het kasteel is een verbazingwekkende kunstcollectie te zien op het thema van zoetwatervisserij.

   http://www.stedentipsvoortrips.nl/frankrijk/valdeloirebb.htm,

   De landelijke vereniging Sportvisserij Nederland is het resultaat van de fusie tussen de NVVS, de Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties en de OVB, de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [...]. De OVB heeft als publieksrechtelijke organisatie ruim 54 jaar als kennis- en adviescentrum op het gebied van zoetwatervisserij en visstandbeheer gefunctioneerd.

   http://www.sportvisserijnederland.nl/over_ons/organisatie/?page=e%26%23233%3Bn_organisatie_voor_sportvissers

   Zoetwatervisserij is meestal sport in de verenigde staten, maar over de hele wereld brengt het vissen op meren en rivieren voedsel op tafel - nu kunnen die zoetwatervisserijen instorten.

   https://wordssidekick.com/freshwater-fish-are-disappearing-where-is-global-response-12378

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • de meest beoefende zoetwatervisserijen

   In een kort tijdsbestek is het karpervissen in Nederland één van de meest beoefende zoetwatervisserijen geworden.

   http://karpervissenkennisbank.nl/karpervissen-kennisbank/