bioscoopverbod


bioscoopverbod 1.0

(bioscopen [instellingen en organisaties])

verbod om de bioscoop te bezoeken na ongewenst gedrag, meestal geldend voor een bepaalde periode en voor bepaalde bioscopen

Semagram


Een bioscoopverbod…

is een verbod

  • [Duur] geldt meestal voor een bepaalde tijd
  • [Handelende persoon] wordt opgelegd door het management van een bioscoop, soms ook in samenwerking met de politie, afhankelijk van de aard van het wangedrag
  • [Ondervinder] wordt opgelegd aan bioscoopbezoekers die zich misdragen
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt opgelegd bij misdragingen, bv. het tijdens de film bellen of sms'en en bij schelden, discrimineren en ander agressief gedrag

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Een bezoeker die tegenwoordig tijdens de film belt, te hard praat, of op een andere manier de rust verstoort, wordt eerst gewaarschuwd. Als dat geen effect heeft, krijgt hij of zij een bioscoopverbod.

http://www.filmtotaal.nl/artikel.php?id=6320,

Alle Amsterdamse Pathé-bioscopen leggen per 1 februari jongeren die zich misdragen een bioscoopverbod op. Pathé heeft samen met de politie, de gemeente en het openbaar ministerie een protocol opgesteld. De Driehoek Amsterdam (burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie) en het college van B&W ondersteunen de invoering van een bioscoopverbod.

http://www.amsterdam.nl/webarchief/nieuws/2004/nieuws/januari_2004/wangedrag_in_de_bios,

"Vanaf nu gaan we met het slachtfeest ook zo zwaar beveiligen. We willen respect tonen voor een feestdag, maar er is een grens en die was nu bereikt. Met de gemeente en de politie bekijken we of het haalbaar is om rotzooitrappers een bioscoopverbod te geven."

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief/article/detail/1769342/2003/02/13/Tijdelijk-bioscoopverbod-voor-rotzooitrappers.dhtml,

Pathé heeft inmiddels aan tien personen een bioscoopverbod opgelegd. Nielsen rekent daarbij vooral op het psychologische effect van die maatregel: "Veel van ons personeel bestaat uit werkstudenten, die parttime werken. Het is een toeval als ze een raddraaier bij een volgend bezoek herkennen. Het is een preventiemiddel."

https://groups.google.com/group/nl.kunst.film/browse_thread/thread/6c6d2175746633a9/974b6642b7595834?hl=nl&ie=UTF-8&q=bioscoopverbod,

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt substantief


  • het dansverbod en bioscoopverbod

"Als we jarenlang hebben gestreden tegen de afwijzing van de Wereldraad, tegen de tegenwerking van Jeugd en Evangelie, tegen de Indonesiëpolitiek, tegen de gelijkstelling van zondag en sabbat, tegen de binding van de vervangingsformule, tegen het dans- en bioscoopverbod, de afkeer voor de moderne kunst en tegen tientallen andere vaststaande standpunten van vooraanstaanden, om vervolgens te bedat de ene synode na de andere door de knieën ging en de oude principes losliet, dan kunnen wij het verzet tegen wat in onze tijd als nieuw naar voren komt, moeilijk serieus nemen."

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010558521:mpeg21:a0071,