biowaterstof


biowaterstof 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme)

als energiedrager bestemde waterstof die door vergassing of vergisting is gemaakt uit biomassa en/of biologisch afval; waterstof uit biomassa; bruine waterstof

Semagram (extra betekenisinformatie)


Biowaterstof…

is waterstofgas; is een gas; is een stof

  • [Functie] dient als energiedrager
  • [Vervaardiging] wordt door middel van vergassing of vergisting en andere bewerkingen geproduceerd uit biomassa en/of biologisch afbreekbare afvalresten
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is relatief duur en lastig om te produceren
  • [Gelijkenis] is net als groene waterstof milieuvriendelijk
  • [Onderscheid of tegenstelling] is milieuvriendelijker dan fossiele brandstoffen of grijze waterstof

Algemene voorbeelden


Waterstof [...] is een schone energiedrager en kan fossiele brandstoffen vervangen. [...]. De huidige commerciële methoden voor het maken van de stof zijn niet milieuvriendelijk; er is veel energie bij nodig en de kosten zijn hoog. Biowaterstof geeft een milieuvriendelijk alternatief. Wij maken daarbij goed gebruik van organisch afval, en er is minder energie bij nodig [...] vergeleken met thermochemische en elektrolytische processen.

https://www.biobasedpress.eu/nl/2019/01/biowaterstof-de-volgende-groene-alternatieve-brandstof/,

Wat is biowaterstof. Dat is waterstof die gewonnen is uit biomassa en/of biologisch afbreekbare afvalresten. Waterstof is een gas dat niet voorkomt in de vrije natuur. Het molecuul H2 zit in allerlei stoffen, zoals water. Daar is het middels elektrolyse uit te halen wat echter wel veel elektriciteit kost. Door vergassing en behandeling kan het ook uit biomassa worden gehaald.

http://www.biotanken.nl/brandstoffen/biowaterstof.html

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


  • biowaterstof produceren
  • biowaterstof winnen

Wageningen wil biowaterstof uit biomassa winnen. Vergisten van biomassa tot biogas is een natuurlijk proces dat meerdere stappen kent. Ergens tijdens de scheikundige omzetting van bijvoorbeeld gras naar methaan wordt waterstof gevormd. Een Europese onderzoeksgroep onder aanvoering van de Wageningen UR Food & Biobased Research zoekt nu uit hoe die waterstof als eindproduct in nuttige hoeveelheden kan worden geoogst.

https://www.fluidsprocessing.nl/nieuws/2440/wageningen-wil-biowaterstof-uit-biomassa-winnen.html,

Het onderhoud van de bermen van snelwegen levert zo'n 600.000 ton aan bermgras per jaar op. Heijmans is hierbij betrokken als producent en leverancier van biomassa, die voortkomt uit het snoeien van bermgras. Het snoeiafval kan dienen voor een efficiëntere productie van waterstof uit biomassa. [...]. Hoewel Wageningen UR verwacht dat het nog minstens 10 jaar duurt voordat bio-waterstof op commerciële schaal wordt geproduceerd, heeft deze brandstof veel potentie.

https://www.biobasedeconomy.nl/2013/08/13/waterstof-uit-biomassa-van-gemaaid-bermgras/,

in voorzetselgroep


  • de aanmaak van biowaterstof
  • de productie van biowaterstof
  • het maken van biowaterstof

Bacteriën die in het donker werken groeien snel en maken snel vluchtige zuren aan. Maar bacteriën die daaruit waterstof maken en licht nodig hebben, groeien langzaam; dit leidt tot onbalans bij het verwerken van vluchtige zuren en beperkt de aanmaak van biowaterstof.

https://www.biobasedpress.eu/nl/2019/01/biowaterstof-de-volgende-groene-alternatieve-brandstof/,

Het doel is om geschikte reactorconcepten voor de productie van biowaterstof uit biogene reststoffen te bepalen en met elkaar te vergelijken. Biogene reststoffen zijn daarbij o.a. de volgende: reststoffen uit de landbouw, afvalwater van zuivelbedrijven of slachthuizen, industrieel proceswater of perswater.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=2ahUKEwif-tjRk5PhAhWGKlAKHdZKAfAQFjAOegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fraad.oude-ijsselstreek.nl%2Fdocumenten%2Fingekomen-stukken%2FRG2018-0069-Ingekomen-stuk-externe-vertegenwoordigingen-Euregio-Rijn-Waal-Agenda-vergadering-29-06-2018-en-verslag-23-03-2018.pdf&usg=AOvVaw0bpt_kTKTAL8y1EXcmkSy1,

De laatste jaren neemt de productie van biowaterstof toe, door een beter systeem van samenwerkende micro-organismen, het vervangen van kostbare grondstoffen door organisch afval (lignocellulose- en voedselafval) en industrieel afval (ruwe glycerol, appelpulp, eierdoppen enz.). Ruw glycerol dat vrijkomt als bijproduct bij het maken van biodiesel is een uitstekende grondstof gebleken voor het maken van biowaterstof.

https://www.biobasedpress.eu/nl/2019/01/biowaterstof-de-volgende-groene-alternatieve-brandstof/,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2003