waterstof


waterstof 1.0

(chemie en mineralogie)

chemisch element met het symbool H (hydrogenium) en atoomnummer 1, dat waterstofgas vormt
Heel soms wordt de verkleinvorm waterstofje gebruikt in de betekenis 'waterstofatoom'.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Waterstof…

is een element

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het meest voorkomende chemische element in het heelal, waarin 90% van de atomen waterstofatomen zijn
 • [Activiteit of handeling] vormt onder atmosferische omstandigheden (bij standaardtemperatuur en standaarddruk) het twee-atomige molecuul diwaterstof, een enkelvoudige stof die ook moleculaire waterstof, waterstofgas of kortweg waterstof wordt genoemd
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft in tegenstelling tot alle andere elementen aparte namen (protium, deuterium en tritium) voor zijn drie verschillende isotopen

  Wetenschappelijke naam: hydrogenium

  Atoomnummer 1
  Symbool H

  Algemene voorbeelden


  Onder atmosferische toestand vormt waterstof zich tot een twee-atomige molecule met de naam diwaterstof. Diwaterstof is ook wel beter bekend als waterstofgas.

  https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Eindwerk%20-%20ontwerp%20van%20een%20demo-opstelling%20voor%20productie%20en%20opslag%20van%20energie%20met%20waterstogas%20Matthias%20De%20Keuleneir%20.pdf,

  Waterstof werd in 1671 ontdekt door Robert Boyle toen hij merkte dat bij de reactie tussen ijzervijlsel en verdund zuur waterstofgas vrijkwam. Henry Cavendish erkende als eerste in 1766 het gas als een afzonderlijke stof en noemde het gas "brandbare lucht". Later in 1781 ontdekte hij dat water gevormd wordt bij verbranding van dit gas. De naam hydrogenium (= waterstof), zoals we die tegenwoordig kennen, werd in 1783 door Antoine Lavoisier aan het element gegeven. Hydrogenium kan vertaald worden als watervormer.

  https://bdvereniging.nl/wp-content/uploads/2017/07/Zuurstof-en-Waterstof.pdf,

  Dat uranium inderdaad bestaat uit twee isotopen, kwam destijds aan het licht toen men het element analyseerde met een zogenaamde massaspectrograaf. Dit is een apparaat waarmee op het niveau van afzonderlijke atomen kan worden gekeken naar verschillen in massa (gewicht). De met een massaspectrograaf opgemeten atoomgewichten worden vergeleken met het atoomgewicht van het allerlichtste element: waterstof. Waterstof wordt dus als eenheid genomen en heeft dan, per definitie, een atoomgewicht van 1.

  http://www.tomaatnet.nl/~handebruijn/uranium.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • andere waterstoffen
  • microbiologische waterstoffen

  Het carbonylkoolstofatoom draagt een partieel positieve lading en deze maakt de -waterstof zuurder dan andere waterstoffen die enkel omringd worden door koolstof-en waterstofatomen.

  https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/494/549/RUG01-002494549_2018_0001_AC.pdf,

  Vandaag het gesprek over microbiologische waterstoffen, waaraan Chris Blok (Wageningen U&R), Wilko Wisse (Lans/Rainlevelr) en Ronald Barzilaij (Royal Brinkman) deelnamen.

  https://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/kas2030-debat-maar-klein-deel-zoetwater-is-bruikbaar/,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • waterstoffen van alkanen

  Waterstoffen van alkanen bezitten de hoogst mogelijke pKa: 50 tot 55.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisch_zuur

  met ander, nevengeschikt substantief


  • koolstof, waterstof en zuurstof
  • waterstof en waterstofgas

  Koolhydraten zijn verbindingen van koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O), waarin de componenten waterstof en zuurstof voorkomen in de verhouding waarin ze in water (H2O) voorkomen.

  http://home.wxs.nl/~triple-w/frames2.htm

  Wanneer 2 waterstofatomen zich onderling verbinden vormen ze waterstofgas. Vandaar komt dus de 2 in de wetenschappelijke notatie H2. Waterstofgas wordt alleen vloeibaar bij temperaturen dicht bij het abs. nulpunt (0K). Bij alle normale voorkomende temperatuuromstandigheden op aarde is waterstof een gas. Waterstof en waterstofgas worden hierdoor regelmatig door elkaar gehaald.

  https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Eindwerk%20-%20ontwerp%20van%20een%20demo-opstelling%20voor%20productie%20en%20opslag%20van%20energie%20met%20waterstogas%20Matthias%20De%20Keuleneir%20.pdf,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  waterstof 2.0

  (natuur, milieu en energievoorziening)

  kleurloos, reukloos, smaakloos en zeer brandbaar gas dat de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof is en samen met zuurstof water kan vormen, waarbij energie vrijkomt
  Heel soms wordt de verkleinvorm waterstofje gebruikt in de betekenis 'waterstofmolecule'.

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Waterstof…

  is een gas; is een stof

    Algemene voorbeelden


    Wanneer er elektriciteit te veel is maken we er door elektrolyse waterstof van. Die slaan we op in grote magazijnen. Wanneer er energie te weinig is sturen we die waterstof door brandstofcellen en we hebben weer elektriciteit.

    http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

    In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas dat lichter is dan lucht. Maar we moeten het wel winnen voor we het kunnen gebruiken, want waterstof komt van nature niet voor als dat pure gas. Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. Onder meer met behulp van stoom en vergassing. Maar in Europa is elektrolyse het meest toegepast. Met deze methode wordt elektriciteit door water gevoerd, waardoor waterstof als gas vrijkomt.

    https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/wat-is-waterstof.json

    Waterstof wordt gezien als de autobrandstof van de toekomst.

    Haarlems Dagblad,

    Combinatiemogelijkheden


    als subject bij een werkwoord


    • vrijkomen

    Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. Onder meer met behulp van stoom en vergassing. Maar in Europa is elektrolyse het meest toegepast. Met deze methode wordt elektriciteit door water gevoerd, waardoor waterstof als gas vrijkomt.

    https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/wat-is-waterstof.json

    als object bij een werkwoord


    • waterstof aanbieden
    • waterstof maken
    • waterstof opslaan
    • waterstof produceren
    • waterstof tanken
    • waterstof winnen

    Op dit moment zijn er slechts 3 tankstations die waterstof als brandstof aanbieden, maar het is de bedoeling dat dat aantal de komende jaren gaat stijgen.

    https://www.oponeo.nl/banden-informatie/waterstof-auto,

    Britse en Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze een eenvoudige en goedkope manier hebben gevonden om zuivere waterstof te produceren. Waterstof is een veelbelovende milieuvriendelijke brandstof - bij verbranding ervan komt als afvalproduct alleen maar waterdamp vrij - maar was tot nu toe moeilijk te maken.

    De Standaard,

    Canon heeft een patent aangevraagd voor een DSLR-systeem waarbij de body, de flitser en het objectief elk voorzien zijn van een brandstofcel. De brandstof, waterstof, wordt centraal opgeslagen.

    https://tweakers.net/nieuws/55065/canon-patenteert-dslr-systeem-met-meerdere-brandstofcellen.html,

    Waterstof [...] moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een proces waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof door toediening van een elektrische stroom. Dat is het omgekeerde van de reactie die in een brandstofcel plaatsvindt.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofauto

    De eenvoudigste manier om waterstof te produceren is door elektrolyse.

    http://www.emis.vito.be/boss/,

    Een waterstofauto is eigenlijk precies hetzelfde als de huidige elektrische auto's, zoals een Tesla of een Renault Zoë. Alleen zitten die vol met accu's en is dat bij een waterstofauto niet nodig. Er wordt steeds nieuwe stroom gemaakt uit het waterstof. Dat waterstof kun je gewoon tanken, een beetje zoals met lpg. De tank zit dus in een paar minuten vol.

    https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4376056/opmars-van-de-waterstofauto-niet-te-stoppen-maar-tanken-kan-nog-bijna-nergens,

    Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. Onder meer met behulp van stoom en vergassing. Maar in Europa is elektrolyse het meest toegepast.

    https://www.toyota.nl/over-toyota/milieu/environment/waterstof/wat-is-waterstof.json

    met adjectief ervoor


    • gewone waterstof
    • vloeibare waterstof
    • zuivere waterstof

    Naast fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool zijn ook biogas en houtpellets geschikt om waterstof mee te produceren. Zolang deze productie niet sneller gaat dan de biomassa kan groeien, is bruine waterstof CO2-neutraal.

    https://www.wattisduurzaam.nl/17586/featured/duurzame-en-fossiele-waterstof-in-alle-kleuren-van-de-regenboog/,

    Waterstof komt in drie vormen voor: het gewone waterstof, deuterium, dat dubbel zo zwaar is en tritium, dat drie keer zo zwaar is.

    De Standaard,

    Waterstof is een gas en kan worden opgeslagen op drie manieren. Ten eerste is er de vloeibare waterstof. Het kookpunt van waterstof ligt echter dicht bij het absolute nulpunt (K), waardoor er op zich al veel energie nodig is om de temperatuur zoveel te verlagen (wat bijvoorbeeld kan met een sterke omgekeerde warmtepomp). Daardoor is deze methode niet interessant.

    http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

    Britse en Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze een eenvoudige en goedkope manier hebben gevonden om zuivere waterstof te produceren.

    De Standaard,

    in voorzetselgroep


    • op waterstof draaien
    • op waterstof rijden

    Een hybride met elektroaandrijving en een verbrandingsmotor die op waterstof draait.

    http://www.leidschdagblad.nl/Index/0,4412,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3AnfImOGn3mYoJ%3Awww.leidschdagblad.nl%2FArtikel%2F0%2C4423%2C14-1-2272-2322-1106273%25257C456619%25257C1026%2C00.html%2Bfastbacks%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_nl,

    De nieuwe Amsterdamse stadsbussen rijden niet op diesel, maar op waterstof, de 'brandstof van de toekomst'.

    NOS Nieuws,

    • het kookpunt van waterstof
    • de productie van waterstof

    Waterstof is een gas en kan worden opgeslagen op drie manieren. Ten eerste is er de vloeibare waterstof. Het kookpunt van waterstof ligt echter dicht bij het absolute nulpunt (K), waardoor er op zich al veel energie nodig is om de temperatuur zoveel te verlagen (wat bijvoorbeeld kan met een sterke omgekeerde warmtepomp). Daardoor is deze methode niet interessant.

    http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

    De eenvoudigste manier om waterstof te produceren is door elektrolyse. [...]. De productie van waterstof uit biomassa is ook mogelijk maar bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase. De productie van waterstof kan centraal of on-site gebeuren.

    http://www.emis.vito.be/boss/,

    • een infrastructuur voor waterstof

    Om auto's op waterstof te laten rijden zou er een volledig nieuwe infrastructuur uitgebouwd moeten worden, met pompstations, tankwagens en dergelijke, speciaal voor waterstof.

    De Standaard,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • waterstof en methanol
    • waterstof en zuurstof

    Ook vandaag de dag blijft milieuproblematiek belangrijk; onderzoek naar brandstofcellen is en blijft dus actueel. De belangrijkste argumenten zijn: het is een schone en efficiënte manier om energie op te wekken, die bovendien gebruik kan maken van duurzame brandstoffen zoals waterstof en methanol.

    http://www.lmak.stm.tudelft.nl/materiaalkunde/index.html

    In een brandstofcel worden waterstof (H)2) en zuurstof (O)2) omgezet tot waterdamp waarbij elektriciteit vrijkomt.

    ftp://ftp.ecn.nl/pub/www/library/report/2000/c00074.pdf,

    Vaste verbindingen


    moleculaire waterstof

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als deel van een samenstellende afleiding