hydrogenium


hydrogenium 1.0

(chemie en mineralogie; specialistisch)

chemisch element met het symbool H (hydrogenium) en atoomnummer 1, dat waterstofgas vormt; waterstof
Soms kom je in het Nederlands ook het onvertaalde (en gelijkbetekenende) Engelse woord hydrogen tegen.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Hydrogenium…

is een element

   Atoomnummer 1
   Symbool H

   Algemene voorbeelden


   Hydrogenium is het kleinste element in de kosmos en is tevens het meest voorkomend (75%). Het is een gas dat kleurloos is en ook geurloos. Het kan zowel positief als negatief geladen zijn. Het is ooit in de middeleeuwen vastgesteld als element.

   https://www.curavitalis.nl/homeopathie/inspiring-homeopathie/laag-7-hydrogenium/

   Waterstof werd in 1671 ontdekt door Robert Boyle toen hij merkte dat bij de reactie tussen ijzervijlsel en verdund zuur waterstofgas vrijkwam. Henry Cavendish erkende als eerste in 1766 het gas als een afzonderlijke stof en noemde het gas "brandbare lucht". Later in 1781 ontdekte hij dat water gevormd wordt bij verbranding van dit gas. De naam hydrogenium (= waterstof), zoals we die tegenwoordig kennen, werd in 1783 door Antoine Lavoisier aan het element gegeven. Hydrogenium kan vertaald worden als watervormer.

   https://bdvereniging.nl/wp-content/uploads/2017/07/Zuurstof-en-Waterstof.pdf,