waterstofgas


waterstofgas 1.0

kleurloos, reukloos, smaakloos en zeer brandbaar gas dat de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof is en samen met zuurstof water kan vormen, waarbij energie vrijkomt; moleculaire waterstof; diwaterstof; waterstofgas

Semagram (extra betekenisinformatie)


Waterstofgas…

is een gas; is een stof

 • [Samenstelling] is een molecule die bestaat uit twee waterstofatomen
 • [Functie] diende vroeger als vulling in ballonnen en zeppelins; wordt in talloze industriële processen gebruikt, zoals het harden van stoffen en de productie van ammoniak en methanol, maar kan ook als brandstof voor vervoermiddelen dienen, zoals waterstofauto's en waterstofvliegtuigen
 • [Vervaardiging] kan op allerlei manieren worden geproduceerd, onder meer door elektrolyse, een proces waarbij water door toediening van elektrische stroom wordt omgezet in waterstof en zuurstof
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof; is een energiedrager
 • [Stoffelijke eigenschap algemeen] is zeer licht ontvlambaar; kan in combinatie met zuurstof worden omgezet in elektriciteit en waterdamp; heeft een zeer lage dichtheid
 • [Belang] kan mogelijk een rol spelen in de energietransitie, omdat het een energiedrager is met een breed scala aan toepassingen: als brandstof, als opslagmiddel voor duurzame elektriciteit en als grondstof voor de chemische industrie
 • [Onderscheid of tegenstelling] is lichter dan alle andere gassen; is makkelijker op te slaan dan stroom

Formule H2

Algemene voorbeelden


Enkelvoudige stoffen opgebouwd uit moleculen worden voorgesteld met de formule voor deze molecule. Zo zijn de meeste gasvormige enkelvoudige stoffen opgebouwd uit diatomische moleculen: O2 (zuurstofgas), N2 (stikstofgas), H2 (waterstofgas), F2 (fluorgas), Cl2 (chloorgas).

http://project.kahosl.be/chemie/inhoud.htm

Waterstofgas is een energiedrager die zowel elektriciteit als warmte kan opslaan en produceren. Het is een gas dat ook geen broeikasgassen of giftige stoffen vrijgeeft als je het gebruikt. De voorwaarde is wel dat je waterstof maakt met schone energie.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/24/belgische-wetenschappers-kraken-de-code-voor-betaalbare-groene-w/,

Brandstofcellen worden ook wel elektrochemische conversiesystemen genoemd. Ze bestaan uit twee elektroden die onderling verbonden zijn via een elektroliet en zetten de elektrochemische energie die vrijkomt bij een oxidatiereactie direkt om in elektrische energie. Om de oxidatiereactie te laten verlopen, wordt er aan de anode kant van de brandstofcel continu een gasvormige brandstof toegevoegd (vaak is dit waterstofgas H2), terwijl aan de kathode kant continu een oxidant wordt toegevoegd (vaak is dit zuurstofgas O2).

http://www.lmak.stm.tudelft.nl/materiaalkunde/index.html

Waterstofgas is het meest voorkomende bouwmateriaal bij de vorming van sterren en planeten; minder vluchtig materiaal zoals stof, gruis en ijs vormt niet meer dan een procent.

http://www.strw.leidenuniv.nl/na/pr010104.html,

Onder atmosferische toestand vormt waterstof zich tot een twee-atomige molecule met de naam diwaterstof. Diwaterstof is ook wel beter bekend als waterstofgas.

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Eindwerk%20-%20ontwerp%20van%20een%20demo-opstelling%20voor%20productie%20en%20opslag%20van%20energie%20met%20waterstogas%20Matthias%20De%20Keuleneir%20.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • waterstofgas maken
 • waterstofgas vormen
 • waterstofgassen verhitten

Het is Belgische wetenschappers gelukt om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt.

https://nos.nl/artikel/2273692-waterstof-uit-de-lucht-belgen-presenteren-speciaal-zonnepaneel.html,

Wanneer 2 waterstofatomen zich onderling verbinden vormen ze Waterstofgas. Vandaar komt dus de 2 in de wetenschappelijke notatie H2. Waterstofgas wordt alleen vloeibaar bij temperaturen dicht bij het abs. nulpunt (0K). Bij alle normale voorkomende temperatuuromstandigheden op aarde is waterstof een gas. Waterstof en waterstofgas worden hierdoor regelmatig door elkaar gehaald.

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Eindwerk%20-%20ontwerp%20van%20een%20demo-opstelling%20voor%20productie%20en%20opslag%20van%20energie%20met%20waterstogas%20Matthias%20De%20Keuleneir%20.pdf,

Met de zon als het grote voorbeeld wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en praktische toepassingen voor het gebruik van kernfusie. Dit gebeurt veelal onder de paraplu van het internationale project Iter [...]. Wetenschappers gebruiken daar zogenaamde tokamaks voor, 'donutvormige' reactoren waarin waterstofgassen gedurende enkele seconden worden verhit tot een plasma van miljoenen graden.

https://www.engineersonline.nl/artikelen/id1465-140-mw-om-plasma-te-verhitten.html,

met adjectief ervoor


 • het brandbare waterstofgas
 • heet waterstofgas
 • koel waterstofgas
 • moleculair waterstofgas
 • zuiver waterstofgas

Na de oorlog leed de populariteit van de zeppelins onder een nieuwe serie ongelukken, waarbij steeds bleek dat luchtschepen door hun enorme omvang en de vulling met het brandbare waterstofgas extreem kwetsbaar waren.

http://www.dvhn.nl/Index/0,5481,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.dvhn.nl%2FPagina%2F0%2C7109%2C26-1-6244--1346835-1266-1694811-%2C00.html,

Heet waterstofgas dat uit een uitlaat ontsnapt, levert de stuwkracht.

De Standaard,

Algemeen wordt aangenomen dat sterrenstelsels zijn ontstaan uit samentrekkende wolken koel waterstofgas.

NRC,

Een internationale groep sterrenkundigen[...] heeft nu een belangrijk nieuw element toegevoegd aan het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe planeten zich rond sterren vormen, en daarmee ook hoe ons eigen zonnestelsel met de aarde en de maan is ontstaan. Dat nieuwe element is de ontdekking van grote hoeveelheden moleculair waterstofgas. Waterstofgas is het meest voorkomende bouwmateriaal bij de vorming van sterren en planeten; minder vluchtig materiaal zoals stof, gruis en ijs vormt niet meer dan een procent.

http://www.strw.leidenuniv.nl/na/pr010104.html,

Het duurde tot half januari 1897 eer de fabriek aan Carl Berg kon berichten dat zij voor een praktisch 100% zuiver waterstofgas kon zorgen.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

in voorzetselgroep


 • omzetten in waterstofgas

Het is Belgische wetenschappers gelukt om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt. [...]. Het werkt zo: het paneel neemt vocht uit de lucht op. Samen met de elektriciteit uit zonlicht wordt dat omgezet in waterstofgas.

https://nos.nl/artikel/2273692-waterstof-uit-de-lucht-belgen-presenteren-speciaal-zonnepaneel.html,

met substantief ervoor


 • flessen
 • wolken] waterstofgas

Na enkele minuten viel de voorste motor uit. Het schip werd toen door de vrij sterke wind landinwaarts gedreven. Toen tot overmaat van ramp ook de andere motor het begaf besloot graaf Zeppelin om een noodlanding te maken. Het schip werd in een weiland bij Kiszlegg in Allgäu aan enkele vruchtbomen verankerd, waarna men uit Manzell een hulpcolonne optrommelde met reservemotoren en flessen waterstofgas.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Algemeen wordt aangenomen dat sterrenstelsels zijn ontstaan uit samentrekkende wolken koel waterstofgas.

NRC,

Astronomen uit Canada en de Verenigde Staten hebben in het heelal wolken waterstofgas van enorme afmetingen ontdekt. [...]. De wolken bevinden zich op afstanden van ongeveer 3 miljard lichtjaar van de aarde en bestaan in ieder geval uit waterstofgas. Misschien zijn er andere gassen aanwezig, maar dat is uit de spectra niet af te leiden.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen