blauwe waterstof


blauwe waterstof 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme; neologisme)

als energiedrager bestemde waterstof gemaakt uit fossiele brandstoffen, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Blauwe waterstof…

is waterstof; is een gas; is een stof

 • [Functie] dient als energiedrager
 • [Vervaardiging] wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, bv. in lege gasvelden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is klimaatneutraal

  Algemene voorbeelden


  Om een waterstoftransitie op gang te brengen, is het van belang om te beginnen met de productie van blauwe waterstof. Op dit moment zijn de kosten van groene waterstof namelijk nog hoger dan die van blauwe waterstof. [...]. Er is elektriciteit nodig om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektriciteit afkomstig is uit duurzame energie, bijvoorbeeld zonne- en of windenergie, dan wordt er gesproken van groene waterstof. Wanneer er aardgas wordt gebruikt, spreekt men over grijze waterstof. Blauwe, klimaatneutrale waterstof zit tussen deze twee in. Bij blauwe waterstof wordt namelijk de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas afgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden.

  https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/29031/blauw-waterstof-kan-de-waterstoftransitie-in-gang-zetten,

  Niet alle waterstof is duurzaam: Groene waterstof wordt gemaakt uit duurzame energie zoals windenergie en zonne-energie. Grijze waterstof wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Door een chemische reactie maak je daaruit waterstof. Daarbij komt CO2 vrij. Dit is techniek die we nu al veel gebruiken. Maar niet duurzaam. Blauwe waterstof zit tussen het groene en grijze waterstof in. Het wordt ook gemaakt uit fossiele brandstoffen, maar daarbij wordt de CO2 die vrij komt afgevangen en opgeslagen.

  https://nos.nl/artikel/2234659-meer-aandacht-nodig-voor-groene-waterstof-in-het-klimaatakkoord.html,

  De petrochemische industrie kan kan 3 megaton per jaar besparen via blauw waterstof. Dan moet de CO2 wel worden opgeslagen en moet de waterstof het aardgasnetwerk in.

  https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/planet/57-kennisbank/planet/4354-waterstof-2

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2005