bloedhond


bloedhond 1.0

afbeelding

Bron: Petruss
( CC BY-SA 3.0 )

hond van een uit België afkomstig ras, met een sterk ontwikkeld reukvermogen, die vooral wordt ingezet als speurhond, ook bij het opsporen van mensen

Semagram


Een bloedhond…

is een hond; is een zoogdier; is een dier

 • [Afmeting] wordt 60 tot 70 cm hoog
 • [Kleur] heeft een kortharige bruine of roodachtige vacht, vaak met zwarte vlekken
 • [Deel] heeft een smalle kop met veel loshangende huid; heeft grote, afhangende oren; heeft een slanke, wigvormige romp; heeft een lange staart die aan het uiteinde sterk behaard is en die gebogen omhoog gedragen wordt
 • [Functie] werd vroeger gebruikt als jachthond, vooral door adellijke jagers in Engeland; wordt vanwege zijn reukzin gebruikt als speurhond, ook om mensen op te sporen; werd ingezet als waakhond bij grensposten
 • [Plaats van herkomst] stamt uit België
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft een zeer sterk reukvermogen
 • [Gedrag] is niet zo bloeddorstig als zijn naam suggereert, maar heeft bij vele mensen wel die reputatie

Algemene voorbeelden


De oren kunnen wel in alle standen worden gezet, van boos tot bang en van stout tot braaf. Daar hebben de baasjes iets op gevonden: flaporen. Levenslang impotent bungelen deze verfokte organen aan weerszijden van menige hondenkop. Oordood gemaakt. Bij een bloedhond die een spoor volgt, hoor je ze zachtjes over de grond slepen. Gehinderd door al dat haar en oor over z'n kop neemt een overdekte hond zijn toevlucht tot het andere uiteinde van zijn lichaam, tot zijn staart. Hier geeft hij dwars door alle haar heen zijn stemming mee aan.

Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

Na de bouw van de Muur in 1961 werd de Brocken afgezet met beton en prikkeldraad. In de dalen eromheen werden mijnenvelden aangelegd, en bloedhonden bewaakten de grens met West-Duitsland.

NRC,

In de door het wegstervende motorgeronk geaccentueerde stilte, die onheil voorspelde, sloop ik omzichtig rond, verwachtend elk moment vanachter te worden aangevallen door een bloedhond die luisterde naar de lieflijke naam Nero.

Het paradijs, Anton Haakman,

bloedhond 2.0

(Het woord kan als belediging gebruikt worden, maar zoals uit sommige voorbeelden blijkt, ook in neutrale, zelfs prijzende zin.)

iemand die op een verbeten, fanatieke, nietsontziende manier jacht maakt op zijn tegenstanders

Semagram


Een bloedhond…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak een ordehandhaver in dienst van een wreed regime; is soms een vasthoudende politiespeurder; kan een fanatiek strijdende sportman zijn
 • [Activiteit of handeling] maakt jacht op zijn tegenstanders
 • [Gedrag] handelt fanatiek, verbeten, nietsontziend

  Algemene voorbeelden


  'Ge zijt toch niet opgepakt door de politie,' zei mama. 'Ganshof van der Meersch heeft u toch niet laten aanhouden.' 'Constance, ik stond misschien niet in zijn boeken, maar als hij mijn naam en adres had gehad, had hij mij zeker laten fusilleren, de bloedhond. En ten andere,' riep papa nijdig, 'zat ik in een kamp of niet?'

  Het verdriet van België, Hugo Claus,

  Concentreer je op je taak, Deleu: die van bloedhond voor de recherche. Doe waar je in uitblinkt: moorden reconstrueren, lijken opsporen en binnendringen in de walgelijke leefwereld van dit monster, zodat je zijn motieven kunt herkennen en zijn fouten genadeloos kunt afstraffen.

  Naakte zielen, Luc Deflo,

  Voor de oprit, in het grijze en natte spoor van eerder gepasseerde auto's, hield een zwarte personenwagen halt. De patrouillewagen van de marechaussee. Door de Enschedeërs 'bloedhonden', door de boeren 'bokkerijders' genoemd. Witte stoomwolken bleven rond de uitlaat achter de stilstaande auto hangen.

  De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

  Zodra de geallieerden de stad bezet hebben wordt Octave Nadermann, met een energie die men van een vijfenzestigjarige nauwelijks zou verwachten, een van de meest geduchte halsrechters van echte en vermeende collaborateurs. In kringen van incivieken heeft hij algauw de naam van "beul of bloedhond Nadermann".

  Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

  Momenteel is het een kleurloze ploeg die op de twaalfde plaats staat en zelfs moet uitkijken dat het niet in degradatiegevaar komt. Alleen Hanssen geeft de strijd niet op. Hij is nog steeds een ouderwetse bloedhond. Hij beschouwt John van Loen als zijn vriend, maar ontzag hem gisteravond in de wedstrijd niet. "Hanssen heeft twee keer mijn enkels geraakt en is twee keer op mijn hoofd gaan staan, geloof ik."

  NRC,

  De Servische agressie is veelvuldig vergeleken met die van Hitler-Duitsland, de etnische zuiveringen met de jodenvervolging, de Bosnische gevangenkampen Omarska, Manjaca en Keraterm met Auschwitz en Bergen-Belsen. In dezelfde trant zijn de Servische leiders op ruime schaal betiteld als 'oorlogsmisdadigers', 'fascisten', 'gangsters', 'bloedhonden', en 'bandieten' - ook op de opiniepagina van deze krant.

  NRC,