botbreuk


botbreuk 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

breuk in een bot

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een botbreuk…

is een breuk; is een aandoening

  • [Vorm] kan een dwarse of schuine breuklijn vertonen
  • [Oorzaak] kan veroorzaakt worden door geweld van buitenaf, bijvoorbeeld een val of klap of draaien of buigen van het bot; kan ontstaan door overbelasting van het bot, bijvoorbeeld bij het sporten, waardoor een zogenaamde stressfractuur ontstaat; kan ook spontaan optreden bij broze botten, bijvoorbeeld als gevolg van botontkalking
  • [Verloop] geneest doorgaans na ongeveer zes weken
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan een scheur zijn of een volledige breuk
  • [Behandeling of bewerking] kan behandeld worden door fixatie van het getroffen lichaamsdeel, bijvoorbeeld door een gipsverband of door het spalken van het lichaamsdeel; moet soms ook operatief behandeld worden, waarbij botdelen aan elkaar gezet worden door middel van pinnen en schroeven
  • [Symptoom] gaat gepaard met pijn en vaak ook met zwelling en roodheid; is herkenbaar aan beperkte of afwezige beweeglijkheid; is soms herkenbaar aan een afwijkende stand van het getroffen lichaamsdeel; gaat soms gepaard met een open wond

Algemene voorbeelden


Een botbreuk is een onderbreking van een bot. Dit gebeurt meestal alleen als er grote krachten op het bot inwerken. Meestal is er ook schade aan de omliggende weefsels.

http://www.vvsport.be/blessures/blessure/achillespees.htm

Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose: ruim 15.000 mensen breken een heup, ruim 12.000 mensen breken een pols of onderarm en ziekenhuizen registreren jaarlijks bijna 16.000 wervelbreuken en ruim 40.000 andere botbreuken als gevolg van het sluipende proces van botontkalking.

http://www.osteoporosestichting.nl/

Acute blessures worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een val, klap, botsing of een verkeerde beweging. Vaak ontstaat dan een zwelling, kneuzing, scheuring, verstuiking of botbreuk.

http://www.kring-apotheek.nl/zz/zz35.html,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding