bouwtijd


bouwtijd 1.0

periode waarin een bouwwerk is opgetrokken; periode waaruit een bouwwerk stamt

Semagram


Een bouwtijd…

is een tijd

 • [Tijd] laat zich situeren in een tijdrekening
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een bouwwerk

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Bij het bouwhistorisch onderzoek dat naar de kapconstructie is verricht bleek een deel van het constructiehout nog uit de bouwtijd te dateren!

  http://gemeente.groningen.nl/stadsgeschiedenis/bouwhistorie,

  Je merkt dat zijn hart vooral uitgaat naar de geschiedenis van het bouwvak. Wat zoekt iemand nu op die stoffige zolders en in die vochtige kruipruimtes? De kans dat daar sporen uit de bouwtijd zijn achtergebleven is veel groter dan aan de gevels of in de binnenruimtes, omdat deze voortdurend aan verandering onderhevig zijn geweest. Aan de constructies achter de gevels is soms sinds de middeleeuwen niets meer veranderd.

  NRC,

  bouwtijd 2.0

  hoeveelheid tijd die men nodig heeft om een bouwwerk te bouwen of waarbinnen de bouw wordt gerealiseerd

  Semagram


  Een bouwtijd…

  is een tijd

  • [Aantal of hoeveelheid] bestaat uit heeft een hoeveelheid tijd die bepaald wordt in een contract of wordt gepland, beoogd of afgesproken en die men liefst zo klein mogelijk houdt om de kosten te beperken
  • [Object betroffen] heeft betrekking op een bouwwerk

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   De protestantse kerk, het laatste en belangrijkste werk van de Dresdense stadsarchitect George Bähr, werd na zeventien jaar bouwtijd in 1743 ingehuldigd.

   De Standaard,

   Op 2 december 1882 wordt na een bouwtijd van zo'n twee jaar en enige frictie tussen Westerman en de architecten [...] het Aquarium geopend.

   http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/196/artis1.html,

   In 1978 werd een bouwtijd van vier jaar voorzien, terwijl de kosten op 164 miljoen pond werden geraamd.

   NRC,

   Er is een zeer korte bouwtijd. Binnen acht maanden moet het kantoor met in het midden een opvallende torenachtige bebouwing opgeleverd zijn.

   Meppeler Courant,

   Door het gebruik van prefabelementen wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort.

   http://www.rook.nl/

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • de geraamde bouwtijd

   Overeenstemming tussen geraamde bouwkosten, investering- en uitbatingskosten, levensduurkosten en financiële voorwaarden, geraamde bouwtijd en voorwaarden voor de doorlooptijd.

   http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/Kwaliteitshandboek.pdf,

   bouwtijd 3.0

   hoeveelheid tijd die men nodig heeft om een vervoermiddel of technische constructie te bouwen of waarbinnen de bouw ervan moet worden gerealiseerd

   Semagram


   Een bouwtijd…

   is een tijd

   • [Aantal of hoeveelheid] bestaat uit heeft een hoeveelheid tijd die bepaald wordt in een contract of wordt gepland, beoogd of afgesproken en die men liefst zo klein mogelijk houdt om de kosten te beperken
   • [Object betroffen] heeft betrekking op vervoersmiddelen of technische constructies

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Voor de allergrootste schepen lag de bouwtijd zeker tussen de zes en negen maanden, voor fluiten en kleinere drie tot zes maanden.

    http://www.bataviawerf.nl/valreep.htm

    Ondanks de zeer korte bouwtijd van de zeppelins, die in de topjaren 1916-1917 zes weken per schip bedroeg, werden zij toch met zeer grote zorgvuldigheid gebouwd.

    http://users.skynet.be/verganeglorie/

    Voor het overige is het een nieuwe wagen met een moderne, zij het niet gesofistikeerde, motor. In zijn ontwerp werd heel wat denkwerk geïnvesteerd, daardoor kon onder meer zijn bouwtijd in vergelijking met de R 19 van 20 tot 16 uur gereduceerd worden.

    De Standaard,