breedsprakig


breedsprakig 1.0

veel tekst nodig hebbend om zijn bedoeling duidelijk te maken; lang van stof; langdradig; wijdlopig

Algemene voorbeelden


Ze werd breedsprakig toen ze beschreef hoeveel onkruid er op de akker stond en hoeveel tijd het zou kosten om de oude os op te halen door het bos.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

De heer Larcher, de bezieler van de Société des Amis de Marcel Proust, behartigde de belangen van zijn heimat uitstekend en dwong Illiers hardhandig in het procrustesbed van Combray. Storend is dat de man last heeft van een hardnekkig onvrijwillig geheugen en, in een aandoenlijke maar vergeefse poging de bewonderde meester te imiteren, minstens zo breedsprakig is als Proust.

De Standaard,

Krantenkoppen, politieke theorieën, modieuze denkbeelden zeiden hem even weinig als de breedsprakige tekst op de verpakking van zeep of tandpasta.

In rook opgaan; Nestor, het mes van de profeet, August Thiry,

De meeste sprekers zullen hun meningen tergend breedsprakig naar voren brengen.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Waarom nemen sommige talen meer ruimte in? Sommige talen zijn nu eenmaal wat breedsprakiger. Zo wil het aantal woorden in bijvoorbeeld Franse vertalingen wel eens flink afwijken van het aantal woorden in de brontaal. Het Engels kan het daarentegen vaak met veel minder woorden af dan de taal waaruit vertaald wordt.

http://www.language-lab.nl/

Een leidinggevende wilde dat zijn medewerker Henk niet zo breedsprakig was. Die breedsprakigheid ontnam collega's de gelegenheid om hun zegje te doen en werkte in de hand dat collega's vaak bij voorbaat al geïrriteerd raakten als Henk iets begon te vertellen.

http://www.m-cc.nl/zo_voert_u_betere_functioneringsgesprekken.htm

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt adjectief


  • breedsprakig en luidruchtig

Henriksen was een ongewone man: breedsprakig en luidruchtig als hij nuchter was, rustig en zakelijk als hij brandewijn had gedronken.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding