brievenbesteller


brievenbesteller 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het bezorgen van brieven en andere post; postbode

Semagram


Een brievenbesteller…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   'Sommige brievenbestellers,' begon hij rustig, 'hebben zoveel fijn papierstof tussen de porieën van de vingertoppen door het voortdurend manipuleren van enveloppen, dat ze na een dag werk praktisch geen vingerafdrukken meer achterlaten.'

   De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

   In Groot-Brittannië krijgen de brievenbestellers van Royal Mail stilaan meer concurrentie.

   http://www.trends.be/CMArticles/ShowArticle.asp?articleID=36537=222,

   Hij kreeg een baantje als brievenbesteller bij de posterijen en volgde tijdens zijn diensttijd een cursus van de middelbare hotelschool, want hij wilde het verder brengen dan zijn vader.

   Siegfried, Harry Mulisch,