bronstijd


bronstijd 1.0

historische periode uit de prehistorie waarin de mens bronzen voorwerpen begon te vervaardigen in plaats van voorwerpen uit steen

Semagram


De bronstijd…

is een tijdperk

 • [Geheel] is een deel van de prehistorie
 • [Tijd] situeert zich, afhankelijk van de cultuur en geografische positie, in de periode van omstreeks 2000 tot 800 voor Christus; volgt op de steentijd en wordt gevolgd door de ijzertijd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door de vervaardiging van bronzen voorwerpen

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De bronstijd begon in Noord-Brabant tussen 2000 en 1500 vóór Christus, maar in de eerste eeuwen van dat tijdvak bleven de aardewerkvormen en versieringen nog veel lijken op die van het late Neolithicum. Pas omstreeks 1500 vóór Christus werd steeds vaker brons gebruikt voor de vervaardiging van wapens en gereedschappen. Dat is aanzienlijk later dan elders in Europa het geval was. In sommige delen van de wereld begon de bronstijd al rond 3000 vóór Christus.

  http://www.thuisinbrabant.nl/geschiedenis/eerste-bewoners/bronstijd

  Tijdens de bronstijd werden werktuigen van brons gemaakt. In het nabije oosten werd voor het eerst koper ontdekt. Net zo belangrijk was de iets latere ontdekking dat van een combinatie van koper en tin brons gemaakt kon worden. Brons is sterker en makkelijker te gieten dan koper. Vanuit Zuid-Europa kwam de techniek van het maken van bronzen voorwerpen ook naar Noordwest-Europa. Zo vinden archeologen sieraden van brons, koper of tin, zoals mantelspelden en kralen. Toch bleven de meeste mensen in Nederland ook gebruikmaken van vuurstenen voorwerpen.

  http://www.archeologiebijsterhuizen.nl/archeologische-perioden/bronstijd/

  Naast deze Pleistocene resten zijn er in en rond de groeve onder meer resten te vinden uit de Bandkeramische periode, de Trechterbekercultuur, de Klokbekerperiode, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd, de Merovingische periode en de middeleeuwen.

  http://www.leidenuniv.nl/archeologie/excursie/duitsland/di29ex.htm,

  Het Neolithicum ging vanaf omstreeks 2100 v.C. geleidelijk in de bronstijd over en dat betekende het definitieve einde van de Steentijd.

  http://users.bart.nl/~jbmeijer/

  Vaste verbindingen


  de vroege bronstijd


   Zie: de vroege bronstijd

  de late bronstijd


   Zie: de late bronstijd