bronsttijd


bronsttijd 1.0

periode waarin zoogdieren met typische bewegingen, houdingen en/of geluiden aan exemplaren van het andere geslacht kenbaar maken bereid te zijn tot paren; paartijd van zoogdieren; bronstperiode

Semagram


De bronsttijd…

is een tijd

  • [Functie] dient om zich voort te planten
  • [Duur] heeft, afhankelijk van de soort, meestal een duur van enkele dagen tot weken
  • [Tijd] valt, afhankelijk van de soort, doorgaans in een vaste periode in het jaar
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met typische bewegingen, houdingen en/of geluiden
  • [Object betroffen] heeft betrekking op zoogdieren, bijvoorbeeld wild, als herten, reeën, wolven, vossen, hazen, alsook op vee enz.

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


Het edelhert werd uitgezet in Argentinië, in Chili, in Australië en in Nieuw-Zeeland. De hinden en de kalveren vormen roedels aangevoerd door een oud wijfje. De mannetjes leven teruggetrokken, behalve tijdens de bronsttijd, van september tot oktober. In deze periode voeden ze zich niet; ze burlen en leveren met elkaar strijd om de hinden.

http://www.philatelia.be/catalog/ViewPZ.ASP?PZS_ID=1104

De eland is de grootste hertensoort ter wereld; hij kan de afmetingen van een paard bereiken. Elanden leven in Scandinavië, Polen, de voormalige Sovjet-Unie, Alaska en Canada [...]. De bronsttijd is in september en oktober; het jachtseizoen van september tot november.

http://www.delicatessenhuis.nl/

In de veehouderij bepaalt de mens zo veel mogelijk wanneer de jonge dieren worden geboren. Dieren in het wild zorgen zelf over het algemeen voor een duidelijke piek in de geboortes [...]. Bij runderen resulteert het gelijktijdig tochtig zijn van vrouwelijke dieren in een afgebakende bronstperiode. De sterkste mannelijke dieren kunnen maar een beperkt aantal vrouwtjes tegelijk afschermen wat zorgt voor betere genetische spreiding. Buiten de bronsttijd is het relatief rustig in de kuddes.

https://www.ark.eu/sites/default/files/media/Begrazing/Artikel%20dedomesticatie%20uit%20Vakblad%20NBL%20oktober%202014.pdf,

Heckrunderen houden met hun graasactiviteiten het grasland in de Oostvaardersplassen open [..]. De stieren zijn vaak alleen of in kleinere groepjes te vinden, in afwachting van de bronsttijd, wanneer tochtige koeien langkomen om gedekt te worden.

http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen/over-de-oostvaardersplassen,

Vossen kunnen zich voortplanten zodra ze negen à tien maanden oud zijn. De bronsttijd is in januari of februari en het vrouwtje heeft maar één worp per jaar, begin april.

http://www.ibgebim.be/GROENERUIMTEN/faune/especes_et_questions_classiques/de_vos.htm

De bronsttijd bij de Grijze zeehonden is van januari tot februari. Na een draagtijd van 12 maanden wordt er omstreeks december/januari één jong geboren.

http://www.dolfinarium.nl/wie/default.htm

Bronsttijd. Het is weer tijd om aan nakomelingen te denken. De stamboekschapen moeten geboren worden tussen 1 december en 31 maart. Vanaf nu tot eind oktober mag de ram weer bij de ooien.

http://kezelbergflock.blogspot.nl/2010/07/bronsttijd.html,

Als in het voorjaar hazen door het veld rennen, is het voorste dier meestal een loopse moerhaas (vrouwtje) met enkele rammen (mannetjes) die achter haar aanzitten [...]. De bronsttijd begint rond februari (soms al eerder) en duurt tot augustus tot september.

http://www.zoogdiervereniging.nl/de-haas-lepus-europaeus

De bronsttijd valt tussen januari en maart maar is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij wasberen die in gevangenschap leven is een tweede nest mogelijk.

http://www.huisdieren.nu/zoogdieren/wasbeer/

Volwassen jaguars zijn solitaire dieren, die alleen in de bronsttijd als paartjes leven.

http://www.dierenstuff.nl/informatie-over-de-jaguar.htm,

Combinatiemogelijkheden


met telwoord ervoor


  • twee bronsttijden

Net als veel marterachtigen kent de hermelijn twee bronsttijden per jaar.

https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2006-02-07/edition/null/page/21?query=,