burenhulp


burenhulp 1.0

hulp aan een buurman of buurvrouw of tussen buren onderling; bijstand verleend aan een buur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Burenhulp…

is een handeling

 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan een buurman of buurvrouw of tussen buren onderling

  Hoofdsemagram: hulp


  Algemene voorbeelden


  Geregeld boodschappen doen voor een buurvrouw is geen vrijwilligerswerk maar burenhulp; geregeld boodschappen doen voor anderen vanuit een organisatie is wel vrijwilligerswerk.

  http://user.online.be/gd30411/ViaBibliotheek/Artikels/Vrijwilligerswerk.html,

  Tussen buurtgenoten worden veel en voor het dagelijks functioneren belangrijke diensten uitgewisseld, maar over het algemeen geen langdurige en/of intensieve hulp. Dat komt doordat de dienstenruil tussen buurtgenoten voornamelijk op basis van wederkerigheid plaatsvindt. De hulp wordt over het algemeen dan ook gestaakt als de overdracht van diensten te zeer eenrichtingsverkeer wordt. Burenhulp bestaat veelal uit hand- en spandiensten die belangrijk zijn doordat zo veel kleine problemen erdoor worden opgelost, maar ook omdat ze kwetsbare mensen het gevoel geven dat hun leven nog steeds een ordelijk verloop kent.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  De betekenis van familiebanden, van burenhulp, vrienden en collega's, van vrijwilligerswerk neemt toe, naarmate de overheidszorg verschraalt, de sociale zekerheid wordt uitgehold en vast werk een steeds schaarser goed wordt.

  NRC,

  burenhulp 2.0

  iemand die zijn buren helpt; burenbuddy

  Algemene voorbeelden


  "Alle kandidaten voor burenhulpen – de zogenoemde 'burenbuddies' – werden doorgestuurd naar een buurt- en dienstencentrum van Mintus in hun eigen buurt," vertelt Mintus-voorzitter Pablo Anny.

  https://www.mintus.be/groep-brugge-bedankt-coronavrijwilligers-met-doe-goed-pas-,

  Er zijn zoveel mensen die het (net) niet meer redden zonder ondersteuning. Daar kunnen burenhulpen een geweldige rol in spelen.

  http://hurenvanburen.nl/service_category/burenhulp-in-de-buurt/