bustaxi


bustaxi 1.0

(vervoer en transport)

personenbusje dat als taxi gebruikt wordt, meerdere passagiers tegelijk vervoert en deze op verschillende op dezelfde route gelegen bestemmingen kan afzetten

Semagram


Een bustaxi…

is een taxi

 • [Functie] dient om meerdere passagiers tegelijk te vervoeren en op verschillende op de route liggende bestemmingen af te zetten

  Hoofdsemagram: taxi


  Algemene voorbeelden


  Het daadwerkelijke begin van het bustaxi-experiment viel op 1 augustus 1983. Er waren nogal wat kinderziekten. De FRAM toonde zich sterk in het overwinnen daarvan. De betrokken medewerkers brachten de inventiviteit en de flexibiliteit op om te improviseren. Iets wat ten aanzien van de bustaxi - een mengvorm, zoals het woord al zegt, tussen een autobus- en een taxivoorziening - nogal eens nodig bleek te zijn. Improvisatie onder meer ter verkrijging van een zo soepel mogelijke aansluiting op de vervoerbehoefte.

  http://members1.chello.nl/~vanderwerfm/bussen/ns_vsn/exp.htm,

  De bustaxi is een mooie, interessante vervoervoorziening, maar het is tevens een voorziening die met nogal wat kosten gepaard gaat.

  http://members1.chello.nl/~vanderwerfm/bussen/ns_vsn/exp.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  voorafgegaan door als


  • als bustaxi

  Als vervanging van vijf opgeheven lijndiensten in het gebied tussen Bolsward, Leeuwarden en Sneek werden in mei 1983 Mercedesbusjes als bustaxi ingezet.

  http://members.brabant.chello.nl/~vanderwerfm/bussen/buurtbel.htm,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen