buurthuis


buurthuis 1.0

openbaar gebouw in een woonkern dat dienst doet als centrum voor maatschappelijk werk in en voor de buurt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een buurthuis…

is een gebouw

 • [Functie] dient voor het organiseren van allerlei maatschappelijke activiteiten in en voor de buurt waar het zich bevindt; wordt gebruikt voor vergaderingen en voor culturele en recreatieve activiteiten
 • [Plaats] is gelegen in een een wijk, in een dorp, in een woonkern
 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor de bewoners van een buurt
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door een instelling die buurtwerk organiseert
 • [Organisatie en organisatiewijze] wordt bekostigd door de overheid of door een particuliere instelling

Algemene voorbeelden


In mijn kinderogen was het buurthuis iets heel speciaals. In de magische betekenis van: hier valt iets buitengewoons te beleven en wellicht bezat ik onbewust toch meer zin voor avontuur dan ik hierboven heb willen laten uitschijnen.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Koninginnedag 1999. Zoals gebruikelijk waren er dit jaar ook weer diverse oranjefeesten in onze buurthuizen.

http://www.hvbws.nl/,

Er werd gisteren tijdens de begrotingsvergadering van de Havelter gemeenteraad nog geen bedrag genoemd voor nieuw- en verbouw van buurthuis de Stobbe in Darp.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met ander, nevengeschikt substantief


 • buurthuizen en clubhuizen

Met name kinderen en jongeren worden hier goed bereikt in buurt- en clubhuizen en jongerencentra.

http://www.cultuurnetwerk.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


buurthuis 1.1

instelling die in een buurthuis maatschappelijke activiteiten organiseert

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een buurthuis…

is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Zo wordt in het theoretische gedeelte dieper ingegaan in de theorie achter Duurzame Ontwikkeling, en zal in het praktijkgedeelte gekeken worden naar een daadwerkelijke praktijkopdracht, in samenwerking met bijvoorbeeld buurthuizen, of naar een opdracht gekoppeld aan een stage.

   http://www.jeugdraad.nl/chapter/documenten/documenten1.html

   Ze trokken een halfjaar uit om het eerste programma – Wat nou nee? – in elkaar te zetten, schreven tientallen buurthuizen, jeugdhonks, schoolsociëteiten en clubhuizen aan en speelden het stuk, over jeugdwerkloosheid, uiteindelijk zo'n negentig keer door het hele land.

   Een soort Engeland, Robert Anker,

   In Lier zijn de educatieve werkers 1 maal per week aanwezig bij activiteiten van de basisschakel of het buurthuis; in Antwerpen is dat 2 keer per week.

   http://www.vocb.be/files/kabelnet.pdf,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen