gebouw


gebouw 1.0

bouwwerk dat aan de buitenkant bestaat uit muren en een dak en dat wordt gebruikt voor een of meer doeleinden waarvoor bij voorkeur een besloten ruimte geschikt is, zoals bewoning, opslag, uiteenlopende vormen van arbeid, eredienst en culturele activiteiten

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gebouw…

is een bouwwerk

 • [Materiaal] is meestal gebouwd uit steen of beton; kan ook geheel of gedeeltelijk opgetrokken zijn uit metaal, hout of glas
 • [Samenstelling] bestaat aan de buitenkant hoofdzakelijk uit muren en een dak; is meestal voorzien van deuren of poorten en van ramen; bestaat binnenin uit een besloten ruimte of uit meerdere van elkaar gescheiden ruimtes; kan een of meer verdiepingen tellen; kan een zolder hebben; kan een kelder hebben; heeft binnenmuren als het uit gescheiden ruimtes bestaat; heeft een of meer vloeren en een of meer plafonds
 • [Functie] wordt gebruikt voor zaken die bij voorkeur in een besloten ruimte plaatsvinden, zoals bewoning, opslag, uiteenlopende vormen van arbeid, eredienst en culturele activiteiten

  Algemene voorbeelden


  Honden vangen op twee verschillende manieren geur op: via de lucht en via contact met de grond, en met bomen, planten en gebouwen.

  Crisis four, Andy McNab,

  Bomen en gebouwen zorgen er soms voor dat molens de wind uit de zeilen wordt genomen.

  http://www.molens.nl/

  Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop zij staan.

  http://www.leek.nl/index.html

  De hoeve bestond uit twee gebouwen waarvan één met 3 kamers en een stal, een ander met één kamer, een schuur en twee bakovens.

  http://www.kelchterhoef.be/historie/Historie.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een gebouw optrekken

  Zo kan de eigenaar van een bestaand huis aan de eigenaar van het belendend perceel, die ook een gebouw wenst op te trekken, toestaan om bijvoorbeeld balken te laten steunen op de bestaande muren.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  met adjectief ervoor


  • een houten gebouw

  Het gaat van herbebossing van een natuurgebied in Wuustwezel tot de afbraak van drie houten gebouwen en een buitenverblijf, met demping van bijhorende vijver, in Hamme.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  gebouw 2.0

  bouwwerk zoals een flatgebouw, een kantoortoren, een fabriek of een openbaar gebouw dat zich door zijn omvang, hoogte of belang onderscheidt van meer bescheiden bouwsels zoals huizen

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een gebouw…

  is een bouwwerk

  • [Afmeting] is vaak veel hoger dan gewone huizen
  • [Omvang concreet] is vaak omvangrijk
  • [Samenstelling] bestaat soms uit flats; bestaat soms uit kantoren
  • [Functie] kan voor uiteenlopende zaken dienen, zoals bewoning, economische activiteiten, voorstellingen of tentoonstellingen, eredienst of publieke dienstverlening

  Algemene voorbeelden


  Ze kende niet eens de mensen die in hetzelfde gebouw woonden.

  Na de siësta, Paul Koeck,

  De Leproosmeesters vergrootten met hun deel van het klooster hun inkomsten. Ze lieten de gebouwen vrijwel meteen ombouwen tot woonhuizen, die ze verhuurden.

  http://www.sbl.nl/home.html

  Twee reusachtige gebouwen domineren, als in een schilderij van Willink, die nachtmerrie. Ze rijzen op ter linker- en rechterzijde van de Hugo de Grootstraat; het hoogste gebouw herbergt de afdeling Pharmacie; het grootste gebouw de afdeling Scheikunde.

  Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • oprijzen
  • tegen de grond gaan
  • tegen de vlakte gaan

  Indien het gebouw over een paar eeuwen tegen de grond gaat dan kan het titanium volledig worden gerecycled.

  http://www.dakweb.nl/rh/99-4/99-4-24.htm,

  De villa waarvan de schoonheid hen zo had aangetrokken toen ze hem van bovenaf zagen, bleek gebroken ruiten te hebben en een groot gat op de plek van de deur; erachter rees een hoog gebouw van tien verdiepingen op.

  Onwetendheid, Milan Kundera,

  als object bij een werkwoord


  • een gebouw betreden
  • een gebouw evacueren
  • een gebouw neerzetten
  • een gebouw ontruimen
  • een gebouw ontwerpen
  • een gebouw opleveren
  • een gebouw realiseren
  • een gebouw restaureren

  Na het stallen van de fiets dienen bezoekers zich weer naar buiten te begeven en het gebouw te betreden via de hoofdingang.

  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/contact/huisregels-bezoek

  Het architectenbureau Quist-Wintermans is erin geslaagd een gebouw te ontwerpen dat goed aansluit bij het reeds bestaande Museonder.

  http://www.hogeveluwe.nl/index.html

  De bouw van de inrichting is gestart op 4 oktober 1994 en het gebouw is opgeleverd op 25 maart 1996.

  http://www.pi-zoetermeer.demon.nl/algemeen.html

  CDP zet voor de Vlaamse Gemeenschap twee gebouwen neer, het Graaf De Ferraris-project en het Hendrik Consciencegebouw.

  De Standaard,

  Dit gebouw wordt gerestaureeerd en zal gaan dienen als historisch museum van het New Island South Conservation Trust.

  http://www.duiken.nl/

  De Reestoevers wil niet alles op het spel zetten voor een nieuwe accommodatie die niet aan minimale eisen voldoet. Want we waren immers van plan om een gebouw te realiseren waarmee we jaren vooruit konden.

  Meppeler Courant,

  Toen werd het gebouw ontruimd na rapporten over de gezondheidsproblemen die asbest kan veroorzaken.

  De Standaard,

  'Ik wil dat het hele gebouw geëvacueerd wordt, de in- en uitgangen afgesloten en...' Ze aarzelde, '... dat er schijnwerpers worden geplaatst.'

  Pandora, Pieter Aspe,

  met adjectief ervoor


  • een administratief gebouw
  • een bakstenen gebouw
  • een betonnen gebouw
  • een classicistisch gebouw
  • een cultureel gebouw
  • een energiezuinig gebouw
  • een functioneel gebouw
  • een futuristisch gebouw
  • een glazen gebouw
  • een gotisch gebouw
  • een groot gebouw
  • een historisch gebouw
  • een hoog gebouw
  • een immens gebouw
  • een imposant gebouw
  • een industrieel gebouw
  • een kerkelijk gebouw
  • een koloniaal gebouw
  • een log gebouw
  • een majestueus gebouw
  • een militair gebouw
  • een modern gebouw
  • een modernistisch gebouw
  • een monumentaal gebouw
  • een multifunctioneel gebouw
  • een negentiende-eeuws gebouw
  • een nieuw gebouw
  • een officieel gebouw
  • een openbaar gebouw
  • een oud gebouw
  • een polyvalent gebouw
  • een publiek gebouw
  • een religieus gebouw
  • een rijzig gebouw
  • een rookvrij gebouw
  • een semipermanent gebouw
  • een somber gebouw
  • een statig gebouw
  • een 24 verdiepingen hoog gebouw
  • de omliggende gebouwen
  • de universitaire gebouwen

  Het gebouw voorziet de mogelijkheid tot plaatsing van 120 bedden en een administratief gebouw met cafetaria.

  http://www.maldegem.be/ocmw/projecten.htm

  Een vuilrood bakstenen gebouw met een hoge stoep en een gotische poort zonder deur en gotische ramen zonder glas, een ruïne.

  De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

  De nabije toekomst komt hem voor de ogen: de betonnen gebouwen zijn leeg en verlaten, er liggen enkel nog witte beenderen over de grond verspreid.

  Tijgersporen, Shaoyi Zhou,

  Op de daken van de hoge gebouwen lichten neonreclames op.

  Mooie dingen, Lilian Faschinger,

  De rechterplaquette somt de door de nazi's vervolgde groepen op, de linker memoreert de bewogen geschiedenis van het tussen 1816 en 1818 door Schinkel ontworpen classicistische gebouw.

  NRC,

  Grauwe, armtierige woonwijken liggen er in de schaduw van kantoorkolossen en fabrieken, onaanzienlijke houten huisjes leunen er aan tegen de meest futuristische gebouwen, de stad wordt doorploegd door spoorweglijnen en autowegen op viaducten.

  Werk, Josse De Pauw,

  De discussies op straten rondom het culturele gebouw spitsen zich toe op de vraag wie er baat bij heeft om chaos te creëren in Turkije.

  NRC,

  In The Independent on Sunday een groot stuk over de toegankelijkheid van officiële gebouwen: een school, een bank, een ziekenhuis.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

  Hier was, behalve dan de drugstore, het posthuis van de wegenpolitie annex bank en verzekeringsmaatschappij. Een kleine houten kerk, kenbaar aan toren en kruis en een saloon. Al deze publieke gebouwen echter leken dichtgespijkerd, overbodig door gebrek aan leven.

  Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

  Er zijn vele goede voorbeelden van energiezuinige gebouwen.

  http://www.dubo-centrum.nl/

  Bij de grensovergang stonden ze, vlak aan de slagboom. Voor het politiebureau en de marechausseekazerne. Bij de kampen, voor de fabrieken waar 'foute' Nederlanders werden gevangen gehouden, voor de gevangenis en voor het sombere gebouw van het kantongerecht in de Molenstraat.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Het hart van al deze winstgevende en verlieslatende bedrijvigheid klopte in het logge gebouw dat door vriend en vijand de bunker werd genoemd, en waar sinds zijn officiële opening in 1936 alle administratieve diensten van de gemeente waren ondergebracht.

  Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

  Het was onduidelijk of de bouwmeester van dit imposante gebouw bezoekers had willen afschrikken dan wel met de nodige egards ontvangen, maar er waren weinig bewoners die in hun dromen nooit verdwaasd door de trappenhal hadden gedoold.

  Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

  Het majestueuze gebouw was in 1976 gebouwd en werd sindsdien gezien als een opvallend kenmerk in het centrum van Los Angeles.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Een blinde kon zien dat ooit ergens was besloten om van het politiekantoor meer dan een functioneel gebouw te maken.

  Donderdagmiddag. Halfvier, Kristien Hemmerechts,

  Het Griftheater heeft een patent op het uitbrengen van produkties in verlaten industriële gebouwen.

  NRC,

  Zowel kerkelijke gebouwen als oude bedrijfspanden zijn voor een groot deel overcompleet geworden en thans is het onze taak van deze erfenis iets voor het nageslacht te bewaren.

  NRC,

  King draaide de parkeerplaats voor het Hotel Panorama op; een modern gebouw aan het begin van het Ilha, nauwelijks nog in gebruik genomen toen de revolutie aanving.

  Quissama, F. Springer,

  De passagiers in het glazen gebouw keken naar de lucht alsof daar zojuist een terminale ziekte bij was vastgesteld.

  Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

  In een tot atelier omgebouwde grote ruimte van een kolossaal en oud gebouw in het midden van de stad zitten twee mannen, twee kunstenaars, bij elkaar.

  De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

  Het negentiende-eeuwse gebouw stond aan een reeds lang gedempte gracht.

  Franklin, Thomas Lieske,

  Het immense gebouw wordt overal bewaakt door middel van verborgen camera's en lijfwachten in opvallende uniformen.

  De Standaard,

  Op straat staan de tabaksjunkies voor de ingangen van rookvrije gebouwen terwijl topmannen van tabaksbedrijven door het Congres op het matje worden geroepen.

  NRC,

  Terwijl je de mooie koloniale gebouwen bezoekt, kan je fijn uitblazen op één van de vele terrasjes!

  http://www.detoerist.be/reisverslagen/mauritius.php,

  Om de voor iedereen zichtbare sporen van het verleden in het stadsbeeld, het stratenpatroon, de monumentale gebouwen en de musea te waarderen en te duiden is grondig onderzoek van bewijsstukken en andere documenten noodzakelijk.

  http://www.brugge.be/archief/voorU.htm

  Het moet een multifunctioneel gebouw zijn, dus een schouwburg; grote paviljoens heel eenvoudig gebouwd en waar alleen het allernoodzakelijkste instaat; een locatie die 'nondescript' is en tegelijkertijd zo duidelijk als wat.

  http://www.xs4all.nl/~haas/teksten/jjlmvkmaart01.pdf,

  Urquinaona Design is een traditioneel modernistisch gebouw, met charmante architecturale details, maar aangepast aan de noden van de moderne reiziger dankzij de renovatie in 2007.

  https://www.aspasios.com/nl/appartementen-barcelona/eixample/urquinaona-design-b2-master?date_in=&date_out=&persones=

  Hij liep naar het marmeren postkantoor in het grote, statige gebouw.

  De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

  Geen wonder dat onze lokale gids in Pontevedra bijna tranen in de ogen kreeg toen hij moest bekennen dat er in zijn stad wel barokke, romaanse en neo-klassieke kerken waren, maar geen enkel representatief gotisch gebouw.

  De Standaard,

  In het rijzige gebouw van drie verdiepingen, met de vele ramen, het donkere houtwerk, voelde je de poging tot elegantie.

  Engelen van het duister, Jan Siebelink,

  Het polyvalente gebouw waar Accept is gevestigd bestaat uit 5 grote delen; - de (1) centrale inkomhal waar u op de benedenverdieping (2) de showroom-receptie (3) service stockruimtes vindt. - de centrale toren die u via een speciale glas-metalen draaitrap enerzijds naar de (4) burelen en anderzijds naar onze (5) polyvalente ruimte begeleidt.

  http://www.accept.be/wie/wie.html

  De Stobbe daarentegen is in 1961 gebouwd als semi-permanent gebouw met een levensduur van vijftien tot twintig jaar.

  Meppeler Courant,

  Het centrale tema religieuze gebouwen verwijst naar het rijke religieuze verleden van de regio.

  De Standaard,

  Onder het toeziend oog van de oproerpolitie vliegen de eerste stenen naar de omliggende gebouwen.

  NRC,

  Veto het blad van LOKO, is gemaakt voor en door studenten [...]. Het wordt wekelijks verspreid in de universitaire gebouwen en houdt je op de hoogte van wat er in en buiten Leuven beweegt.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

  Het fundament voor het rekencentrum werd al 22 jaar geleden gelegd, terwijl het 24 verdiepingen hoge gebouw er pas kort helemaal staat.

  Meppeler Courant,

  Ze stropen de musea en historische gebouwen af om zich te vergapen aan de kunst die anderen hebben achtergelaten.

  De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een aangrenzend gebouw
  • een aanpalend gebouw
  • een belendend gebouw
  • een bestaand gebouw
  • een leegstaand gebouw
  • een vrijkomend gebouw

  Een aangrenzend gebouw had vlam gevat.

  Meppeler Courant,

  Relevante foto's van het goed, van de aanpalende gebouwen en van de buurt teneinde de bestaande toestand nauwkeurig te kunnen beoordelen.

  http://www.brunot.be/N645_02.htm,

  Je kunt nieuwe gebouwen oprichten of bestaande renoveren.

  De Standaard,

  Het hospitaal en verscheidene belendende gebouwen, waaronder een school, raakten beschadigd.

  De Standaard,

  Renovatie of hergebruik van bestaande gebouwen levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de milieuwinst.

  http://www.dubo-centrum.nl/

  Vrijkomende gebouwen van instellingen hergebruiken voor wonen of werken, maar niet bijbouwen.

  http://www.publiek-politiek.nl/geefmijderuimte/Verslag/inhoud.htm

  Leegstaande gebouwen hoeven niet eerst tot in de puntjes te worden opgeknapt om als werk- en presentatieruimte te kunnen dienen.

  http://www.rks.nl/,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een beschermd gebouw
  • een geklasseerd gebouw
  • een gerenoveerd gebouw
  • een gerestaureerd gebouw
  • een uit bakstenen opgetrokken gebouw
  • een vergund gebouw
  • een verwaarloosd gebouw

  Uitdijende museumdepots, een snel groeiende lijst van beschermde gebouwen en complexen, een explosieve groei van het aantal archeologische vondsten en vele kilometers te bewaren archieven.

  http://www.minocw.nl/cultuurbeleid/nota1/1.html,

  Enkele jaren later, in 1938, komt een door de Volkenbond ingestelde commissie met een voorontwerp voor een conventie voor internationale bescherming. Hiermee zouden de strijdende partijen zich ertoe verbinden speciale opslagplaatsen voor kunstwerken en bijzondere beschermde gebouwen, gemarkeerd door speciale tekens, te ontzien.

  http://www.blueshield.nl/,

  De achterkant van het stadhuis en de lakenhalle wordt gerestaureerd [...]. Aangezien het een geklasseerd gebouw is, krijgt de stad 60 % subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en 20 % van de Provincie.

  De Standaard,

  Het Hospice Saint-Gilles, een laat-middeleeuws, gerenoveerd gebouw aan de oever van de Maas.

  De Standaard,

  Een oud en verwaarloosd gebouw in de Roetersstraat werd vervolgens met vereende krachten omgebouwd tot bioscoop en op 6 november 1945 wordt in het Kriterion theater de eerste filmvoorstelling georganiseerd.

  http://www.babylonbios.nl/

  Momenteel is er een ontwerpbesluit van het Vlaams Parlement dat een lijst bevat van werken en handelingen die vrijgesteld zijn van een bouwvergunning [...]. Bij vergunde gebouwen zouden onder meer volgende zaken worden vrijgesteld: dakvlakvensters en/of zonnepanelen in dakvlak; open of gesloten veranda (max. 21m²) en/of afdak (max. 9m²); zonnetent of markies (niet vast) schotelantenne (max. diameter van 1,20m).

  http://www.youngbudgethomes.be/

  En ze lopen achter hem aan tot ze aankomen bij een uit bakstenen opgetrokken gebouw, waarbuiten mensen staan te wachten voor een lange lijst van namen waar om de paar tellen een nieuwe bij- of afgeschreven wordt.

  De langverwachte, Abdelkader Benali,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een gebouw van veertig verdiepingen
  • het gebouw van de faculteit rechten
  • het gebouw van de Nationale Bank
  • het gebouw van de Tweede Kamer
  • het gebouw van de Verenigde Naties

  Ik kwam op het plein aan het gebouw van de Nationale Bank.

  Emmeke, Jan Lampo,

  En nadat opnieuw een staking was uitgeroepen moest de Rijkswacht een aantal Franstalige studenten ontzetten, die in zaal De Valk, het gebouw van de faculteit rechten, door Vlaamse studenten werden vastgehouden.

  Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

  Halte Centrum ligt naast het gebouw van de Tweede Kamer. Rechtsaf is de Lange Poten.

  http://www.christenunie.nl/nl/route

  Het gebouw van de Verenigde Naties was een doelwit, evenals het gebouw van de FBI.

  NRC,

  Lisandro Chavez weigerde als een onnozel boertje van buiten naar het hoge gebouw van veertig verdiepingen te kijken; hij vroeg zich alleen af hoe ze de ramen moesten lappen in een sneeuwstorm die de contouren van het bouwwerk af en toe uitwisten, alsof de wolkenkrabber ook van ijs was gemaakt.

  De grens van glas, Carlos Fuentes,

  in voorzetselgroep


  • gevestigd zijn in een gebouw

  De communiteit staat dus officieel los van het kloosterbejaardenoord ondanks het feit dat beide in hetzelfde gebouw gevestigd zijn.

  http://www.redemptoristen.nl/Nijmegen/geschiedenis/historie.htm

  • de achterzijde van een gebouw
  • het beheer van een gebouw
  • de brandveiligheid van een gebouw
  • de conciërge van een gebouw
  • de constructie van een gebouw
  • het dak van een gebouw
  • de entree van een gebouw
  • de gevel van een gebouw
  • de hal van een gebouw
  • de huismeester van een gebouw
  • de ingang van een gebouw
  • de kelder van een gebouw
  • de lift van een gebouw
  • de lobby van een gebouw
  • het onderhoud van een gebouw
  • de parkeerplaats van een gebouw
  • het souterrain van een gebouw
  • de syndicus van een gebouw
  • de toegankelijkheid van een gebouw
  • het trappenhuis van een gebouw
  • de vleugels van een gebouw

  De achterzijde van het gebouw telde twee brandladders, hij ging onder de linker staan.

  Blanco, Peter Terrin,

  Het gaat hier dus om de constructie van het gebouw en zijn toegankelijkheid.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen leiden tot – internationaal geaccepteerde – rekenmethoden voor de beoordeling van de brandveiligheid van gebouwen.

  http://www.rockwool.nl/

  Ergens in het trappenhuis van het gebouw liet iemand iets vallen, zo te horen een conservenblik, het rolde een paar treden naar beneden.

  Blanco, Peter Terrin,

  Bovendien had de conciërge van het gebouw op de dag van de inval foto's genomen van de inrichting van de kamers, ervan overtuigd dat een Duitse bezetting zijn sporen achter zou gaan laten.

  http://nos.nl/koningshuis/artikel/384617-nazis-in-wilhelminas-badkamer.html

  Ik werd tijdens een storm met orkaankracht gebeld door de huismeester van het gebouw met de mededeling dat "het dak er afwaaide".

  http://pg-advies.nl/nl/2013-08-30-14-40-46/bejaardencentrum

  Het toeval, dom toeval, zei men gewoonlijk, maakte dat hij jaren later de uitvaart moest regelen van iemand die aan de Brouwersvliet woonde, en zo ontmoette hij Olga, die eigenlijk Jennemie heette, in de lift van het gebouw.

  Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

  Begin september gaat de slopershamer door de gevel van dit gebouw en beginnen de bouwwerkzaamheden, zodat het complex eind juni 1995 opgeleverd kan worden.

  Meppeler Courant,

  Op deze hoek komt de entree van het gebouw dat zich met brede flanken uitspreid langs een deel van Bekinkbaan en Oosteinde.

  Meppeler Courant,

  De Palestijnse menigte haalde het ijzeren hek om de politiepost neer en plantte de Palestijnse vlag op het dak van het gebouw.

  De Standaard,

  De ingang van het gebouw werd naar voren geplaatst waardoor tevens een ruime garderobe ontstond.

  Meppeler Courant,

  Ook bijzonder is de enorme lobby van het gebouw met grote deuren en een enorme ruimte welke eerder aandoet als een museum voor moderne kunsten.

  http://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-48749678-knsm-laan-347-incpp/omschrijving/

  In de kelder van het gebouw waar ze werkte zaten Russische krijgsgevangenen, die ze elke dag te eten moest brengen.

  De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

  Hij zei dat drie VN-voertuigen op de parkeerplaats van het gebouw werden vernield.

  De Standaard,

  Toen zag ik, helemaal in de hoek waar de twee vleugels van het gebouw samenkwamen, iemand die net als ik aan het raam stond, een roerloze schaduw, onmogelijk te ontwaren wie het was.

  Kreutzersonate, Margriet de Moor,

  De plannen worden meteen opgemaakt in de standaarden van het systeem dat gehanteerd zal worden voor het beheer en het onderhoud van het gebouw.

  http://www.brusselsairport.be/works/nl/press_visit_nl.pdf

  Het appartement zelf kon dan wel vrij zijn van verborgen gebreken, maar het addertje onder het gras zat vaak in problemen met de mede-eigendom, waar de koper niet voldoende zicht op had [...]. Om dergelijke problemen te voorkomen zal de professionele tussenpersoon, Cannoodt zelf aan de syndicus van het gebouw de nodige gegevens opvragen en aan de potentiële koper bezorgen.

  http://www.cannoodt.be/node/49

  'Ik hoop dat ik het huis in de campo kan krijgen,' zei Pilar toen zij de hal binnenliepen van het gebouw waar zij woonde.

  Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • gebouwen en panden
  • huizen en gebouwen
  • woningen en gebouwen

  De foto's en de filmbeelden die daar toen gemaakt zijn van de kapotgeschoten huizen en gebouwen, van de steenhopen in de straten, van de woonblokken die weggeslagen zijn: ik raak er maar niet op uitgekeken.

  De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

  Je werkt, onder toezicht van een ervaren installatiemonteur, hoofdzakelijk in de nieuwbouw van woningen en gebouwen.

  http://www.friesepoort.nl/

  Er is veel leegstand, veel gebouwen en panden zien er vervallen uit.

  De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  gebouw 2.1

  groot geheel van samenhangende ideeën, gebruiken of maatregelen die samen een soort ideëel bouwwerk vormen

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een gebouw…

  is een verzameling

    Algemene voorbeelden


    Aan het gebouw van de sociale zekerheid dat na de oorlog werd opgetrokken, werden nadien ontelbare, niet noodzakelijk erg doordachte toevoegingen gedaan.

    De Standaard,

    Een van de eerste Amerikaanse presidenten, Jefferson, verweet het Hof al regelrecht gezagsondermijning door het te vergelijken met "een korps van sappeurs en mineurs dat ondergronds werkt om de fundamenten van ons constitutioneel gebouw te ondermijnen".

    NRC,

    Het hele rammelende gebouw van de voorwaardelijke sociale voorzieningen kan tegen de vlakte.

    NRC,

    De zogenaamde tweedeling in onze samenleving maakt met de dag zichtbaarder dat we niet in staat zijn grote groepen mensen een acceptabel, veilig en verzorgd bestaan te bieden. Het sociale gebouw sluit velen buiten. Wie uitgesloten, vervreemd, dissident of anders is, heeft geen toekomst.

    http://www.amf.nl/

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen