campinghouder


campinghouder 1.0

iemand die voor zijn beroep een camping houdt; eigenaar van een camping

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een campinghouder…

is een houder; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Verder bleek er bij campinghouders geen draagvlak te zijn om het zogenoemde project 'vliegend recreatieteam' te introduceren in het hoogseizoen.

   Meppeler Courant,

   Van Zwieten riep zowel kampeerboeren als reguliere campinghouders op te blijven werken aan de kwaliteit.

   Provinciale Zeeuwse Courant,

   De campinghouder is aangesloten bij de Recron en verpacht het restaurant met een stukje grond aan Groenendijk, die de kampen organiseert.

   Meppeler Courant,

   Gebruikers van de via Bon'Nature geboden accommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de campinghouder op zijn terrein zijn vastgesteld.

   http://www.bonnature.demon.nl/n-frame.htm