cao-akkoord


cao-akkoord 1.0

(business, economie en financiën)

tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers bereikt akkoord over de invoering van een (nieuwe) collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een cao-akkoord…

is een akkoord

 • [Duur] geldt voor een overeengekomen periode
 • [Betrokkene] wordt bereikt door de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers (de sociale partners)
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat afspraken omtrent algemene loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden in een bepaalde beroepsbranche

  Hoofdsemagram: akkoord


  Algemene voorbeelden


  In de zorg hebben de werkgevers en vakbonden een cao-akkoord bereikt.

  http://nos.nl/artikel/199521-caoakkoord-in-de-gezondheidszorg.html,

  Het cao-akkoord voor gemeenteambtenaren dat dit weekeinde bereikt werd, is een strategische doorbraak voor de vakbonden. Dat gemeenten na een jaar van onderhandelen hun personeel toch 1,5 procent extra loon toekennen, biedt perspectief voor andere cao's in de publieke sector.

  Trouw,

  Eerder bereikten vakbonden en directie van Philips Hasselt al een CAO-akkoord voor de bedienden.

  Gazet van Antwerpen,

  Het afgelopen zaterdag gesloten CAO-akkoord met bevriezing van de lonen en de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek zal de uitstoot van werknemers dempen, zo verwacht Van Driel. "Het is een geschenk uit de hemel. De CAO schept de financiële ruimte om een teruggang van de werkgelegenheid in het bankbedrijf te vertragen. Of het voldoende soelaas biedt voor een oplossing van het structurele probleem van overcapaciteit in de sector is de vraag." CLBN zal zelf de nodige profijt trekken van het CAO-akkoord.

  NRC,

  Gesamtmetall is een heterogene organisatie van bedrijven waarvan 40 procent nog rode cijfers zou schrijven [...]. Daarom was haar devies totnutoe: nog liever stakingen dan een slecht CAO-akkoord.

  NRC,

  Vervolgens ging de reis naar Zuidlaren waar een grote protestmanifestatie werd gehouden tegen het uitblijven van een cao-akkoord.

  Meppeler Courant,

  Vandaag zijn de vakbonden en de werkgevers opnieuw aan tafel gaan zitten om te proberen een nieuw CAO-akkoord te sluiten.

  NRC,

  In de metaalnijverheid beginnen maandag acties als er vandaag toch geen CAO-akkoord komt.

  NRC,

  Ook de inhoud van de in 1995 gesloten CAO-akkoorden heeft invloed op de toekomstige eisen.

  NRC,

  Voor de economische partners van Duitsland zijn de bereikte CAO-akkoorden van direct belang.

  NRC,

  Na het CAO-akkoord in de Westduitse metaal van dinsdagmorgen zijn gisteren en afgelopen nacht andere CAO-akkoorden gevolgd.

  NRC,

  Bij vlakglasfabriek AGC Flatglass is, nadat er enkele weken actie is gevoerd, een cao-akkoord bereikt. Met dit resultaat zijn de acties beëindigd.

  http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/branches/industrie/nieuws/275964_acties_agc_flatglass_leiden_tot_cao_akkoord/,