casestudy


casestudy 1.0

gedetailleerde studie van een enkel onderzoeksobject, zoals van een specifieke persoon of een individueel geval, met de bedoeling het onderzoeksobject in zijn verschillende aspecten, complexiteit en eventuele ontwikkeling zo grondig mogelijk te begrijpen

Semagram


Een casestudy…

is een onderzoek; is een activiteit

 • [Functie] dient om het onderzoeksobject in zijn verschillende aspecten, complexiteit en eventuele ontwikkeling zo grondig mogelijk te begrijpen
 • [Object betroffen] richt zich op een specifieke persoon of op een individueel geval in zeker onderzoeksgebied

  Algemene voorbeelden


  Geen socioloog [...] zal ontkennen dat interventies in de maatschappelijke praktijk zijn op te vatten als 'beleidsexperimenten'. Deze kunnen de aanleiding vormen voor het stellen van sociologische vragen die dan vervolgens kunnen worden onderzocht [...]. Wordt voor een casestudy gekozen, dan is het – ter verhoging van de bewijskracht – wel verkieslijk dat er tenminste verscheidene door de interventie beïnvloede gevallen ter beschikking komen en dat er vergelijkbare niet door interventie getroffen gevallen worden gevonden die als controlegroep kunnen fungeren. 'Vergelijkende-gevallenstudies' heet dat.

  http://www.mensenmaatschappij.nl/cgi-bin/t/text/text-idx?c=menm;sid=8b237a809fdb9ac927776a477e131f2e;rgn=main;idno=m7602a01;view=text,

  Het Federaal Planbureau heeft de impact van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) op de ondernemingen onderzocht. Dat onderzoek werd gevoerd via casestudy's waarin zowel de diffusie van ICT in het productieproces van de ondernemingen, als de bijdrage van die technologieën tot de prestaties van die ondernemingen, werd nagegaan. De resultaten werden gepubliceerd. Voor de verwezenlijking van de casestudy's was het vooreerst noodzakelijk om de productiviteit van de ondernemingen per sector te bekijken.

  http://www.plan.be/nl/news/presse/20030623/press.htm,