categoriek


categoriek 1.0

((vooral) in België)

betrekking hebbend op een indeling in categorieën

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • categorieke kenmerken

Een norm of algemeen gedragsvoorschrift richt zich tot een onbepaald aantal personen of situaties, omschreven door middel van categorieke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

categoriek 2.0

((vooral) in België)

onvoorwaardelijk; stellig; vastbesloten

Algemene voorbeelden


Guy Quaden, commissaris-generaal voor de euro en directeur van de Nationale Bank van België, was iets minder categoriek. Volgens hem bestaat nog maar minimale twijfel over de start van de muntunie op de vooropgezette datum.

De Standaard,

Dat de Afrikaanse staatshoofden uit de regio al op 31 juli zo categoriek reageerden en sancties afkondigden, wijt de Burundese minister aan hun gebrekkige informatie.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een categoriek njet
  • een categoriek non

Het valt te betwijfelen of de sportfederaties dan aan een even categoriek njet kunnen vasthouden als dat waarop doping nu nog steeds wordt onthaald.

http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Gezondheid/mag_science.20010514155643.nl.html,

Renaulttopman Louis Schweitzer antwoordt met een categoriek non op de vraag van de Vlaamse minister-president, Luc Van den Brande, om de Renaultfabriek in Vilvoorde niet te sluiten.

De Standaard,

met werkwoord


  • iets categoriek afwijzen
  • iets categoriek ontkennen
  • iets categoriek uitsluiten
  • iets categoriek verwerpen
  • iets categoriek weigeren
  • zich categoriek verzetten tegen iets

Naast de politiek-diplomatieke inspanningen moet er werk worden gemaakt van het verlenen van hulp aan de honderdduizenden slachtoffers van de oorlog in Oost-Zaïre. Dat vergt het waarborgen van de veiligheid van de hulpverleners met militaire middelen, erkende Derycke. Hij sloot nogmaals het sturen van Belgische troepen categoriek uit.

De Standaard,

Zoals directeur-bestuurder Antoine Vanhove verzet ook trainer Broos zich categoriek tegen een transfer voor Dirk Medved naar Standard of waar dan ook.

De Standaard,

"Onze bazen weigeren categoriek om naar een middel te speuren dat kanker geneest, ze willen alleen veel geld verdienen."

De Morgen,

De ouders van Zain ontkennen categoriek.

De Morgen,

Het Franstalig imperialisme verwerpt categoriek het territorialiteitsbeginsel en zal steeds blijven ageren om Vlaamse gemeenten te verfransen en daartoe de aansluiting bij Brussel blijven beogen.

De Standaard,

Rusland blijft elke oostwaartse uitbreiding van de NAVO categoriek afwijzen.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt adjectief


  • absoluut en categoriek

President Arzu ontkende "absoluut en categoriek" dat hij toegevingen had gedaan inzake Taiwan.

De Standaard,