chain gang


chain gang 1.0

groep van geketende dwangarbeiders

Algemene voorbeelden


De man die gevangenen roze ondergoed liet dragen om te voorkomen dat ze het zouden stelen, sheriff Joe Arpaio van Phoenix in Arizona, heeft donderdag voor een nieuwe primeur gezorgd: de eerste vrouwelijke chain gang, geketende dwangarbeiders, van de Verenigde Staten.

De Standaard,

Het concept van de strikte persoonlijke verantwoordelijkheid - de filosofische grondslag van het Contract - zou voor het strafrecht gevolgen hebben, die geen serieuze Westeuropese politicus voor zijn rekening wil nemen: uitbreiding van de doodstraf en vermindering van de mogelijkheden tot beroep daartegen, invoering van de regel dat de dader bij zijn derde misdrijf zijn rechten heeft verspeeld, herinvoering van de chain gang.

NRC,