combinatie


combinatie 1.0

het samenvoegen of verbinden van twee of meer afzonderlijke zaken of levende wezens tot een geheel of een eenheid; het combineren of gecombineerd worden; de handeling van het combineren; het verbinden van verschillende eenheden tot een geheel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een combinatie…

is een verbinding; is een handeling

 • [Betrokkene] betreft het verbinden van twee of meer zaken of personen tot een geheel

  Algemene voorbeelden


  Wij begrijpen dat de combinatie van belastingverhoging en bezuinigingen hard aankomt.

  http://www.noordwijk.nl/informatie/infopagina/2003/week%2005.pdf,

  Het toedienen van ijzer vermindert - naar verwachting - de bloedarmoede. Het antimalariamiddel sulfadoxine-pyrimethamine beschermt enigszins tegen malaria, maar het middel doet weinig tegen bloedarmoede. De combinatie van beide behandelingen voegt niets toe.

  http://www.kennislink.nl/web/show?id=110287

  De combinatie van een groot aantal werkzoekenden en een reeks niet-ingevulde betrekkingen in de ondernemingen is een complex verschijnsel, dat niet alleen informatieproblemen weerspiegelt, maar ook wijst op geografische en beroepsgebonden hiaten tussen het arbeidsaanbod en de vraag naar arbeid.

  http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

  Na een paar jaar kwamen er Blauwoog Polen in plaats van de Roodogen, maar het bleek dat je toch weer Roodogen nodig had om Blauwogen te "verbeteren". Dat je uit die combinatie konijnen in alle mogelijke kleuren krijgt was mij niet bekend.

  http://www.des-ermelo.nl/nieuwsbrief_1_2004.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de gelukkige combinatie
  • de juiste combinatie
  • de merkwaardige combinatie
  • de mooie combinatie
  • de ongewone combinatie
  • de optimale combinatie
  • de perfecte combinatie
  • de slimme combinatie
  • de succesvolle combinatie
  • de tegenstrijdige combinatie
  • de uitstekende combinatie
  • de unieke combinatie
  • de vreemde combinatie
  • de willekeurige combinatie
  • de zeldzame combinatie
  • een gelukkige combinatie
  • een juiste combinatie
  • een merkwaardige combinatie
  • een mooie combinatie
  • een ongewone combinatie
  • een optimale combinatie
  • een perfecte combinatie
  • een slimme combinatie
  • een succesvolle combinatie
  • een tegenstrijdige combinatie
  • een uitstekende combinatie
  • een unieke combinatie
  • een vreemde combinatie
  • een willekeurige combinatie
  • een zeldzame combinatie
  • ongebruikelijke combinaties

  Een gelukkige combinatie van lage grondstofprijzen, verhoogde verticale integratie en productiviteitsverbeteringen heeft de beursgenoteerde West-Vlaamse profielmaker Deceuninck tijdens het eerste halfjaar een nettowinst van 186 miljoen frank helpen boeken, 32,8 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

  De Standaard,

  Toen die systematiek niet werkte, koos men een andere strategie: Al snel hadden ze ondervonden dat iemand zich niet altijd op de zelfde plek schuilhoudt; het opsporen van mensen is de juiste combinatie van vinden van ruimte en tijd.

  Postmodernisme en leesstrategie, Thomas Vaessens,

  De merkwaardige combinatie van een vaag schuldgevoel en de jaloezie van Jozef Zonderman bracht mij ertoe te zeggen: 'Is een Chinees goed genoeg voor je?'.

  Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

  Voor die vijf kamers op de tweede etage heb ik een heel mooie combinatie gevonden. Eén voor Jan uit het barretje, één kamer voor die jongen die die elektriciteitskabel heeft verzorgd en de drie overige kamers voor mijn ex-buren, die zich hadden opgegeven weet je wel, en dan alle kamers op de derde etage aan de jongens van Daan.

  Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

  Nee, wat hem opviel aan het kind, was een ongewone combinatie van onschuld en maturiteit.

  De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

  Cosmeceutica kunnen alleen optimaal werken na een persoonlijk en doorgevoerd contact. Het vraagt enige training en inzicht in de huidstructuur om de optimale combinatie te vinden.

  De Standaard,

  De voorstelling DOE NORMAAL! is een perfecte combinatie van educatie en cultuur.

  http://www.pitboel.nl/index.htm

  Door een 'slimme combinatie' van alternatieve dienstregelingen en kleine aanpassingen aan de infrastructuur kan het nijpende capaciteitsprobleem op het spoor worden opgelost.

  De Limburger,

  De koppeling van ervaringsleren aan gerichte scholing en vorming blijkt een succesvolle combinatie.

  http://www.decompaan.nl/

  Op Vivaldi's Gloria komen altijd veel mensen af [...]. Zoek je naar een cd-opname in de discotheek, dan vind je er tientallen. Echter, het Kyrie voor twee koren en twee orkesten, ook een heel volwassen stuk, vind je niet. Dat is dus weer heel ònbekend. Samen vormen deze twee stukken een uitstekende combinatie!

  http://www.indewolkenkoor.nl/projecten.html,

  De IMEC-microcalorimeter, die zal gecommercialiseerd worden door Vivactiss, is dan ook een schot in de roos. Deze vernieuwende technologie is het resultaat van de unieke combinatie van de eeuwenoude calorimeter en de moderne micro-elektronica.

  http://www.imec.be/wwwinter/mediacenter/nl/IC11.pdf,

  Het was meer een vreemde combinatie van bezorgdheid en rivaliteit die hem deed verlangen een bulldog als Spielvogel op zijn nummer te zetten.

  De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

  Op de twintig veldjes met slechts één soort werd dus niet telkens dezelfde soort gekozen, maar een willekeurige keuze uit de 24 soorten. Zo ook werden voor de perceeltjes met twee grassoorten telkens een willekeurige kombinatie van twee genomen, zodat de resultaten niet aan een bepaald paar toegeschreven kunnen worden.

  De Standaard,

  De zeldzame combinatie van grootste partij en groot verliezer is nog steeds wennen.

  Meppeler Courant,

  De ongebruikelijke combinaties van rijkbloeiende bomen en struiken dompelen de tuin het gehele jaar onder in een zee van kleuren.

  http://www.arboretumkalmthout.be/frameset.htm

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een winnende combinatie
  • uiteenlopende combinaties
  • verrassende combinaties
  • wisselende combinaties

  Dat verslenste uiterlijk en die kleffe ironie van haar vormen geen winnende combinatie.

  Herinneringen aan moeder aarde, Johan Tykens,

  Na positieve reacties van nieuwe voorzieningen als het Derkhoes in Westerbork werden in Drenthe vervolgens veertien plannen ontwikkeld om inhoud te geven aan het nieuwe beleid in de vorm van uiteenlopende combinaties van verzorgingsplaatsen, dependances of woonzorgprojecten.

  Meppeler Courant,

  De eigen smaak van vis is niet sterk uitkomend zodat verrassende combinaties zijn te maken.

  http://members.home.nl/vismarkt/gezond.htm

  Wie op Ibiza woonde, was eraan gewend steeds wisselende combinaties van kennissen tegen te komen.

  Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een geslaagde combinatie

  De Pre Historie was één van de eerste archiefprogramma's van de VRT Televisie. Door zijn zeer geslaagde combinatie van informatie, beeld, muziek en spitse commentaar was het meteen ook een schot in de roos.

  http://www.tv1.be/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de combinatie van alcohol en softdrugs
  • een combinatie van alcohol en softdrugs
  • een combinatie van arbeid en zorg
  • een combinatie van factoren
  • een combinatie van functies
  • een combinatie van geneesmiddelen
  • een combinatie van instrumenten
  • een combinatie van invalshoeken
  • een combinatie van maatregelen
  • een combinatie van medicijnen
  • een combinatie van methoden
  • een combinatie van risicofactoren
  • een combinatie van technieken
  • een combinatie van therapieën
  • combinaties van expertises
  • combinaties van kleuren

  In landelijke richtlijnen wordt de combinatie van alcohol en softdrugs niet toegestaan, schrijft de gemeente.

  http://www.drugsbase.com/

  Over het geheel genomen bevatten veel CAO's bepalingen die betrekking hebben op de combinatie van arbeid en zorg.

  http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

  Schade is in veel gevallen het gevolg van een combinatie van factoren.

  http://www.monumentenwacht.nl/f_gebrek.html

  Deze verkenning probeert ideeën en trends voor een duurzamer gebruik en inrichting van de Noordzee voor een combinatie van functies zoals energie, voeding, industriële grondstoffen, natuur en recreatie in kaart te brengen.

  http://www.stt.nl/stt2/projecten/projecten.htm

  Alleen een combinatie van geneesmiddelen maakt een kans het virus te overtroeven.

  NRC,

  De door de Commissie voorgestelde Snellereactiefaciliteit kan worden ingezet in situaties die een snel optreden van korte duur vereisen en waarvoor een combinatie van instrumenten nodig is.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  De aanpak van de bovengenoemde vraagstukken vindt veelal plaats door een combinatie van invalshoeken.

  http://www.delftgeot.nl/,

  De oplossing van het probleem ligt dus in een combinatie van maatregelen; hoe geven we hier praktisch vorm aan?

  http://www.liftinstituut.nl/Ongevallen/ongevallen.htm

  Sinds de jaren tachtig is een effectieve behandeling mogelijk met een combinatie van medicijnen waarmee verminking en invaliditeit van de patiënt kunnen voorkomen worden.

  http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=752

  De meerderheid van de misbruikers houdt de contacten met een kind in stand door een combinatie van methoden: ze bieden het kind vriendschap, ze drukken het kind op het hart er niet met anderen over te praten, ze stellen het misbruik voor als spel of voorlichting, ze dreigen zich van het kind af te keren als het erover praat of ze zeggen dat het kind medeplichtig is aan het misbruik.

  http://www.nisso.nl/seksmisbrochure.pdf,

  Heb je de mutatie, dan heb je een licht verhoogde kans (vier tot negen keer hoger dan normaal) op trombose, dus nog steeds een geringe kans. Zo'n lichte verhoging is er ook bij pilgebruik en tijdens de zwangerschap. Bij een combinatie van risicofactoren (waaronder roken en andere genetische risicofactoren) kan het risico 50 tot 100 maal hoger zijn dan normaal.

  http://www.erfocentrum.nl/erfelijkheid/aange.php

  Het gebruik van combinaties van technieken. Hierbij valt te denken aan het combineren van monstername en sensorinformatie met ruimtelijke informatie van technieken als akoestische methoden.

  http://www.waterland.net/ms2000/,

  Met behulp van een combinatie van therapieën worden (ex-)kankerpatiënten behandeld en begeleid om tot een zo optimaal mogelijk functioneren te komen.

  http://www.dz.nl/,

  Ieder systeem, iedere installatie die Automaten bouwt draagt zijn eigen kenmerken en heeft zijn eigen "capaciteiten". Om die specificiteiten te realiseren heeft men ook een bepaalde expertise nodig. De combinaties van expertises varieert van product tot product.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/vio97p3.htm,

  Gloednieuw is de mannencollectie. Dezelfde materialen en combinaties van kleuren zoals in de vrouwencollectie.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • in combinatie met

  Gebruik sporadisch: slik maximaal 1 tablet in de vier weken. Slik nooit in combinatie met alcohol en andere drugs. Overdosering: Als je langere tijd slikt, ga je je geestelijk afhankelijk voelen van XTC.

  http://www.drugs.rotterdam.nl/

  Wanneer een onderneming dankzij het management van diversiteit meer oog krijgt voor diversiteit buiten de bedrijfsmuur, kan dit leiden tot het detecteren van nieuwe markten. In combinatie met een positief imago, kan dit interessante winstkansen opleveren.

  http://www.voka.be/files/bestanden/diversiteit.pdf

  "Racisme in combinatie met gabberhouse, dat is hier bij de jeugd al jaren een hype, bijna een levensstijl", zegt een plaatselijke jongerenwerker.

  NRC,

  Deze patholgie komt vooral voor wanneer beademingstoestellen worden gebruikt in combinatie met aangezichtsmaskers.

  http://allserv.rug.ac.be/~bmassaer/cpr/medisch/bewustzijn.html

  met substantief erachter


  • de combinatie fiets + openbaar vervoer
  • de combinatie fiets + trein

  Het antwoord is eenvoudig: de combinatie fiets + openbaar vervoer kan een volwaardig alternatief zijn voor een hele reeks autoverplaatsingen.

  http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

  Door de combinatie fiets + trein vergroot de invloedssfeer van het station met een factor 10!

  http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

  met onbepaald voornaamwoord


  • allerlei combinaties
  • enkele combinaties
  • meer combinaties
  • meerdere combinaties
  • sommige combinaties
  • verschillende combinaties
  • elke combinatie
  • iedere combinatie

  Je hebt een vierkwartsmaat ingesteld. Grafisch komt dat dan aan het begin van de balk, achter de sleutel te staan. Nu geef je een noot van 1 tel in. Automatisch komt er achter deze noot nu een rust van 3 tellen te staan. Geef je achter de eerste noot nu weer een noot in dan wordt de rust 2 tellen. In totaal kun je dus bij een vierkwartsmaat in 1 maat vier tellen ingeven. 4 x 1 tel, 8 x een halve tel, etc. Allerlei combinaties zijn mogelijk als je maar niet boven de vier tellen uitkomt.

  http://www.muziek-gg.com/

  Fides, het fiscaal-juridisch adviesburau van Delta Lloyd heeft met deze gegevens enkele combinaties van sparen en verzekeren uitgerekend.

  NRC,

  Ook in deze sector moeten maatwerk en flexibiliteit worden gestimuleerd. Dat kan bijvoorbeeld door meer combinaties van leren en werken mogelijk te maken, een EVC-systematiek te ontwikkelen, cursuslengte en cursusniveau te variëren, modularisering in te voeren en sub-degrees te introduceren.

  http://www.bredeschool.net/frames/n123.htm,

  Gebruikers met meer ervaring kunnen een uitgebreid zoekformulier invullen, waarin meerdere combinaties door middel van Booleaanse operatoren (en, of, niet) mogelijk zijn.

  http://www.adlibsoft.nl/

  Maar, zo argumenteerde hij, we kunnen geen verbanden tussen oorzaak en gevolgen waarnemen. We zien alleen dat vele dingen gebeuren, en we kunnen vaststellen dat sommige combinaties van gebeurtenissen regelmatig voorkomen. Of dergelijke regelmatigheden toeval zijn dan wel uitingen van een onderlinge causaliteit kunnen we echter nooit weten.

  http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

  Het bijkomende probleem dat elementen dezelfde naam kunnen hebben wordt met deze nieuwe standaard ook meteen opgelost doordat voor de namen van de tags een prefix komt met een verwijzing naar zijn naamruimte. Aldus wordt elke combinatie van prefix en naam uniek.

  http://users.pandora.be/XMLeindwerk/frameindex.htm

  Tussen de schilderijen hangt ook weer drie keer een als schilderij ingelijste spiegel, waarin de beschouwer zichzelf ziet. Iedere combinatie van twee panelen heeft een thema.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als deel van een samenstellende samenstelling


  combinatie 2.0

  het resultaat van het samenvoegen van twee of meer afzonderlijke zaken of personen; het door combineren ontstane geheel

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een combinatie…

  is een geheel

  • [Samenstelling] bestaat uit twee of meer samengevoegde of verbonden zaken of personen

   Algemene voorbeelden


   Voor zijn romans maakte Roussel de zaak een stuk ingewikkelder. Met een voorzetsel smeedde hij telkens twee woorden aan elkaar, die samen een andere betekenis opleverden. Die combinaties moesten dan in één verhaal worden samengebracht.

   De Standaard,

   Lood kan met de meeste in de bouw voorkomende metalen direct worden gecombineerd. Galvanische corrosie door contact met koper, zink, roestvast staal of gegalvaniseerd ijzer is minimaal en mag worden verwaarloosd. Een combinatie met aluminium of ijzer kan, afhankelijk van het milieu, kritisch zijn.

   http://www.monumentenzorg.nl/restbeh/pdf-restbeh/rdmz%20info%20r%2034-2003.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een dodelijke combinatie
   • een ideale combinatie
   • een juiste combinatie
   • een merkwaardige combinatie
   • een onwaarschijnlijke combinatie
   • een perfecte combinatie
   • een tegenstrijdige combinatie
   • een unieke combinatie
   • een verplichte combinatie
   • een vreemde combinatie
   • een wonderlijke combinatie
   • de fraaiste combinaties
   • de mogelijke combinaties
   • (alle) denkbare combinaties
   • ongebruikelijke combinaties

   Een groep als Journey straalt een melange van Aerosmith en Electric Light Orchestra uit en, jawel dames en heren, dat is een dodelijke combinatie.

   http://www.filmsalon.be/arma.html

   Je houdt van een stukje vrijheid. Dan is de binnenvaart echt iets voor jou! Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Matroos Rijn- en Binnenvaart. Dan werk je op een binnenschip, terwijl je je opleiding volgt. Dat is een ideale combinatie om het vak van alle kanten te leren kennen.

   http://www.inlandshipping.com/

   Wie zijn de uitverkorenen, die deze pittige opdracht, tot een goed resultaat moeten brengen? Het zijn: Yvonne Nolmans, Marianne Stoopman, Herman Mittendorff en Leo van Wordragen. Het bestuur denkt daarmee een juiste combinatie te hebben gevonden van benodigde bestuurlijke competenties en innovatieve denkkracht.

   http://www.xs4all.nl/~tnopc/bc80/main.html,

   In afwachting dat The Saint op ons afkomt, is er alvast Mission Impossible. Met Tom Cruise als producer én hoofdacteur en Brian De Palma als regisseur. Een merkwaardige combinatie die nieuwsgierigheid wekt.

   De Standaard,

   Ambrosius is een jong en dynamisch ensemble met een uniek concept: muziek van Frank Zappa én hedendaagse klassiek, pop en rock, gespeeld op barok- en renaissance-instrumenten. Een onwaarschijnlijke combinatie met een verbluffend resultaat.

   http://www.agenda.be/conc/nl/detail.asp?nId=86347

   Aanvankelijk investeerde ze 3,6 miljoen dollar en probeerde ze verscheidene combinaties van modder afkomstig van de provincie Heilongjiang met traditionele geneeskrachtige kruiden. Uiteindelijk vond ze de perfecte combinatie.

   De Standaard,

   Ik heb van mijn moeder een behoorlijke opvoeding in bescheidenheid gehad, heb geleerd me op de achtergrond te houden. Desondanks wilde ik altijd schrijven. Een beetje tegenstrijdige combinatie.

   http://www.mensjevankeulen.nl/interviews.htm#VN,

   Het bijzondere van seks is dus dat de nakomeling een unieke combinatie van DNA heeft: een combinatie, die zowel verschilt van die van zijn ouders als van die van zijn eigen kinderen, of van die van eender welk ander van zijn soortgenoten (met uitzondering van een eeneiige tweelingsbroer of -zus).

   http://www.bio-ned.nl/Schramper_kloneren.htm,

   De recente koerwijziging van de wervingsbijlagen om voortaan de mogelijkheid te bieden enkel op hun website te adverteren (m.a.w. de verplichte koppeling tussen krant en de site op te geven) is een belangrijke stap [...]. Het hoeft geen betoog dat zo lang als mogelijk is gewacht om die koppeling ongedaan te maken. Amper een jaar geleden stelde de directeur van de marktleider onder de jobbijlagen (aan HRM News) die verplichte combinatie zo lang als mogelijk te zullen behouden.

   http://www.hrm.net/nederlands/agora_001_08.htm

   Verder op de dag kregen we nog enkele prachtige demonstratievluchten voorgeschoteld: Frank en Erik met Piper en Extra die, ondanks de misschien ietwat vreemde combinatie op het eerste zicht, een zeer harmonieus samenvliegen ten beste brachten.

   http://www.aeroscouts.be/pages/report-pmf.htm,

   Het meest opmerkelijke aspect van de objecten van Lydia Schröder is ongetwijfeld de wonderlijke combinatie van brons en glas.

   http://www.dehullu-gees.nl/index.htm

   Ons brede assortiment badkamermeubelen is samengesteld uit modules die u in staat stellen de fraaiste combinaties te creëren.

   http://www.banubad.nl/downloaden/adobe/BanuBad_Brochure_2001.pdf

   Het feit dat fytoremediatie wellicht de enige, op termijn haalbare methode is om grote oppervlakten verontreinigde bodem en grote hoeveelheden baggerslib echt te reinigen heeft geleid tot toegepast onderzoek. In dit toegepaste onderzoek wordt naar mogelijkheden gezocht om de opname van zware metalen door planten te bevorderen, teneinde tot verwijderde hoeveelheden zware metalen te komen die reinigingstechnisch de moeite waard zijn. Verder worden op het moment in de praktijk ook planten getest in voor hen ongebruikelijk zwaar verontreinigde bodems. Uit deze ongebruikelijke combinaties lijken nu ook resultaten te komen waar mee verder gewerkt kan worden.

   http://home01.wxs.nl/~necov/wintermeeting1999_sv.html

   De erfelijke scrapiegevoeligheid van een schaap bestaat dus uit een combinatie van twee keer drie letters (drie letters op allel 1 en drie op allel 2). In onderstaande figuur staan de mogelijke combinaties op die posities.

   http://www.gd-dieren.nl/

   Er bestaan veel verschillende soorten schildklier-aandoeningen: De schildklier kan te hard werken, of te langzaam; Er kunnen knobbeltjes in de schildklier zitten; De schildklier kan groeien en daardoor klachten geven; De schildklier kan ontstoken zijn; Er kan sprake zijn van een van de soorten schildklierkanker. Ook alle denkbare combinaties hiervan komen voor.

   6733

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • winnende combinaties
   • wisselende combinaties

   Pachinko bestaat uit het laten rollen van metalen balletjes over een verticaal circuit, in de hoop dat ze in gaatjes vallen die winnende combinaties opleveren.

   De Standaard,

   Of het nu gaat om de originele en wekelijks wisselende combinaties van de kaart of om de kleine tussendoortjes. Het maakt 'Mezzo' mede uniek in Antwerpen en dus beslist een bezoekje waard.

   http://www.lecaveau.be/

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een geslaagde combinatie

   Te wauw, gezellig, cool, gaaf, warm, onvergetelijk. Zomaar wat kreten die na afloop van twee weken Israël klonken. Een groep Dwingelose volleybalsters was daar om te volleyballen en vakantie te vieren. Een geslaagde combinatie, zo bleek.

   Meppeler Courant,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • combinaties van cijfers
   • combinaties van genen
   • combinaties van letters
   • combinaties van materialen
   • combinaties van metalen
   • een combinatie van disciplines
   • een combinatie van elementen
   • een combinatie van eigenschappen
   • een combinatie van woorden

   Magische getallen bestaan niet, behalve in de vrome ogen van kabbalisten, maar het is een feit dat bepaalde combinaties van cijfers minder gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien, dan andere.

   Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

   Het genetisch onderzoek is al in de fase dat het zich niet langer uitsluitend richt op erfelijke ziekten die aan één gen gekoppeld zijn, maar ook op combinaties van genen die in een samenspel met milieufactoren tot ziekten leiden die we nog niet snappen, zoals de meeste vormen van kanker en hart- en vaatziekten.

   NRC,

   Volker Stevin Rail Traffic bundelt de specialismen spoorbouw en spooronderhoud en beheer en installatietechniek. Deze bijzondere combinatie van disciplines maakt Volker Stevin Rail Traffic tot een onderneming die recht van spreken heeft op het gebied van innovatie en integratie.

   http://www.vsrt.com/

   Blootstelling aan combinaties van metalen blijkt echter een te grote belasting voor de vis.

   NRC,

   Er is wel geprobeerd het begrip kwaliteit te objectiveren. Een aantal elementen wordt daartoe, ook in regeringsnota's, onderscheiden: ambachtelijkheid en professionaliteit: oorspronkelijkheid: authenticiteit: in hoeverre is de signatuur van de maker te herkennen? Maar ook deze combinatie van elementen, hoe dan ook, dekt niet alles.

   http://www.cultuur.nl/nieuws/nieuws.phtml#,

   Hij blijft rustig, heeft kennis van zaken en is geduldig. Maar, zo zeggen degenen die met hem te maken hebben, hij is ook "keihard". Met die combinatie van eigenschappen morrelt Beer aan de grenzen van het recht.

   NRC,

   Misschien wijst het opnieuw wenden van de blik naar de buitenwereld en naar het model erop dat een stuk rouwarbeid werd gedaan. Een argument hiervoor vind ik in het gegeven dat het haar als "teken" in de zelfportretten veelvuldig voorkwam. Daarmee breekt, tot ons beider tevredenheid, een periode aan van experimenteren met nieuwe thema's, materialen en combinaties van materialen, tot op een gegeven moment de lob opnieuw verschijnt.

   http://allserv.ugent.be/~evdbussc/publicaties-geerardyn-1.htm,

   Deze multimediale CD-ROM-encyclopedieën zijn goed vergelijkbaar. In allemaal kun je naar trefwoorden zoeken door gewoon dat trefwoord in te tikken, en artikelen zoeken waarin een combinatie van woorden voorkomt.

   NRC,

   met onbepaald voornaamwoord


   • elke combinatie
   • alle combinaties
   • enkele combinaties
   • veel combinaties
   • verschillende combinaties

   Zijn taalontwerp was gebaseerd op 12 karakters, die volgens bepaalde regels met elkaar gecombineerd konden worden. Elke combinatie drukte een welomschreven inhoud of begrip uit, en tekens buiten de "minimumcombinatie" dienden ertoe het kernbegrip nader te preciseren.

   http://eke.dse.nl/De%20taal%20Esperanto.html

   Een kist met een cijferslot haalt zijn kracht uit het feit dat de meeste dieven geen tijd hebben om alle combinaties uit te proberen.

   Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

   De cel moet wel weten wanneer de aanmaak van een eiwit moet stoppen, aangezien niet alle eiwitten uit evenveel aminozuren bestaan. Hiervoor zijn dan ook enkele combinaties die aangeven dat er begonnen of gestopt moet worden met de aanmaak van een eiwit. De code voor te beginnen is: ATG en voor het eindigen worden de codes TAA, TAG en TGA gebruikt.

   http://home.kabelfoon.nl/~ejbruin/degeneratie/inleiding.html

   In het gastenboek laten de bezoekers voor elkaar onder meer recepten achter waarvan de ingrediënten al voldoende zijn om de maag te doen opspelen. Het zijn veel combinaties die lijken op mixen van bitter lemon met rode wijn waar dan een paar verpulverde pepermuntjes doorheen geroerd worden.

   De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

   Elk dier krijgt de helft van zijn genen van zijn vader (allel 1) en de andere helft van zijn moeder (allel 2). In onderstaand kader staan de verschillende combinaties weergegeven.

   http://www.gd-dieren.nl/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   combinatie 3.0

   (wiskunde)

   aantal willekeurig gekozen elementen in de wiskunde, waarbij de elementen, bijvoorbeeld knikkers, uit een verzameling genomen worden en ieder element hoogstens één keer gekozen wordt en de volgorde van die elementen niet van belang is

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een combinatie…

   is een aantal

   • [Samenstelling] is een aantal wiskundige elementen
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een willekeurig aantal gekozen elementen uit een verzameling, bijvoorbeeld knikkers, waarbij ieder element maar één keer gekozen wordt en waarbij de volgorde van de elementen niet van belang is
   • [Toepassingsgebied of bereik] is een wiskundige verzameling

    Algemene voorbeelden


    Omdat bij een combinatie de volgorde niet van belang is, zijn de volgende trekkingen in feite allemaal hetzelfde.

    http://www.wiskundebijles.nl/statistiek/combinatoriek/combinaties.htm

    Je leert nu: het verschil onderscheiden tussen permutaties en combinaties; het aantal combinaties van r uit n elementen berekenen; werken met de driehoek van Pascal.

    http://www.math4all.nl/MathAdore/hd-b15.html

    combinatie 4.0

    (voetbal; sport en recreatie)

    reeks acties of bewegingen in de sport, die onderling samenhangen, meestal bij teamsporten uitgevoerd door meerdere spelers, bijvoorbeeld bij voetbal, en soms ook bij andere sporten en dan ook individueel uitgevoerd

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 2.0 : 4.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een combinatie…

    is een reeks

    • [Samenstelling] bestaat uit een aantal bewegingen of acties die onderling samenhangen
    • [Handelende persoon] wordt in voetbal altijd uitgevoerd door meerdere spelers en bij andere sporten, bijvoorbeeld boksen of turnen, ook door individuele sporters
    • [Voorbeeld of specimen] is in de voetbal bijvoorbeeld het overspelen van de bal tussen spelers, met de bedoeling in een gunstige positie te komen om te scoren

     Algemene voorbeelden


     Gilles De Bilde, luid aangemoedigd in het begin van de avond, presteerde beter dan de voorbije weken, maar de Ket geraakte amper uit de greep van zijn bewakers. De jonge Obiorah slaagde daarin af en toe wel, maar de Nigeriaan vergat bij momenten dan weer dat het voetbal ook combinaties vereist.

     De Standaard,

     Ontsnappen aan de openingstreffer zat er voor MSC niet in. Daarvoor miste het de overtuiging. De combinaties liepen niet en dat kwam mede door de grote inzet die Valthermond aan de dag legde.

     Meppeler Courant,

     Beide ploegen wogen volkomen tegen elkaar op, met momenten dat FC Wolvega tot betere combinaties kwam en dit bracht de paarshemden uiteindelijk het kampioenschap.

     Meppeler Courant,

     De "Ket" zoals Johan Boskamp de gewezen Gouden Schoen graag noemt, presteerde alweer ondermaats. Zelfs zijn supporters werden het beu en het Astridpark veranderde in een zee van fluitjes. De Bilde reageerde niet en ontvluchtte slechts de combinaties.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • een fraaie combinatie
     • een goede combinatie
     • een mooie combinatie
     • een snelle combinatie
     • een vlotte combinatie
     • snelle combinaties

     De 4-om-4-stand was precies winnend voor Vos. In de tweede klasse liet Rinie Jongman opnieuw twee punten aantekenen. Slachtoffer van een fraaie combinatie was Atze de Jong.

     Meppeler Courant,

     Allard Wiechers rondde een goede combinatie tussen Wim Russchen en Bert Boers doeltreffend af.

     Meppeler Courant,

     Verbeten sjouwde, sjorde en sleurde de onvermoeibare aanvaller. Die mooie combinatie maakte het Beilen zowaar lastig. Kreuze verdiende een vrije trap waar Henry Hoorn zich mee belastte.

     Meppeler Courant,

     Alleen in de negende ronde bracht hij Tuur met een snelle combinatie even in problemen.

     NRC,

     Alleen via vrije trappen van Daelmans en Coenen kwamen de bezoekers even in de buurt van Frans. Een uitgespeelde kans na een vlotte combinatie was er niet.

     De Standaard,

     Het begin zag er Voor Alcides hoopvol uit. De ploeg begon agressief en gaf Noordster geen gelegenheid in het spel te komen. Met snelle combinaties werd de aanval gekozen.

     Meppeler Courant,

     met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


     • schitterende combinaties
     • verrassende combinaties
     • vloeiende combinaties

     Maar hoe Huysmans, Van Kerckhoven en Haagdoren langs de flanken, De Sousa, Snoeckx en Rudy centraal de tegenstand om de haverklap met schitterende combinaties oprolden, bij de afwerking liep het telkens mis.

     De Standaard,

     Spelverdeler Arjan Homan liet met vaak verrassende combinaties zien dat hij de kater van vorige week had weggewerkt.

     Meppeler Courant,

     Het voetbal is eindelijk in Engeland aangekomen. De Portugezen gaven zondagavond het voorbeeld met heel vloeiende combinaties. Er werd echter onvoldoende doelgevaar gecreëerd om de toeschouwers echt op de banken te krijgen.

     De Standaard,

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • een geslaagde combinatie

     Bosvelt opende halverwege de eerste helft de score voor de gastheren na een geslaagde combinatie met Mols.

     NRC,

     met onbepaald voornaamwoord


     • vele combinaties

     Het kreeg geen grip op het duel en vele combinaties strandden al in een vroeg stadium.

     Meppeler Courant,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als deel van een samenstellende samenstelling


     combinatie 5.0

     (sport en recreatie; wintersport)

     reeks binnen het alpineskiën die bestaat uit twee onderdelen, te weten een afdaling en een speciale slalom, die zelf weer uit twee reeksen bestaat

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen 2.0 : 5.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een combinatie…

     is een reeks

     • [Samenstelling] bestaat uit twee onderdelen, te weten een afdaling en een slalom, die zelf weer uit twee reeksen bestaat
     • [Toepassingsgebied of bereik] is een onderdeel van het alpineskiën

      Algemene voorbeelden


      De combinatie is bedoeld om de meest complete "all-round" skiërs te bekronen, die zowel uit de voeten kunnen op het snelste nummer (de afdaling) als op het meest technische (de slalom).

      http://nl.wikipedia.org/wiki/Combinatie_(ski)

      Tussen 1948 en 1980 deed de Olympische alpinewedstrijd ook dienst als het WK Skiën. In 2010 werd de combinatie de zogenoemde Supercombinatie, toen beide onderdelen (afdaling en slalom) van het evenement voor de eerste keer op dezelfde dag werden gehouden.

      http://sport.nl.msn.com/olympische-winterspelen-2014/disciplines/olympische-winterspelen-2014-alpineski%C3%ABn,

      Het Rosa Khutor Alpine resort is gelegen op de Aibga bergrug. Het is alleen voor skiën en omvat alle Apline ski-onderdelen: Afdaling, Combinatie (afdaling en slalom), Reuzeslalom en de Super G. De totale lengte van de banen is 20 kilometer.

      http://www.winterspelen.org/sotsji-2014/locaties/rosa-khutor-alpine-center/

      Vaste verbindingen


      combinatie 6.0

      (sport en recreatie)

      reeks zetten bij het schaken, waarbij twee of meer schaakstukken betrokken zijn, bedoeld om een bepaald voordeel te verkrijgen; reeks zetten in het schaakspel

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen 2.0 : 6.0

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een combinatie…

      is een reeks

      • [Samenstelling] bestaat uit een reeks zetten waarbij twee of meer schaakstukken betrokken zijn
      • [Doel of bestemming] wordt uitgevoerd om een bepaald voordeel te behalen
      • [Toepassingsgebied of bereik] is een reeks zetten in het schaakspel

       Algemene voorbeelden


       Combinaties komen heel veel voor, ze beslissen veelal de partij. Je hebt simpele en erg diepe combinaties. Sterke schakers zijn tot in de puntjes gewapend met een stevig arsenaal aan patronen in hun hoofd zodat ze erg snel combinaties zien.

       https://sites.google.com/site/lerenschaken/beginner/kombineren

       Een combinatie kan in elke fase van de partij voorkomen.

       http://nl.wikipedia.org/wiki/Combinatie_(schaken)

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


       • een winnende combinatie

       In het middenspel had hij een veel belovende koningsaanval opgezet. Helaas kon hij geen winnende combinatie vinden.

       Meppeler Courant,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       combinatie 7.0

       stel bij elkaar passende kledingstukken

       Betekenisbetrekking


       specialisering
       Betrokken betekenissen 2.0 : 7.0

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Een combinatie…

       is een stel

       • [Samenstelling] bestaat uit een aantal bij elkaar passende kledingstukken

        Algemene voorbeelden


        Alle modetrends werden getoond, waaronder heel veel combinaties, jassen en jacks, waaronder waxjassen.

        Meppeler Courant,

        Combinatiemogelijkheden


        als object bij een werkwoord


        • een combinatie dragen

        Ik zou zeker niet een combinatie dragen, omdat het te ballerig is.

        http://www.stijlforum.nl/SMF/index.php?topic=2543.25;wap2

        met adjectief ervoor


        • een vlotte combinatie
        • fraaie combinaties
        • vlotte combinaties
        • vreemde combinaties

        Zo zijn ruim vallende pakken uit den boze en is double breasted even schaars als flamboyante voeringen; die associeert men in de City met het branievolk der real estate. Een vlotte combinatie kán, maar dan wel in de countryside.

        NRC,

        Een half uur later had ik twee zeer fraaie combinaties van Marlies Dekkers uitgezocht.

        Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

        Vlotte jacks van lichte materialen als micro met afknoopbare bontkraag, lange mantels eveneens in lichte materialen, korte coats, swaggers, werden gedragen over vlotte combinaties.

        Meppeler Courant,

        De derde dag hebben we bijna allemaal wel iets verbrand en dan lopen vrouwen rond in vreemde combinaties.

        De schaamte voorbij, Anja Meulenbelt,

        Woordfamilie


        Als deel van een afleiding


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        Als deel van een samenstellende samenstelling


        combinatie 8.0

        (sport en recreatie; paardensport)

        stel van een ruiter met één, twee of vier paarden of pony's, meestal deelnemend aan een bepaalde wedstrijd

        Betekenisbetrekking


        specialisering
        Betrokken betekenissen 2.0 : 8.0

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Een combinatie…

        is een stel

        • [Samenstelling] bestaat uit een ruiter met één, twee of vier paarden
        • [Activiteit of handeling] doet meestal mee aan een bepaalde wedstrijd binnen de paardensport

         Algemene voorbeelden


         PC De Veenruiters hield een indoordressuurwedstrijd. Er werd door 65 combinaties aan deelgenomen.

         Meppeler Courant,

         De combinatie galoppeerde flink door en ging na precies 51 seconden foutloos over de eindstreep.

         Meppeler Courant,

         Lieuwe Koopmans moest in de barrage als eerste van start en de Levade-kampioen van vorig jaar zette met zijn belangrijkste troef van dit moment Febroko een goede tijd neer. Wel kreeg de combinatie uit Elim een springfout.

         Meppeler Courant,

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


         • deelnemende combinaties

         De deelnemende combinaties leggen de proef één voor één af. Iedere beweging buiten de controle wordt als fout beoordeeld. Bij soepele, mooie, snelle en foutloze uitvoeringen krijgt men pluspunten.

         http://www.paardennieuws.be/index.html

         met substantief erachter


         • een combinatie ruiter/paard

         Een combinatie ruiter/paard wordt uitgesloten indien zij 90 of meer strafpunten kreeg.

         http://www.equibel.be/ned/

         met onbepaald voornaamwoord


         • enkele combinaties
         • meer combinaties
         • veel combinaties
         • iedere combinatie

         Nadat enkele combinaties al een paar rondjes hadden gemaakt buiten de omheining, kwamen ze gedisciplineerd het voorterrein opgereden, alras gevolgd door de dynamische en kwieke foxhounds, die het kunstmatig door de landerijen getrokken vossenspoor na enige tijd met veel geblaf en kwispelen van de staart zouden volgen.

         Meppeler Courant,

         Jolijn Klomp ging met Marpe Mery keurig door de eerste omloop, maar in de barrage wendde ze in haar jacht op een snelle tijd net even te kort, wat haar een weigering opleverde. Toch wist ze daarmee nog knap als derde te eindigen. Want meer combinaties gingen in de barrage in de fout.

         Meppeler Courant,

         Paul Weier maakte in Zürich zijn reputatie van zwaar parcoursbouwer opnieuw waar. Vooral de laatste lijn die vanuit de bocht moest worden aangereden en begon met een fenomenale oxer was voor veel combinaties te zwaar. Als de combinatie Willy Melliger-Calvaro op die lijn naar huis wordt gebeld, moet je er niet verstomd van staan dat amper vijf ruiters de barrage haalden.

         De Standaard,

         Woensdagavond werd het spring- en dressuurconcours van de LR en PC Vollenhove voortgezet met het onderdeel ponydressuur. Ook nu waren er veel combinaties die met veel inzet om de prijzen streden.

         Meppeler Courant,

         De terreinjury zal iedere combinatie uitsluiten die de piste niet betreedt binnen de 45 seconden na het belsignaal.

         http://www.equibel.be/ned/

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         Als deel van een samenstellende samenstelling