commanditaire vennootschap


commanditaire vennootschap 1.0

vennootschap met commanditaire vennoten (ook wel stille vennoten genoemd); vennootschap, waarin de vennoten financieel participeren en slechts individueel aansprakelijk zijn tot aan het bedrag dat een vennoot in de vennootschap heeft geïnvesteerd

Semagram


Een commanditaire vennootschap…

is een vennootschap

 • [Soort] kan in België onderverdeeld worden in een gewone commanditaire vennootschap (comm.v, voorheen: GCV) en in een commanditaire vennootschap op aandelen (voorheen: cva)
 • [Plaats] komt voor in België en in Nederland
 • [Betrokkene] bestaat tussen commanditaire vennoten, ook commanditarissen of stille vennoten in een commanditair vennootschap genoemd

  Algemene voorbeelden


  De commanditaire vennootschap kan het best omschreven worden als een vennootschap onder firma waaraan een vennoot is toegevoegd. Zij is eveneens rechtspersoon en kan zowel opgericht worden met een burgerlijk als met een handelsdoel. Het gaat om een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meerdere hoofdelijke aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meerdere geldschieters.

  http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/449/RUG01-001391449_2010_0001_AC.pdf,

  Bij de commanditaire vennootschap wordt een scheiding aangebracht tussen leiding en financiering. De beherende firmanten hebben de leiding en brengen eventueel ook vermogen in; zij zijn hoofdelijk aansprakelijk. De commanditaire ("stille" of "slapende") vennoten - in dit geval de werknemers - brengen vermogen in, maar onthouden zich naar de buitenwereld toe van het beheer van de onderneming.

  NRC,

  Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vennotschap onder firma. Deze rechtsvorm bestaat zowel in België als in Nederland. In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennooten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd. De beherende vennoot is dan de gecommanditeerde vennoot, hij die bevoegd is om te handelen namens de vennootschap.

  https://books.google.nl/books?id=R3EoAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false

  In Nederland kennen we op dit moment drie soorten personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Deze samenwerkingsverbanden beschikken anders dan bij een besloten vennootschap niet over rechtspersoonlijkheid.

  http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id5529-streep-door-wet-personenvennootschappen.html,

  Zo werd het startkapitaal van de commanditaire vennootschap Veronica bijeengebracht door circa twintig kleine spaarders, onder wie een koffiejuffrouw, een portier van een fietsenfabriek en een verkoper van een kousenfabriek.

  NRC,

  Uiteraard kunnen Belgische rechtspersonen zoals een VZW, een B.V.B.A., een V.O.F. of een commanditaire vennootschap voor de certificering van aandelen dienen.

  http://www.kmobrief.be/pmekmo/site.nsf/36cd77929c546f9bc1256532003fde43/F5590D41789A25468025687100402BCE?Opendocument,