commanditaire vennootschap op aandelen


commanditaire vennootschap op aandelen 1.0

naamloze vennootschap met een commanditaire vennoot aan het hoofd

Semagram


Een commanditaire vennootschap op aandelen…

is een vennootschap

  • [Plaats] komt voor in België
  • [Betrokkene] heeft aan het hoofd een commanditaire vennoot, ook commanditaris of stille vennoot genoemd
  • [Middel] is vastgelegd in een notariële akte
  • [Object betroffen] draait om aandelen die op naam staan
  • [Gelijkenis] is een naamloze vennootschap met een commanditaire vennoot aan het hoofd
  • [Onderscheid of tegenstelling] lijkt in tegenstelling tot een gewone commanditaire vennootschap (die zonder notariële akte opgesteld kan worden) meer op een naamloze vennootschap

Algemene voorbeelden


Almancora heeft de weinig gebruikelijke vennootschapsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen. In die vennootschapsvorm heeft de zaakvoerder bijzondere rechten en kan hij door de gewone aandeelhouders niet zomaar buiten spel worden gezet.

http://www.standaard.be/cnt/dst13012001_078,

De commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer stille vennoten die maar een bepaalde inbreng verbinden.

http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/vennootschapsvormen/comm_va/

Statutaire ICB's (beveks, bevaks) hebben rechtspersoonlijkheid: het zijn beleggingsvennootschappen die de vorm hebben van naamloze vennootschappen (NV) of commanditaire vennootschappen op aandelen (CVA).

http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/ADbeleggingsinstrumenten.pdf,