commissaris van politie


commissaris van politie 1.0

rang van een politiecommissaris (zowel in België als in Nederland boven de rang van hoofdinspecteur en onder die van hoofdcommissaris); ook: politieagent met de rang van commissaris van politie

Algemene voorbeelden


Commissaris van politie is een hogere rang bij een politieorganisatie. Onder deze naam komt de rang onder andere voor in Nederland [...] en België.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissaris_van_politie

Sinds 1 april 2001 werden de adjunct-commissarissen van politie en de hoofdveldwachters geïntegreerd in de (nieuwe) graad van commissaris van politie.

http://www.poldoc.be/dailydoc/document/mbs/2001/010904an.htm,

Een gevolg van de politiehervorming is dat de diverse graden werden aangepast. Agenten, brigadiers en hoofdbrigadiers worden voortaan aangesproken als inspecteur van politie. Voor inspecteurs, hoofdinspecteurs en hoofdinspecteurs eerste klas geldt de titel hoofdinspecteur van politie. Voormalige adjunct-commissarissen en commissarissen zijn nu commissaris van politie. Deze graad werd ook toegekend aan de voormalige brigadecommandanten en adjunct-brigadecommandanten van de rijkswacht. De overige geldende titels zijn hoofdcommissaris, en zonechef of korpschef. De titel politie-agent bestaat dus niet meer!

http://home.pi.be/~hazodi/newlook/voertuig.htm

De kandidaat wordt benoemd tot commissaris van politie na het slagen in de opleiding. De commissaris van politie die na ten minste negen jaar anciënniteit een 'directiebrevet' behaalt, kan vervolgens benoemd worden tot hoger officier in de graad van hoofdcommissaris van politie.

http://www.lokalepolitie.be/LOKPOL_NL/index5.htm

H. J. is commissaris van politie. Hij zat jarenlang in de leiding van de Rotterdamse recherche, toen hij afgelopen najaar een nieuwe baan kreeg. Bij de landelijke politie probeert hij de stroeve samenwerking tussen regionale rechercheteams (IRT's) te verbeteren.

NRC,

Aan het hoofd van een district staat het districtshoofd, een Commissaris van politie. Hij heeft de algemene leiding over zijn district, zowel voor wat betreft de gerechtelijke als de bestuurlijke opdrachten.

http://www.politiebrugge.be/district/district.htm

Ook minister van Justitie De Clerck (CVP), de commissaris van politie en De Standaard kregen kopie van Deleus brief.

De Standaard,

De positie hield in dat hij niet alleen rechter was, maar ook commissaris van politie, burgemeester en hoofd van de belastingen.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,