complexe wijn


complexe wijn 1.0

wijn die een ingewikkelde samenstelling van smaken en geureigenschappen heeft; wijn waarin verschillende smaken en geureigenschappen onderscheidbaar zijn; wijn met veel smaaknuances en geurnuances

Algemene voorbeelden


De beste gronden bevinden zich in de Haut-Médoc (dit is het zuidelijke deel van de Médoc-landtong), en dan nog in een deel daarvan, nl. in die gemeenten die mogen genieten van een gemeenteappellatie. Dit zijn er 6 nl. Margaux: met de hoogste concentratie aan kiezel van de Médoc, geeft complexe wijn.

http://lekkerewijn.blogspot.com/,

Vaste verbindingen


een complexe wijn


    Zie: een complexe wijn