concessionaris


concessionaris 1.0

concessiehouder

Semagram


Een concessionaris…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Naarmate de concessieperiode langer is, het prestatiepakket voor de publieke dienst meer discretionaire ruimte laat voor de concessionaris en er minder zicht bestaat op welke marktactiviteiten mogelijk gedaan kunnen worden kan er noodzaak blijven bestaan om specifieke regels te blijven stellen aan de concessiehouder van de publieke dienst.

   http://www.google.nl/search?q=cache:65Wv0bJ3tiYJ:www.minez.nl/nota/meo/hfd12.htm+concessionaris+site:.nl=nl=lang_nl

   De concessie met de huurder nv Sport-Inn loopt eind dit jaar af. Schepen van stadseigendommen Frank Wijnakker (VLD) grijpt die kans aan om op zoek te gaan naar een nieuwe concessionaris. Een huurder-manager, die van het Kuipke een soort event-hal maakt.

   De Standaard,