contactverbod


contactverbod 1.0

(recht,rechterlijke macht [rechtspraak])

door de rechter opgelegd verbod om contact te hebben met iemand; vooral: door de rechter aan een ex-partner, dader of stalker opgelegd verbod om contact te hebben met een ex-partner en/of slachtoffer

Semagram


Een contactverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om een ex-partner en/of slachtoffer te beschermen
 • [Betrokkene] wordt opgelegd door de rechter aan iemand, vooral aan een ex-partner, een dader of stalker
 • [Toepassingsgebied of bereik] geldt voor iedere vorm van contact, dus naast lijfelijk contact ook voor contact via de telefoon of via internet

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Een straatverbod is een verbod voor de verdachte om zich in een bepaalde straat of gebied op te houden. Naast of in plaats van een straatverbod is er ook nog de mogelijkheid om een aanspreek- en/of telefoonverbod te eisen. Dit wordt ook wel contactverbod genoemd. Reden om een dergelijk verbod te vragen aan de rechter is dat je, ook al heb je aangifte gedaan, bedreigd wordt of voelt door de verdachte.

  http://www.geocities.com/levenslang/

  'Meneer heeft niets te zoeken in Meppel. Hij probeert door ware terreur omgang met zijn kinderen af te dwingen.' Dit zei mr. J.B. Pieters vanmorgen tegen rechtbankpresident mr. L. Lafleur in het kort geding dat haar cliënte H.D. uit Meppel had aangespannen tegen haar ex-man J.H.S. uit Havelterberg. Ze wil dat de man zich drie jaar lang niet in Meppel vertoont. Bij elke overtreding zou hij zeven dagen gegijzeld moeten worden. De man was op 11 maart van het vorig jaar een stadverbod voor Meppel opgelegd voor de duur van twee jaar en een contactverbod jegens zijn vrouw. Maar volgens mr. Pieters trekt de man zich niets van dat verbod aan.

  Meppeler Courant,

  De duur van straffen voor incest/ontucht met kinderen 'onder gezagsverhouding' is sinds 1994 fors toegenomen, namelijk van 367 dagen naar 583 dagen, terwijl de gemiddelde duur van gevangenisstraf voor overige zedendelicten met minderjarigen afnam. Soms legt de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf op, maar verbindt daar een voorwaarde aan, bijvoorbeeld een contactverbod, een psycho-therapeutische behandeling of begeleiding door de reclassering. Bij zeer ernstige vormen van misbruik waar een straf van minimaal vier jaar voor staat, kan de rechter tbs (terbeschikkingstelling) opleggen.

  http://www.nisso.nl/seksmisbrochure.pdf,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een civielrechtelijk contactverbod

  Bij het opleggen van straffen van stalkers wordt in eerste instantie meestal het middel gehanteerd van een civielrechtelijk straat-, stads- of contactverbod.

  http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/cyberstalking.html,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • het aangevraagde contactverbod

  Is het door u eerder aangevraagde contactverbod overtreden door de gedaagde? Schakel dan de specialisten van RechtNet Advocaten in. Wij zorgen dat er passende stappen gezet worden, naar gelang het contactverbod.

  https://www.rechtnet.nl/contactverbod-overtreden/

  als object bij een werkwoord


  • een contactverbod aanvragen

  Ook kunt u een contactverbod aanvragen. In dat geval is het de belager niet toegestaan om contact met u op te nemen. Een contactverbod geldt sowieso voor persoonlijke face-to-face contacten, voor telefonische contacten, of via sms, e-mail, en alle social media. Iedere vorm van contact is verboden.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/u-wilt-een-straatverbod-contactverbod-aanvragen/,

  • een contactverbod eisen (tegen iemand)
  • een contactverbod vorderen

  Dringend vroeg de advocaat bij die gelegenheid bovendien om een kopie van het proces-verbaal - teneinde een kort geding te beginnen waarbij een straat- en contactverbod tegen verdachte zou worden geëist.

  NRC,

  Soms komt het voor dat de rechtbank in het kader van de strafzaak een straatverbod en contactverbod oplegt bij een schorsing van de voorlopige hechtenis. Naast dit strafrechtelijk straatverbod en contactverbod hebt u ook belang om civielrechtelijk nog een straatverbod en contactverbod te vorderen.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/author/advocatenstart/,

  Ook via social media kunnen mensen tegenwoordig worden lastiggevallen. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk dat een contactverbod zo uitgebreid wordt gevorderd dat dit ook is gericht op contacten via internet of enig elektronisch berichtenverkeer.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/author/advocatenstart/,

  • een contactverbod opleggen

  In deze zaak hadden partijen al langere tijd onenigheid met elkaar, woonden ze bij elkaar in de buurt, en is het conflict al eens eerder uitgelopen op een handgemeen, waarbij de gedaagde partij de ander had geslagen met een biljartkeu, waarvoor die zich moest laten behandelen in het ziekenhuis. Toch zag het gerechtshof geen aanleiding om een straatverbod of contactverbod op te leggen.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/author/advocatenstart/,

  De maximum gevangenisstraf voor stalking is drie jaar. Vóór de invoering van de anti-stalkingswet konden slachtoffers alleen een civiele procedure starten. De rechter kon dan alleen een straat- of contactverbod opleggen.

  NOS Nieuws,

  • een contactverbod overtreden

  Is het straatcontactverbod opgelegd door de rechter naar aanleiding van een civiele procedure, dan wordt hierbij meestal ook een dwangsom opgelegd. Deze kun je opeisen als de gedaagde (verdachte) zich hier niet aan houdt. Je moet je advocaat op de hoogte stellen. Deze kan vervolgens een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder is ondermeer belast met de uitvoering van civiele (burgerlijke) vonnissen. De deurwaarder wil tenminste twee getuigen hebben die ook gezien hebben dat de gedaagde het straat- of contactverbod overtrad. Voor de getuigen moet je zelf zorgen. De verklaringen van de getuigen worden voorgelegd aan de rechter, die daarna uitspraak doet.

  http://www.geocities.com/levenslang/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: tegen

  • een contactverbod tegen (iemand, personen)

  Twee dochters eisen een straatverbod en contactverbod tegen hun vader wegens vermeend seksueel misbruik. De man ontkent echter alle beschuldigingen en het gaat om oude feiten. De dochters trachten hun vordering te onderbouwen met verklaringen van getuigen, maar dat zijn allemaal indirecte getuigen, zodat dit als onvoldoende bewijs wordt beschouwd. De rechter wijst de vordering voor het straatverbod en het contactverbod vervolgens af.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/author/advocatenstart/,

  In deze zaak, die speelde bij de rechtbank Arnhem, ging het erom dat de grootouders werden verdacht van seksueel misbruik met de kleinkinderen. De grootouders ontkenden echter, en de strafzaak tegen hen werd geseponeerd. Toch wilden de kinderen niets meer met hun ouders te maken hebben, en vorderden zij een contactverbod tegen hen.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/author/advocatenstart/,

  Voorzetsel: voor

  • een contactverbod voor de dader
  • een contactverbod voor gescheiden ouders

  Voelt u zich onveilig en bent u bang voor de dader? De politie of officier van justitie kan mogelijk zorgen voor bescherming bij stalking en bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan een contactverbod, gebiedsverbod en/of locatieverbod voor de dader. We helpen u met de aanvraag van een verbod.

  https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/contactverbod/

  Een contactverbod voor gescheiden ouders, bepleit pedagoog Hans van Schooten. Hij brengt zijn wetenschap in de praktijk op zijn adviesbureau voor ouderschap en scheiding in Velserbroek. Gescheiden ouders mogen geen woord meer met elkaar wisselen. Afspraken over vakanties en andere praktische zaken gaan via hem, de scheidsrechter. Ex-en moeten elkaar volledig loslaten en nieuwe relaties beginnen, als een nieuwe spiegel waarin ze zichzelf als herboren terugzien. Alleen zo kan de vechtlust uitdoven.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • om een contactverbod verzoeken

  Door middel van een civiele procedure, b.v. een kort geding, kun je de civiele rechter verzoeken om een straat- en/of contactverbod.

  http://www.geocities.com/levenslang/

  • een eis tot contactverbod

  Een drugsverslaafde wordt bij een poging tot inbraak in een winkel betrapt en slaat met een hamer in op de eigenaresse van de zaak. Hij raakt haar op het lichaam zodat zij zware kneuzingen oploopt. De politie is snel ter plaatse en kan de verdachte aanhouden. Het slachtoffer en haar echtgenoot voelen zich in hun eigen zaak erg onveilig, omdat de verdachte in de buurt woont. De vrijwillige medewerker van het Buro Slachtofferhulp neemt contact op met de officier van het justitie voor een eis tot straat- en contactverbod.

  http://www.slachtofferhulp.nl/

  • het middel van een contactverbod
  • het opleggen van een contactverbod
  • het resultaat van het contactverbod
  • uitvoering van het contactverbod

  Bij het opleggen van straffen van stalkers wordt in eerste instantie meestal het middel gehanteerd van een civielrechtelijk straat-, stads- of contactverbod.

  http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/cyberstalking.html,

  In Nederland bestaan al civielrechtelijke mogelijkheden om de pleger van huiselijk geweld het huis te laten verlaten of te verbieden contact op te nemen met het slachtoffer. Ook heeft de rechter de mogelijkheid tot het opleggen van een straatverbod of contactverbod. De minister van Justitie heeft toegezegd dat onderzocht zal worden of de buitenlandse mogelijkheden tot uithuisplaatsing van de dader effectiever zijn dan de huidige Nederlandse mogelijkheden.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  Uitvoering en het resultaat van het straat- en/of contactverbod. Het straatverbod geeft geen volledige garantie dat de verdachte niet meer in de buurt komt of probeert contact met je te krijgen. Wat kun je doen als je nu niet met rust gelaten wordt? Is het straat/contactverbod als bijzondere voorwaarde opgelegd door de strafrechter, dan kun je het beste contact opnemen met de politie. Die kan dan in overleg met de officier van justitie en met toestemming van de rechter maatregelen nemen.

  http://www.geocities.com/levenslang/

  • de vordering voor een contactverbod

  Twee dochters eisen een straatverbod en contactverbod tegen hun vader wegens vermeend seksueel misbruik. De man ontkent echter alle beschuldigingen en het gaat om oude feiten. De dochters trachten hun vordering te onderbouwen met verklaringen van getuigen, maar dat zijn allemaal indirecte getuigen, zodat dit als onvoldoende bewijs wordt beschouwd. De rechter wijst de vordering voor het straatverbod en het contactverbod vervolgens af.

  https://www.straatverbod-contactverbod.nl/author/advocatenstart/,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een contactverbod, gebiedsverbod en/of locatieverbod

  Voelt u zich onveilig en bent u bang voor de dader? De politie of officier van justitie kan mogelijk zorgen voor bescherming bij stalking en bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan een contactverbod, gebiedsverbod en/of locatieverbod voor de dader. We helpen u met de aanvraag van een verbod.

  https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/contactverbod/

  • een straatverbod en een contactverbod
  • een straatverbod of een contactverbod

  Zodra de stalker weer vrijkomt, zullen politie en justitie proberen zoveel mogelijk uw veiligheid te helpen waarborgen. Dat kan bijvoorbeeld door de stalker een aantal verboden op te leggen, zoals een straat- en contactverbod.

  http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/nhg/huis/info/stalking.htm

  De maximum gevangenisstraf voor stalking is drie jaar. Vóór de invoering van de anti-stalkingswet konden slachtoffers alleen een civiele procedure starten. De rechter kon dan alleen een straat- of contactverbod opleggen. Onder stalken wordt verstaan het voortdurend lastigvallen van iemand. Daders zijn meestal ex-geliefden. De rechter kon dan alleen een straat- of contactverbod opleggen.

  NOS Nieuws,

  In Nederland bestaan al civielrechtelijke mogelijkheden om de pleger van huiselijk geweld het huis te laten verlaten of te verbieden contact op te nemen met het slachtoffer. Ook heeft de rechter de mogelijkheid tot het opleggen van een straatverbod of contactverbod. De minister van Justitie heeft toegezegd dat onderzocht zal worden of de buitenlandse mogelijkheden tot uithuisplaatsing van de dader effectiever zijn dan de huidige Nederlandse mogelijkheden.

  http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

  Een drugsverslaafde wordt bij een poging tot inbraak in een winkel betrapt en slaat met een hamer in op de eigenaresse van de zaak. Hij raakt haar op het lichaam zodat zij zware kneuzingen oploopt. De politie is snel ter plaatse en kan de verdachte aanhouden. Het slachtoffer en haar echtgenoot voelen zich in hun eigen zaak erg onveilig, omdat de verdachte in de buurt woont. De vrijwillige medewerker van het Buro Slachtofferhulp neemt contact op met de officier van het justitie voor een eis tot straat- en contactverbod.

  http://www.slachtofferhulp.nl/

  • een straatverbod, stadsverbod of contactverbod

  Bij het opleggen van straffen van stalkers wordt in eerste instantie meestal het middel gehanteerd van een civielrechtelijk straat-, stads- of contactverbod.

  http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/websoc/cyberstalking.html,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen