cosmetica-industrie


cosmetica-industrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal schoonheidsmiddelen worden geproduceerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de vervaardiging van cosmeticaproducten; industrie die cosmetica produceert

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een cosmetica-industrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert schoonheidsmiddelen

  Algemene voorbeelden


  De zogenaamde cochenilles zijn kleine insecten die, eenmaal gedroogd en gemalen, een karmijnrode kleurstof afgeven. Deze is erg geliefd in de cosmetica-industrie, vooral bij de productie van lipstick.

  http://www.lanzarote.nl/main.php?id=1:960

  In het bijzonder dierproeven op primaten en dierproeven in de cosmetica-industrie (verboden sinds 1 juli 2002), de wapenindustrie en de tabaksindustrie zijn uit den boze.

  http://www.agalev.be/programma2003/index.html

  Het Rockwell Automation Competency Centre wordt geleid door een wereldwijd team met expertise in de processen van de persoonlijke verzorging, voedings-, dranken-, huishoud- en cosmetica-industrieën.

  www.rockwellautomation.ch/.../ATEMEA-BR109A-NL-P_FULL.pdf,

  cosmetica-industrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de cosmetica-industrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die cosmetica produceren

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een cosmetica-industrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    Op het congres werden de resultaten voorgesteld van de Colipa-studie, betaald door de Europese cosmetica-industrie, die 32 laboratoria tien alternatieve methoden liet testen op 55 hen onbekende stoffen.

    De Standaard,

    De [...] nieuwe cosmeticarichtlijn van de EU verplicht om [...] geurstoffen in de lijst van ingrediënten te vermelden. De substanties, die tegenwoordig door bijna geen enkele producent achterwege kunnen worden gelaten, worden er van verdacht in bepaalde gevallen allergische reacties te veroorzaken [...]. Voor de cosmetica-industrie zorgt de omzetting van de richtlijn in nationaal recht voor grote problemen: veel verpakkingen zijn dermate klein dat er voor verdere uitgebreide informatie geen plaats is.

    http://www.herma.be/cgi-bin/index.cgi?FORCELANG=NL=sparte_u::presse_details=128,

    De cosmetica-industrie leeft van de verkoop van illusies. Uitzonderlijk mooie vrouwen pushen schoonheidsproducten in tv-commercials en magazines en vragen hun publiek te geloven: koop en u zal net zo mooi worden als ik.

    http://www.dr-baumann.nl/basiskennis.htm

    De recent gestarte grootschalige actie van de EU om in samenwerking met Colipa (het platform van samenwerkende cosmetica industrieën) door een impuls van 50 miljoen euro in het komende decennium een aanzet te geven tot het uitfaseren van de 'repeated-dose' toxiciteittest met knaagdieren illustreert dat [...] dat nog veel kennis opgebouwd moet worden.

    http://ikregeer.nl/documenten/blg-105620,

    Shampoo-fabrikanten en cosmetica-industrieën zetten fraaie modellen in, makers van (verslavende) genotsmiddelen doen een beroep op feel-good ervaringen.

    http://www.pharmaselecta.nl/psonline/index.php?option=com_content&view=article&id=115&catid=39&Itemid=178,