industrie


industrie 1.0

geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal grondstoffen, materialen of goederen worden geproduceerd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Industrie…

is een geheel van activiteiten

 • [Functie] voorziet de samenleving van de benodigde grondstoffen, materialen en goederen
 • [Plaats] vindt plaats in fabrieksgebouwen, vaak gegroepeerd op industrieterreinen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] stelt veel mensen tewerk
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft als negatieve eigenschap vaak de milieuvervuiling
 • [Handelende persoon] heeft als werkkrachten ondernemers, bedienden en arbeiders
 • [Product of vrucht] produceert grondstoffen, materialen en goederen, zowel halfproducten als afgewerkte producten
 • [Belang] is, evenals de handel, de dienstensector en de landbouw, een van de belangrijke bronnen van welvaart
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt binnen de economische activiteiten onderscheiden van andere hoofdbranches als handel, dienstverlenende sector en bouw

Algemene voorbeelden


Propaan wordt veel gebruikt in de industrie voor snijden en verwarmen.

http://www.holthausen.nl/propaanbutaan.htm

De jeugd moet vanaf de lagere school opnieuw interesse voor techniek krijgen en in de humaniora moet een juist beeld van industrie en ingenieursberoep bijgebracht worden.

De Standaard,

Niet enkel de productiekosten stijgen, zowel in de landbouwsector als in de industrie als in de sector van de handnijverheid [...]. Ook de koopkracht van de grote meerderheid van de consumenten stagneert.

http://users.skynet.be/sky74032/pages/nederlands/NEDvannoordtotzuid.htm

Daarnaast is de streek van Ayacucho één van de armste en meest vergeten gebieden van Peru. Zoals ik al vermeld heb is er geen industrie, en zelfs de watervoorziening is gebrekkig en onvoldoende.

http://users.pandora.be/broederschapjoan/Ndrlnds/Ayacucho/algemeen.html,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • chemische industrie
 • elektrochemische industrie
 • elektrometallurgische industrie
 • grafische industrie
 • petrochemische industrie

Het industrieel aardgasverbruik omvat ook de aardgasvraag als grondstof voor de chemische industrie (bijvoorbeeld ammoniakproductie) maar omvat niet het aardgasverbruik voor de zelfproducenten van elektriciteit omdat dit gedeelte gezamenlijk met de elektriciteitssector wordt behandeld.

http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

Na de Tweede Wereldoorlog namen energie-intensieve takken van industrie zoals aluminiumproductie en de elektrochemische en elektrometallurgische industrie in Noorwegen een hoge vlucht als onderdeel van de wederopbouw van Europa.

http://www.noorwegen.be/facts/energy/history/history.htm

In de grafische industrie worden machinebanden ingeschakeld voor het transporteren, plooien en inpakken van blanco of bedrukt papier.

http://www.caron-vector.be/n/actualites/index.asp?id=502

Als gevraagd wordt naar het financiële hart van Nederland, wordt meestal niet direct aan Rotterdam gedacht. Bij Rotterdam komt eerder de gedachte aan de grootste haven of aan petrochemische industrie naar boven.

http://www.tielkemeijer.nl/column/,

 • Braziliaanse industrie
 • Duitse industrie
 • Oost-Duitse industrie

Toch blijft de internationale groeivertraging wegen op de Braziliaanse industrie. In januari en februari produceerde Brazilië bijvoorbeeld 42,5 procent minder staal dan in diezelfde maanden in 2008.

http://brazilianen.webs.com/apps/blog/show/797369-crisis-is-voorbij-zegt-braziliaanse-arbeidsminister,

De Duitse industrie nam in de zomermaanden flink gas terug na de sterke productiestijgingen in het voorjaar. Volgens het ministerie van Economische Zaken zal het herstel in de industrie in een langzaam tempo doorzetten.

http://www.belegger.nl/nieuws/92506/Duitse_industri%C3%ABle_productie_valt_tegen,

Met de het instorten van de Oost-Duitse industrie verdween ook een groot gedeelte van de afzetmarkt van bruinkool.

http://area.geog.uu.nl/gorlitzwebsite1999/bruinkool.htm,

met ander, nevengeschikt substantief


 • industrie en dienstensector
 • industrie en groothandel
 • industrie en landbouw
 • industrie en mijnbouw
 • industrie en wetenschap
 • handel en industrie

Industrie en dienstensector werden steeds belangrijker voor de werkgelegenheid.

http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

De analyse van de resultaten van de Bedrijvenenquête 1996 laat zien dat vooral de industrie veel sterker op het lokale schaalniveau is gericht dan bijvoorbeeld de dienstverlening [...]. Deze laatste constatering zou kunnen samenhangen met het relatief grote aantal werkzamen met een lagere opleiding in industrie en groothandel.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Internationale streefwaarden [...] worden overschreden. Zo houdt de vervuiling door giftige stoffen zoals pcb's en pak's, afkomstig uit industrie en landbouw, aan.

Reformatorisch Dagblad,

Grote gebieden in het noorden van Frankrijk, met veel industrie en mijnbouw, hadden flink te lijden gehad van de oorlogshandelingen en moesten weer opgebouwd worden.

http://home.hccnet.nl/hans.vermeulen/fermont/nl/mainframe.htm

Volgens het Russische ministerie van Industrie en Wetenschap tonen de initiële data dat de productie van ferrometalen met 8 tot 8,5 procent steeg in vergelijking met de periode januari-juni 2002.

http://www.metaalnieuws.nl/pdf/MN-04-10_p10.pdf,

De Surinaamse minister van Handel en Industrie, Jack Tjong Tjin Joe, is woensdag dood aangetroffen op zijn hotelkamer op Trinidad.

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/dossiers/dossier_paginas/jaaroverzicht_2002/)/components/actueel/rtlnieuws/2002/09_september/11/binnenland/suriname.xml,

Vaste verbindingen


lichte industrie

 1. geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal verbruiksgoederen worden geproduceerd zoals kleding, voedsel enz.

  Het is dan ook een grote markt [...]. Vlaanderen kan daarin een rol spelen, net zoals in de aanpak van de lichte industrie (kleding, schoenen) en andere sectoren.

  De Standaard,

  Een aanpassingsplan van drie jaar zou vervolgens meer de nadruk leggen op lichte industrie, landbouw en buitenlandse handel, maar de resultaten ervan zijn zeer twijfelachtig: de economie kromp in de periode van 1990 t/m 1998 met naar schatting 3 tot 10 procent per jaar.

  http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_NOCOOKIES=YES_ITEM=MBZ451370

zware industrie

 1. geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal grondstoffen, materialen, machines en constructies worden geproduceerd

  Vermindering van uitstoot in het verkeer, van broeikasgassen in de zware industrie (mijnbouw en metaal) en elektriciteitsopwekking uit steenkool zullen de nodige investeringen vergen.

  http://www.internationaalondernemen.nl/zoeken/showbouwsteen_mvo.asp?bstnum=274967,

  Het begrip zware industrie heeft betrekking op een wijd scala van activiteiten als drukvaten, windtorens, bruggen en fabricage van stalen profielen.

  http://www.lincolnelectric.nl/knowledge/industry/heavyindustry.asp?locale=1043,

  Na de Wereldoorlog II is de industrialisatie grootscheeps aangepakt, waarbij de nadruk werd gelegd op de ontwikkeling van de zware industrie, met nadruk op de chemie.

  http://www.roemenie-toerisme.be/index.php?MenuID=1=3

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


industrie 1.1

geheel van de bedrijven die grootschalig en machinaal grondstoffen, materialen of goederen produceren

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


De industrie…

is een geheel van bedrijven

   Algemene voorbeelden


   Niet enkel aardgasleveringsondernemingen maar tevens de industrie en de elektriciteitsproducenten kunnen hun gecontracteerd aardgas verhandelen.

   http://www.creg.be/pdf/PI/creg-ipg2001nl.pdf,

   De brede discussie aan te gaan dat geneesmiddelen nooit bedoeld kunnen zijn om de dood van wie dan ook te veroorzaken. Bij deze discussie moeten de industrie, de farmacie en de politiek breed worden betrokken.

   http://oud.refdag.nl/dossiers/abortus/990714bin39.html,

   Inspanningen van de industrie op het gebied van waterzuivering: de grote bedrijven beschikken meestal over een eigen waterzuivering en ook de KMO's raken meer en meer geïnteresseerd.

   http://milieu.antwerpen.be/beleid/gmbp/Hoofdstuk-3-1.htm

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • farmaceutische industrie
   • houtverwerkende industrie

   Hij deed een oproep aan de farmaceutische industrie om arme landen licenties te verlenen voor aids-remmers.

   http://www.ipsnews.be/categorieen/focus/foc2.shtml

   Toch zijn er conflicten over het beheer van het Europese bos - een strijd tussen de houtverwerkende industrie en boseigenaren enerzijds en de natuurbescherming anderzijds.

   http://www.sbh.nl/

   • Europese industrie
   • Oostenrijkse industrie
   • Russische industrie

   De faculteit neemt deel aan Europese programma's op het gebied van onderzoek en onderwijs, zoals Comett (opleiding, uitwisseling en onderzoeksproject tussen Europese industrie en universiteiten), Tempus (onderwijsuitwisselingsproject tussen Oost- en West-Europa) en Erasmus (studentenuitwisseling binnen de Europese Gemeenschap).

   http://www.bk.tudelft.nl/

   De bank houdt traditioneel nauwe banden aan met de Oostenrijkse industrie en is ook aandeelhouder van een aantal vooraanstaande ondernemingen.

   De Standaard,

   De hele Russische industrie kocht in 2003 voor zo'n 350 miljoen dollar aan verpakkingsapparatuur.

   http://www.internationaalondernemen.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=110409,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • industrie en overheid
   • industrie en universiteit
   • overheid en industrie

   Het onderzoek [...] is onderverdeeld in vier divisies, die zich specifiek richten op contract research voor industrie en overheid.

   http://www.id.dlo.nl/ID-Lelystad/index_nl.htm

   Een gevaar waarvoor vorig jaar ook werd gewaarschuwd door het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, dat industrie en universiteit 'steeds ongemakkelijker minnaars' noemde.

   Trouw,

   Zo stelde de regering in 1989 in het Nationaal Milieubeleidsplan voor dat overheid en industrie samen zouden gaan onderzoeken hoe het gebruik van chloor verminderd zou kunnen worden, c.q. hoe de chloorketen gesloten zou kunnen worden.

   http://www.xs4all.nl/~contrast/publicaties/chloor.html,

   industrie 2.0

   geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal een specifieke soort van grondstoffen, materialen of goederen wordt geproduceerd; deelgebied in de industrie; industrietak

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een industrie…

   is een geheel van activiteiten

   • [Functie] voorziet de samenleving van bepaalde benodigde grondstoffen, materialen en goederen
   • [Plaats] vergt als werkruimte fabrieksgebouwen, vaak gegroepeerd op industrieterreinen
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] stelt veel mensen tewerk
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft als negatieve eigenschap vaak milieuvervuiling
   • [Handelende persoon] heeft als werkkrachten ondernemers, bedienden en arbeiders
   • [Product of vrucht] produceert grondstoffen en materialen van een bepaalde soort of type, en goederen in een bepaald marktsegment, zowel halfproducten als afgewerkte producten
   • [Waardering] is, evenals de handel, de dienstensector en de landbouw, een van de belangrijke bronnen van welvaart

   Algemene voorbeelden


   Een oude industrie als de baksteenindustrie heeft uiteraard ook producten die om de een of andere reden een algemeen of regionaal bekende traditionele naam hebben en daarom ook dikwijls zo in de bestekken beschreven word.

   http://www.mathys-bvba.be/bouwinfo/baksteen.htm

   De aanbevelingen om de Vlaamse textiel- en kledingsektor nieuw leven in te blazen zijn het konkrete vervolg op een gezamenlijke verklaring die de Vlaamse regering en de sociale partners eind september vorig jaar aflegden om de werkgelegenheid en de scholing in beide industrieën te stimuleren.

   De Standaard,

   Werknemers van de glasindustrie kunnen tijdens het productieproces aan diverse chemische stoffen worden blootgesteld. In de minst gemechaniseerde en geautomatiseerde industrieën, zoals bij de productie van kristal en ander kunstglas, bestaat in de eerste plaats risico op blootstelling aan lood, arsenicum en antimonium.

   http://www.arbo.nl/content/network/ szw/docs/branche/glas_bouwmaterialen.pdf,

   De haven van Rotterdam behoort tot de grootste ter wereld, luchthaven Schiphol tot de grootste van Europa. Ook industrieën werden door de gunstige ligging aangetrokken.

   http://www.minocw.nl/cultuurbeleid/nota6/04.html,

   Vaste verbindingen


   verwerkende industrie

   1. geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal een bepaalde soort van grondstoffen, materialen of halffabricaten wordt verwerkt tot eindproducten

    In 2009 is in Nederland 608 miljoen kilo verse groenten en fruit verwerkt door fabrikanten in de verwerkende industrie, een afname van 8% ten opzichte van 2008.

    http://www.komkommernet.nl/Komkommer_Nieuws.6701.0.html?&tx_ttnews[backPid]=6698&tx_ttnews[tt_news]=36600&tx_ttnews[pointer]=15&cHash=ffc787dcd6ef5385aba1e7c6c9dad48d,

    Om een auto te assembleren zijn er ongeveer 1500 stukken nodig. Het zijn halffabrikaten die door de basisindustrie worden geleverd. De autofabrieken behoren tot de verwerkende industrie, want ze zetten halffabrikaten om tot eindproducten.

    http://users.skynet.be/jeanpierre.schreurs/aardrijkskunde/industrie3.html

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   industrie 2.1

   geheel van gelijksoortige bedrijven die grootschalig en machinaal een bepaalde soort van grondstoffen, materialen of goederen vervaardigen; de bedrijven binnen een industriële bedrijfstak

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een industrie…

   is een geheel van bedrijven

     Algemene voorbeelden


     Oude natuurgebieden zijn verdwenen maar er komen er steeds weer nieuwe voor in de plaats, dikwijls op plaatsen waar vroeger de oude industrieën gevestigd waren.

     http://www.scaldisnet.be/content.php?lang=nl=boottochten.rupel.php

     Vaste verbindingen


     verwerkende industrie

     1. geheel van gelijksoortige bedrijven die een bepaalde soort van grondstoffen, materialen of halffabricaten verwerken tot eindproducten

      Een vervelend fenomeen voor de contractteler is dat hij zelfs de dupe kan zijn wanneer de prijzen op de vrije markt naar een zeer laag niveau dalen. In dat geval blijkt de verwerkende industrie immers sneller geneigd te zijn om de aardappelen van de contractteler af te keuren [...]. Zodat de fabriek daarna aan lagere prijzen dan de ondertekende contracten kan shoppen op de vrije markt.

      http://www.vilt.be/opinie/detail.phtml?id=570

      In de primaire productiesectoren, met name de tuinbouw, is het arbeidsvolume gestegen. In de verwerkende industrie, waar de slachterijen en vleesverwerkende industrie de meeste werkgelegenheid bieden, trad een daling op.

      http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     industrie 3.0

     geheel van de economische activiteiten waarbij geen grondstoffen worden verwerkt maar grootschalig en met winstoogmerk een bepaalde dienstverlening wordt aangeboden; deelgebied in de dienstverlening; dienstverleningsbranche

     Betekenisbetrekking


     generalisering
     Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een industrie…

     is een geheel van activiteiten

     • [Functie] voorziet de samenleving van bepaalde dienstverlening
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is grootschalig en vindt plaats vanuit winstoogmerk
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] stelt veel mensen tewerk
     • [Handelende persoon] heeft als werkkrachten ondernemers, bedienden en verkopers e.d.
     • [Product of vrucht] brengt een bepaalde dienstverlening tot stand

     Algemene voorbeelden


     Wat er in 1997 overblijft van de eens zo bloeiende Kanaal- en Noordzee-ferrysector, is een industrie die stelt nauwelijks genoeg te verdienen om enkele duizenden mensen een soort minimumloon uit te betalen.

     De Standaard,

     Dit hoeft helemaal niet te betekenen dat men de juiste eigenschappen en kennis voor Netwerk Marketing heeft. Meestal zijn het de meest 'eenvoudige mensen' die in deze industrie bijzonder zijn. Niet omdat deze business iets zou zijn voor de lager opgeleiden, maar omdat 'eenvoudige mensen' het minder gecompliceerd houden.

     http://users.skynet.be/voeding/netwerkmarketing/Netwerkmarketing-deel2.htm

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     industrie 3.1

     geheel van gelijksoortige bedrijven die geen grondstoffen verwerken maar grootschalig en met winstoogmerk een bepaalde dienstverlening aanbieden; de bedrijven binnen een dienstverleningsbranche

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een industrie…

     is een geheel van bedrijven

       Algemene voorbeelden


       De recente fusie van twee van de grootste van deze gespecialiseerde filmbedrijven, het Canadese IMAX Corporation en Trumbulls Ridefilm Corporation, wijst op het groeiende zelfvertrouwen en het gehaaide strategisch denken van deze industrie.

       http://www.dma.be/cvb/as/kino-eye/deteksten/as14a.htm

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • toeristische industrie

       Het bureau Toerisme en Recreatie Nederland gaat er vanuit dat zowel het binnenlands als het inkomend toerisme weer met zo'n 5 procent toeneemt, stelde Ybema. MKZ In totaal leed de toeristische industrie 318 miljoen euro omzetverlies door de MKZ-crisis.

       Sp!ts,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen