offshore-industrie


offshore-industrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal aardolie, gas, grondstoffen enz. op zee worden gewonnen en de infrastructuur daarvoor wordt aangelegd en onderhouden; deelgebied in de industrie met als activiteit de winning van aardolie, gas, grondstoffen enz. op zee en de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur daarvoor; industrie die aardolie enz. wint op zee en de infrastructuur daarvoor aanlegt en onderhoudt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een offshore-industrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Plaats] vindt plaats op zee, verwijderd van de kust
 • [Product of vrucht] produceert aardolie, gas, grondstoffen enz.

  Algemene voorbeelden


  Onze opdrachtgever is reeds 30 jaar actief in de offshore-industrie als onderhouds- en servicecontractor. Binnen de afdeling oil & gas zijn momenteel 350 medewerkers werkzaam op 55 olie- en gasplatformen in het Nederlandse deel van het continentaal plat.

  http://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/749973/Projectleider+Mechanisch/0,

  Op volle zee zijn de weersomstandigheden vaak bar: harde wind, metershoge golven. In de scheepvaart en de offshore-industrie is het daarom van levensbelang om schade door zwaar weer te voorkomen.

  http://www.kennislink.nl/publicaties/digitale-golfbreker-helpt-offshore-industrie

  Daar de offshore-industrie pieken en dalen kent en het niet exact bekend is wanneer de gasvelden op het Nederlandse Continentaal Plat uitgeput zijn, is Den Helder Airport aan het proberen om een andere markt aan te boren om het verlies dat door het eventueel wegvallen van de offshore zou kunnen ontstaan, te dekken.

  http://www.denhelderairport.nl/nl/index.htm

  De Conferentie wordt ondersteund door een inloopvakbeurs waar een groot aantal bedrijven, die op enigerlei wijze actief zijn in één van de offshore-industrieën en/of de zee-levensmiddelenproductie hun kennis en producten aan de deelnemers presenteren.

  www.ato.nl/db/.../Persbericht_North_Sea_Energy_20110722.pdf,

  Na een aantal kleine projecten in Venezuela [...] waarbij in het meer van Maracaibo de stalen poten van een aantal van de [...] productieplatforms waren voorzien van een circa 3 cm dikke bekleding van UHSB als corrosiebescherming werd meer onderzoek gedaan voor andere toepassingen in de offshore-industrieën.

  download.contec-aps.com/uploads/tx.../pp_fp_2003_006_nl_02.pdf,

  De offshore industrie De offshore industrie De offshore industrie [...] is een sector/industrie die zich bezighoudt met exploitatie en inwinning van delfstoffen als olie en gas op zee en in toenemende mate ook van windenergie. Feitelijk is de offshore onder te verdelen in een mijnbouwdeel (denk aan olie en gasplatvorms) en een maritiem deel (denk aan ondersteuningsschepen, bevoorradingsschepen, kraanschepen, pijpenleggers, etc.).

  http://offshorebanen.nl/index.php/component/content/article/9-informatie-over-de-offshore

  offshore-industrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de offshore-industrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die aardolie, gas, grondstoffen enz. winnen op zee en de infrastructuur daarvoor aanleggen en onderhouden

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een offshore-industrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    De offshore-industrie houdt zich bezig met exploratie en winning van voornamelijk olie en gas op zee, en daarnaast steeds meer met windenergie.

    http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=innovatiegebied&laag1=892&laag2=907&item_id=907,

    Offshore-industrie ontdekt zeldzame aarden [...]. Op de bodem van de Stille Oceaan ligt 100 miljard ton sediment met een hoog gehalte aan zeldzame aardmetalen te wachten om te worden gedolven. Met een beetje geluk zit er net zo veel in als in alle tot nu toe op het vasteland ontdekte ertsvoorraden bij elkaar.

    http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/140073-offshore-industrie-ontdekt-zeldzame-aarden/,

    De Nederlandse scheepsbouwer Dockwise gaat het naar eigen zeggen grootste transportschip voor de offshore-industrie bouwen.

    http://www.deingenieur.nl/nl/nieuws/14932/grootste-schip-voor-offshore-industrie.html,

    De ontmanteling op de wal of een hergebruik van het opslagplatform als havenkaaien, kustverdediging, opleidingscentrum voor de offshore-industrie of als een viskwekerij, vindt Shell wel de moeite waard om verder te bestuderen.

    De Standaard,

    De offshore-industrieën zijn wat hun locatiekeuze betreft vrij uniek. Welke twee factoren helpen de locatiekeuze bepalen?

    www.ecoisonline.org/.../Herex.%20Aardr%202009.doc?... - Suriname,