platenindustrie


platenindustrie 1.0

geheel van de activiteiten waarbij grootschalig en bedrijfsmatig muziek wordt aangeboden door verkoop op geluidsdragers of via het internet; deelgebied in de dienstverleningsbranche dat zich richt op het aanbieden van muziek; muziekbranche

Semagram


Een platenindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Activiteit of handeling] biedt muziek te koop aan op geluidsdragers of via het internet

  Algemene voorbeelden


  Wat begon met de twee sporenopname, in de jaren zestig door The Beatles tot standaard gemaakt in de platenindustrie, eindigt met het alomtegenwoordig gebruik van auto-tune in de hedendaagse popmuziek – als eenvoudige manier om vlakke of scherpe noten te corrigeren.

  http://metropolism.com/magazine/2009-no2/de-stem-of-zoiets/

  platenindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de muziekindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die muziek aanbieden

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een platenindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    Wat wel vast staat is dat de platenindustrie er nu definitief voor heeft gekozen om de verspreiding van muziek via internet niet langer uitsluitend te bestrijden, maar er ook aan mee te werken. In de praktijk zullen veel gebruikers de 'gelegaliseerde' websites, die voortaan een vergoeding vragen voor het gebruik van de muziek, weliswaar verruilen voor andere sites waar illegale muziekbestanden nog gewoon gratis beschikbaar zijn, maar dat doet niets af aan het feit dat de muziekindustrie de gebruiker nu ook een legaal alternatief biedt.

    NRC,

    De kleine, onafhankelijke maatschappijen (ook wel 'labels' genoemd) die deze platen uitbrengen waren niet blij met de introductie van de cd door de gevestigde platenindustrie.

    NRC,

    De platenindustrie zag het internet lange tijd slechts als een parasiet van hun mooie producten [...]. Langzaam - rijkelijk laat - dringt daar het besef door dat het web ook kansen biedt [...]. Maar het plaatje is ingewikkelder. Wat niet wordt meegeteld, zijn de andere deals die platenmaatschappijen hebben met diensten als Spotify. Dat is een erg belangrijk deel van de inkomsten aan het worden.

    http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Toekomstmuziek.htm,

    De afhankelijkheid van de popmuzikant van de platenindustrie is een gegeven, en het is vooral deze afhankelijkheid die traditionele kunstkenners en ook politieke beleidsmakers op het gebied van kunst en cultuur zo kopschuw heeft gemaakt jegens popmuziek.

    http://iaspm.soundscapes.ws/,

    DIY is een term die oorspronkelijk voortkomt uit de muziekindustrie, toen beginjaren '80 een generatie punkers de meest waanzinnige muziekinstrumenten met computertoepassingen combineerden en zodoende gerenommeerde muziekiconen annex referentiestijlen aan hun laars lapten. Geen wonder dat de platenindustrie hun muziek niet weer wilde produceren.

    De Standaard,

    Volgens Apple zijn de prijsverschillen te verklaren door de verschillen die er zijn tussen de platenindustrieën in de verschillende landen.

    http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GI8AP7TE,