vleesindustrie


vleesindustrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal slachtdieren tot vlees worden verwerkt; deelgebied in de industrie met als activiteit de verwerking van slachtdieren tot vlees; industrie die van slachtdieren vlees produceert

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vleesindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] verwerkt slachtdieren tot vleeswaren

  Algemene voorbeelden


  Terreur is geen oplossing voor het sterk miskend en vaak geminimaliseerd leed dat dieren aangedaan wordt in de vleesindustrie en haar schakels van intensieve veehouderij over veehandel tot slachterij.

  http://www.gaia.be/nl/opinie/alf.html

  Iedereen heeft in de afgelopen jaren de schandalen in de vleesindustrie kunnen vernemen: dioxine, hormonen, varkenspest en BSE.

  http://www.animalfreedom.org/index.htm

  vleesindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de vleesindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van vleesproducerende bedrijven

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een vleesindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    De belangrijkste klanten van het instituut zijn het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Europese Unie, en nationaal en internationaal de farmaceutische industrie, de vleesindustrie, fokkerijorganisaties en voedingsindustrie.

    http://www.id.dlo.nl/ID-Lelystad/index_nl.htm

    Toch kun je er niet te lang naar kijken zonder "filosofisch" te worden en je af te vragen met welk recht wij deze dieren - dieren met gevoelens, met een eigen identiteit, een eigen bestaan - machinaal verwerken, dat wil zeggen: tot grondstof van de vleesindustrie reduceren.

    http://www.filosofie.sci.kun.nl/publications/oud/vlees.html,

    Net zoals de Europese Unie jaren geleden massaal steun toekende aan de varkensboeren die leden onder de varkenspest, gaat de Unie over tot miljarden steunverlening aan de getroffen vleesindustrie.

    De Standaard,

    De nationale en internationale vleesindustrieën reageren verbolgen op het deze week gepubliceerde onderzoeksrapport naar de oorzaken van kanker en de effecten van voedselgebruik op deze ziekte.

    http://www.distrifood.nl/web/Nieuws/Fabrikanten/Fabrikanten-artikel/127433/Vleessector-hoont-kankerrapport-weg.htm,