industriegrond


industriegrond 1.0

perceel waarop industriebedrijven zijn gevestigd of dat voor de vestiging daarvan wordt bestemd; stuk grond voor industriebedrijven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Industriegrond…

is een perceel

 • [Functie] dient voor de vestiging van industriële bedrijven
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van landbouwgrond en bouwgrond

  Algemene voorbeelden


  De meeste textielbedrijven zijn tegen wil en dank zonevreemd geworden. Zij waren als eerste gevestigd op de industrieterreinen, maar maakten dan mee dat de industriegrond rond hun bedrijf eerst landbouwgrond en vervolgens bouwgrond werd.

  De Standaard,

  Het is [...] niet gebruikelijk dat de gemeente deze grond koopt, bijvoorbeeld om de beschikbare hoeveelheid industriegrond aan diep vaarwater uit te breiden.

  Meppeler Courant,

  Verkoop van het stuk grond voldoet volgens het college aan het huidige beleid van Brederwiede ten aanzien van uitgifte van industriegrond, namelijk deze in bouwrijpe staat te verkopen.

  Meppeler Courant,