maakindustrie


maakindustrie 1.0

geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal materialen tot nieuwe producten worden verwerkt; deelgebied in de industrie met als activiteit de vervaardiging van nieuwe producten uit materialen; industrie die nieuwe producten uit materialen vervaardigt

Semagram


Een maakindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Activiteit of handeling] produceert nieuwe producten uit materialen

  Algemene voorbeelden


  Wat verstaat de Kamer van Koophandel onder de 'maakindustrie'? Het met behulp van machines bedrijfsmatig bewerken van grondstoffen en produceren van halffabrikaten/eindprodukten voor de commerciële markt.

  http://miar.kvkamsterdam.nl/maakindustrie,

  De volgende sectoren vallen onder de maakindustrie: Voedingsmiddelen; Dranken; Tabak; Textiel en kleding; Lederwaren en schoenen; Hout-, kurk-, riet- en vlechtwerk; Papier en karton; Grafische industrie; Olieproducten; Chemische producten; Farmaceutische industrie; Rubber en kunststof; Glas, steen, keramiek, gips, etc.; Metaalproducten; Computers, elektronische en optische apparatuur; Elektrische apparatuur; Machines en werktuigen; Automotive- en transportmiddelen; Meubels.

  http://miar.kvkamsterdam.nl/maakindustrie,

  In de regio Zuidoost-Nederland, in een brede strook rond de A67, is een groot aantal bedrijven van wereldklasse in de maakindustrie gevestigd.

  http://www.scienceguide.nl/200803/de-stille-kracht-van-de-maakindustrie.aspx,

  De maakindustrie omvat vooral de productie van transportmiddelen, elektrotechniek en machines.

  http://www.erasmusjournalisten.nl/index.php/2011/05/26/nederland-moet-investeren-in-een-sterke-maakindustrie/,

  In de Nederlandse maakindustrie zijn 13.000 bedrijven actief (99% mkb-ers) die gezamenlijk zorgen voor een omzet van 75 miljard euro. Grofweg kan gesteld worden dat in deze industrie 370.000 werknemers bezig zijn de motor van onze Nederlandse economie draaiende te houden.

  http://www.manufuture.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=7

  Nog een heilig huisje dat Chang sloopt is het idee dat we in een postindustriële kenniseconomie leven [...]. De industrie speelt nog steeds de hoofdrol in westerse economieën [...]. En het is in de meeste landen de motor van de export. Diensten verkopen aan het buitenland is toch een stuk lastiger. Als je toegang wilt tot de wereldmarkt, heb je een sterke maakindustrie nodig, want het is je belangrijkste manier om buitenlandse valuta te verdienen. Heeft hij nog een gouden advies op welke maakindustrieën Nederland nu moet gokken?

  http://www.vn.nl/boeken/non-fictie/23-dingen-die-ze-je-niet-vertellen-over-het-kapitalisme-ha-joon-chang/,

  maakindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de maakindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die nieuwe producten uit materialen vervaardigen

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een maakindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    Artefacten worden gefabriceerd door de maakindustrie. De toegevoegde waarde ligt in de functie van het artefact. Artefacten verschillen sterk in massa en grootte: van nietige nanobuisjes tot kilometers lange tunnels.

    http://www.dutchap.nl/nl/maak_industrie/,

    Tot de maakindustrie (manufacturing industry) behoren alle bedrijfstakken die materialen tot nieuwe producten verwerken. De maakindustrie omvat dus zeer uiteenlopende bedrijfstakken als de auto-industrie, de chemie, de voedingsindustrie, de kunststofindustrie, de kledingsector, de scheepsbouw, de elektronica-industrie, de metaalverwerkende industrie, de grafische industrie en tal van andere bedrijfstakken.

    www.eerlijkebankwijzer.nl/site/toelichting_sector_maakindustrie.pdf

    Hij heeft als manager in een zeer groot aantal maakindustrieën gewerkt. Hij werkte in de automobielindustrie, in de chemische procesindustrie, bij producenten van kopieerapparaten, medische apparatuur en van meet- en regelapparatuur, in de farmaceutische industrie, bij een producent van koelapparatuur, bij diverse machinefabrieken e.d.

    http://www.dr-im.eu/Prints/NL_expertise.pdf