televisie-industrie


televisie-industrie 1.0

geheel van de activiteiten waarbij grootschalig en bedrijfsmatig televisieprogramamma's worden geproduceerd en gedistribueerd; deelgebied in de dienstverleningsbranche met als activiteit de productie en distributie van televisieprogramma's; televisiebranche

Semagram


Een televisie-industrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert televisieprogramma's

  Algemene voorbeelden


  Het gaat om twee problemen: de belangenverstrengeling van een mediamagnaat-politicus, en de monopoliepositie in de televisie-industrie van een zakenman.

  NRC,

  Apple gaat in de herfst van 2011 de televisie-industrie in met een eigen toestel dat iTunes, Apple TV en een App Store combineert.

  www.iphoneclub.nl/.../apple-gaat-tv-industrie-in-maar-nu-nog-niet/,

  De student verwerft kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën met betrekking tot televisie-industrieën en –productie en inzicht in de verschillende invalshoeken van waaruit televisieproductie bestudeerd kan worden.

  http://studiegids.uva.nl/web/uva/2009_2010/nl/c/10163.html,

  televisie-industrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de televisie-industrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die televisieprogramma's produceren

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een televisie-industrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    De wereldwijde omzet van de televisie-industrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 289,2 miljard euro.

    http://www.express.be/business/nl/marketing/inkomsten-televisie-industrie-met-ruim-7-procent-gestegen/138927.htm,

    Frankrijk houdt tijdens een informele bijeenkomst van EU-ministers, vandaag in Bordeaux, als enige grote lidstaat vol dat de ontwikkeling van de Europese televisie-industrie niet aan de werking van de vrije markt kan worden overgelaten.

    NRC,

    De maatschappelijke relevantie ligt in het verkennen van dergelijke, mogelijk negatieve gevolgen van mediaglobalisering, specifiek van de internationale formathandel. Is deze een zegen of een vloek voor lokale cultuur en nationale televisie-industrieën?

    http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/10567/Keulen,%20J.R.%20van.pdf,