toeleveringsindustrie


toeleveringsindustrie 1.0

geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal producten worden gemaakt en kennis en diensten worden geleverd die andere bedrijven voor hun eindproducten gebruiken; deelgebied in de industrie met als activiteit de vervaardiging van producten en de levering van kennis en diensten aan bedrijven die deze voor hun eindproducten gebruiken; industrie die producten en kennis en diensten ter beschikking stelt voor de eindproducten van andere bedrijven

Semagram


Een toeleveringsindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert wat andere bedrijven voor hun eindproducten gebruiken

  Algemene voorbeelden


  Waterstof biedt de Nederlandse economie goede kansen. We hebben weliswaar geen sterke positie in de productie van voertuigen, maar wel in de toeleveringsindustrie.

  http://www.waterstofvereniging.nl/nieuws/opinie-onderwijs.html,

  CAD/CAM (Computer Aided Design en Manufacturing), het computerondersteund ontwerpen, uitwerken, berekenen en vervolgens fabriceren van halffabrikaten en produkten wordt in de bouw nog niet toegepast. In de toeleveringsindustrie - staalconstructies, betonwaren, hout- en meubelindustrie en de installatiesector - zijn wel voorbeelden te vinden van ontwerpen en berekenen en direct aansturen van gereedschaps- en constructiemachines met behulp van de computer.

  http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19871988/PDF/SGD_19871988_0003983.pdf,

  Een kinderprent van omstreeks 1875 laat het bouwproces van grondstof tot eindprodukt zien. Het geeft daarmee een goed beeld van de complexiteit van de bouwsector. Niet alleen heeft men in het bouwbedrijf te maken met verschillende ambachten - timmerman, metselaar, steenhouwer, smid -, maar ook met zeer uiteenlopende toeleveringsindustrieën, zoals de houtzagerij, de steenbakkerij en de kalkbranderij.

  http://www.dbnl.org/tekst/lint011gesc03_01/lint011gesc03_01_0011.php,

  toeleveringsindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de toeleveringsindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die producten vervaardigen en kennis en diensten leveren die andere bedrijven in hun eindproducten verwerken

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een toeleveringsindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    De Nederlandse automotive industrie zal in deze veranderende wereld snel haar plek moeten veroveren. Vooral de toeleveranciers zullen zich moeten ontwikkelen van regionale aanbieders naar global players die kennisintensieve systemen aanbieden in samenwerking met andere toeleveranciers of als toeleverancier van innovatieve producten aan dergelijke systeemleveranciers [...]. Deze strategische heroriëntatie is immers noodzakelijk omdat anders deze traditionele Nederlandse toeleveringsbedrijven een langzame dood zullen sterven. Dit terwijl een sterke en efficiënte toeleveringsindustrie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de fysieke verankering van de producerende bedrijven (DAF, NedCar) op de lange termijn.

    http://www.unie.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=2367

    Evenredig met dit uitgebreid horeca-aanbod bestaat er in België sedert geruime tijd een belangrijke toeleveringsindustrie die een scala hoogkwalitatieve uitrustingsgoederen, producten en diensten ter beschikking stelt voor horeca-etablissementen en de catering- en grootkeukensector in zowel binnen- als buitenland.

    http://www.obcebdbh.be/export/centre-information/publications/dossiers/es/2002_nl/es-horeca/part1_nl.html

    Voortbouwend op de resultaten die reeds in het kader van Esprit zijn bereikt, zal werk worden gemaakt van nieuwe engineeringproefbanken. Tot de hierbij betrokken toeleveringsindustrieën behoren onder meer systeemintegratie- en programmatuurbedrijven, fabrikanten van computers en communicatieapparatuur, werktuigmachines, autonome voertuigen, kranen, elektronica, regeling en instrumentering, sensoren en actuatoren.

    eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1990...,